Viết hoa đầu dòng.

wasabi
13-12-09, 14:06
Từ nay bạn nào không viết hoa đầu dòng sẽ không được sửa nữa mà tự động tạch.

http://img694.imageshack.us/img694/3922/warning1.png