Lớp Học Lập Trình C ++

Chu_Cuoi_3
16-12-09, 09:04
Đây là Topic dành cho người mới bắt đầu Lập trình C++. Các bác giúp em với nha !
Cấu trúc Chương trình C++:
// khai báo đầu chương trình:
#include<conio.h>
#include<math.h>
#include<stadio.h>
.............................................................
//chương trình chính:
void main ()
{
//khối lệnh:
...................

}

//chương trình con:
ten_Function(cac_bien)
{
//các lệnh:
............
}

Đây là phần em mới học được. Chiều tối em mới trở lại! Các bác giúp em làm rõ hơn phần trên nha ! Cách khai báo biến, có mấy loại biến, thế nào là câu lệnh, vòng lặp, trả về,đệ qui .... Các bác chỉ em chứ đừng đưa Link tài liệu nha!
wasabi
16-12-09, 09:12
Giúp cái cứt gì?
Chu_Cuoi_3
16-12-09, 10:25
Anh Cu Bị giúp em cái Chứt này nè: Viết chương trình dể giải bài toán sau:( Tháp Hà Nội )

Dạng bài toán thông dụng nhất là: "Người chơi được cho ba cái cọc và một số đĩa có kích thước khác nhau có thể cho vào các cọc này. Ban đầu sắp xếp các đĩa theo trật tự kích thước vào một cọc sao cho đĩa nhỏ nhất nằm trên cùng, tức là tạo ra một dạng hình nón. Người chơi phải di chuyển toàn bộ số đĩa sang một cọc khác, tuân theo các quy tắc sau:

* một lần chỉ được di chuyển một đĩa
* một đĩa chỉ có thể được đặt lên một đĩa lớn hơn (không nhất thiết hai đĩa này phải có kích thước liền kề, tức là đĩa nhỏ nhất có thể nằm trên đĩa lớn nhất)".
Còn nhiều cái " Cứt " của anh Bị lắm em sẽ hỏi để a trả lời nha !!1
sonata
16-12-09, 11:05
Lập trình viên, hay dù chỉ là sinh viên học lập trình, thì cần phải biết kiên nhẫn và tự học trước đã.
Người Rực Rỡ
16-12-09, 11:15
#include <stdio.h>
int *arr;
void move(int x, int y, int a)
{
if (a<=0) {return;}
move(x,3-x-y,arr[x]-1);
arr[x]-=1;
arr[y]+=1;
cout << "Chuyen dia tu cot: " << x+1 << "sang cot" << y+1;
move(3-x-y,y,arr[3-x-y])
return;
}

}
int main()
{
int n;
arr= (int*) malloc(3*sizeof(int));
cout << "So dia cot 1= ";
cin >> n;
if (n<=0) {
free(arr);
return 0;
}
arr[0]= n; arr[1]= 0; arr[2]=0;
move(0,2);
free(arr)
return 1;
}
Chu_Cuoi_3
16-12-09, 11:56
Vậy là NRR dùng biến con trỏ cấp phát mảng động để xử lí bài toán. Ý rất tuyệt . Thank nha! .
Ừh cho em hỏi thêm chút nha ? Nếu bài toán không dời đĩa ở 3 cọc mà là 4 cọc thì sao ?
Người Rực Rỡ
16-12-09, 11:58
Thì mình xài 3 cọc thôi (Cọc 1,2,4)
Chu_Cuoi_3
16-12-09, 12:20
Ừh vậy cũng tốt !
Vì khi làm bài tập ở lớp em có số bài làm mà thấy chạy nó ra kết quả không hài lòng lắm nên hỏi các anh chị nhờ giúp em hiểu thêm thôi !
Giúp em bài : " Viết chương trình nhân hai Ma trận với các phần tử là số nguyên".
wasabi
16-12-09, 18:12
Dạng bài toán thông dụng nhất là: "Người chơi được cho ba cái cọc và một số đĩa có kích thước khác nhau có thể cho vào các cọc này.
http://www.google.com/search?hl=en&q=tower+of+hanoi+c%2B%2B
Chu_Cuoi_3
16-12-09, 21:17
Anh Bi ơi làm ơn làm phước đừng đưa mấy cái Link. Dẫu biết rằng trên Internet có nhưng em muốn các anh chị giải rồi giải thích giùm em. Chứ lấy cái ấy thì em tự tìm chứ hỏi chi trời !
Phuongdong
17-12-09, 12:23
Tự tìm trước đi rồi không hiểu gì hãy hỏi. Biết em ngứa mông bên nào mà gãi, phỏng ạ.
Chu_Cuoi_3
17-12-09, 13:53
Bài toán" Nhân hai ma trận với các phàn tử là số nguyên". Em dùng Ma Trận thứ 3 để lưu tạm thời kết quả nhưng không hiểu sao khi nhân 2 Ma Trận cấp nhỏ (cấp 2x2 chẳn hạn ) thì đúng còn cấp cao nó ra sai