Chống rình trộm TNXM

wasabi
30-12-09, 20:37
Kể từ ngày 1/1/2010 TNXM.net có thể truy cập bằng phương thức https ở địa chỉ:

https://secure.tnxm.net/ (hoặc https://tnxm.net/)

Kết nối này sẽ đảm bảo cho các bác rằng không có một bên thứ ba nào có thể rình trộm được các nội dung các bác đọc hay gửi đi với server TNXM.

Nếu ngay bây giờ các bác vào sẽ thấy báo đỏ (invalid certificate) nhưng theo dự kiến những thay đổi em đã tạo sẽ có hiệu lực vào trong hôm nay hoặc chậm nhất là ngày mai.

Với các bác đang dùng Firefox, có thể nó sẽ nói rằng StartCert không phải là một issuer mà nó tin, thì các bác nên thêm nó vào danh sách "exception".

PS: Nếu các bác không vào được tnxm ngày 30/12/2009, xin hãy gõ địa chỉ http://70.32.70.204/ vào trình duyệt!

http://imgur.com/1Fku1.png