Đêm

Biển Xanh
26-01-10, 22:01
Đêm - đi về nơi xa lắm

http://tnxm.net/showpost.php?p=278232&postcount=49