Tìm trẻ lạc

She
12-01-10, 15:39
Cần tìm:

1. Gấu
2. Đào
3. Người yêu

Lý do:

1. Buồn
2. Nhớ
3. Rảnh quá mà!

Note:

Gấu ơi, về đây bên nhau!
Đào ơi, hiện hồn ở lò thơ!
lão ma
12-01-10, 17:07
Cần tìm:

1. Gấu
2. Đào
3. Người yêu

Lý do:

1. Buồn
2. Nhớ
3. Rảnh quá mà!

Note:

Gấu ơi, về đây bên nhau!
Đào ơi, hiện hồn ở lò thơ!

Chết cười... si có khiếu mần thơ quá nha. Theo đối xứng của nguyên nhân mí lị lý do thì:

Gấu => + buồn thiu ơi
Đào => nhớ lìn tin quá thôi
Người yêu ơi => nằm phơi cái bẹn :24:

Điệp khúc:

Về đây bên nhau Gấu ơi
Ta nối lại tình xưa ... Đào củ chuối bên lò thơ ...
lm2
12-03-10, 22:01
http://www.youtube.com/watch?v=sEuobTCLFXQ