file .chm

Mime
28-12-09, 17:31
Tớ có một file .chm, mở ra nhìn được table of content mà click vào nó báo k connect với Internet, mà rõ ràng là tớ đang connect to Internet đây.
Giờ tớ hỏi làm sao mở được cái file ấy ra đọc được nhỉ? Bạn nào biết chỉ tớ nhé, xin cảm ơn nhiều.
pink
28-12-09, 18:01
Tớ có một file .chm, mở ra nhìn được table of content mà click vào nó báo k connect với Internet, mà rõ ràng là tớ đang connect to Internet đây.
Giờ tớ hỏi làm sao mở được cái file ấy ra đọc được nhỉ? Bạn nào biết chỉ tớ nhé, xin cảm ơn nhiều.

File đó bị lỗi rồi. Down lại, hoặc là email hỏi thằng chủ ấy.