Sao phải cần nguyên quán

Enfant
29-01-10, 20:39
Đi làm lại CMND.
Trong phần Nguyên quán, chú công an lấy nguyên quán của bố, hỏi tại sao thì trả lời là nó phải vậy. Hỏi tiếp muốn phải nguyên quán mẹ có được không. Trả lời: không. Thế là hết hỏi tiếp. Mà sao cần cái Nguyên quán trong CMND làm gì nhỉ? Nó cứ nằm trong cái CMND đi suốt trăm năm với mình, trong khi mình thì xa lạ với nó.
Mây.....
29-01-10, 20:51
Chắc là để nhắc nhở mọi người không được quên quê gốc- quê Bố/Ông nội/Cụ nội của mình.
Kiếm&sons
29-01-10, 22:05
Chắc để nó lưu ý sau này xem xét bổ nhiệm lãnh đạo ấy mà. Nhìn gốc có thể suy ra người, khoa học dạy rồi mà.