Site tìm kiếm trên Net

Vu~
17-06-05, 17:58
http://www.google.com
http://www.yahoo.com
http://www.teoma.com
http://www.alltheweb.com
http://www.altavista.com
http://www.searchebooks.com

Site VN:
http://www.vinaseek.com/search.cgi
http://www.panvn.com

Để thấy được toàn cảnh site Việt Nam có lẽ bạn nên ghé qua site này : http://www.vietnamwebsite.net/

http://www.googlealert.com

Thấy nói công cụ tìm kiếm này cũng khá lắm. Nhưng phải có account (Đăng ký đơn giản).
Chú ý : Dòng ở dưới trang chủ : Google Alert is not affiliated with Google.

Xuất sắc hơn Google?
(There are more websites here than Google, Yahoo!, AOL or MSN)

CLICK HERE : http://www.websbiggest.com/

Các bạn có thể tham khảo thêm thông tin ở :
http://vnexpress.net/Vietnam/Vi-tinh/2005/02/3B9DB4C4/