phuongdong

lm2
13-12-09, 14:48
_Cây bàng mùa đông
_________________Cởi trần giữa gió
______________________________Còn manh lá đỏ
___________________________________________Gió cũng giật luôn
_Em thương cây đứng
_________________Một mình
________________________Rét run
Una
13-12-09, 17:24
Uả, vậy là sao? Tức là...

Phương Đông là cây bàng mùa đông?
Phương Đông cởi trần giữa gió (wow :D)?
Phương Đông còn manh lá đỏ (tưởng quần đỏ)?
Phương Đông gió cũng giật luôn (mong manh quá!)
Phương Đông thương cây đứng (khó hiểu)
Phương Đông một mình, rét run (thương nhờ)! :p
Mây.....
13-12-09, 17:34
Nếu như vậy thì Phương Đông thật là mong manh dễ vỡ quá nhỉ, hí hí.
Phuongdong
13-12-09, 17:46
Vật vã mãi không ngủ được, biết ngay là lại có gái của mình đang nhắc. Thôi đi uống rượu vậy