Dcm

wasabi
15-01-10, 13:50
Đcm ...Anh đang rất buồn không tham gia gì được nhưng đọc bài thấy những dòng này khó chịu quá. Wasabi đâu rồi, nếu em có đi ngang thì treo ngay bất cứ thằng nào định hợp pháp hoá cái cụm từ ĐCM kia cho anh.

Có làm được như thế thì mới tạo một môi trường lành mạnh để mọi người thảo luận được.
Đồng ý. Tất cả các bạn có ý định dùng cụm từ này trước khi dùng nhớ là dùng nó sẽ rất dễ bị tạch nhé.