Tìm nhạc nước ngoài xưa....

bagiamongmo19
08-12-09, 17:31
Bagiamongmo19 đang lang thang trên mạng để down nhạc thì cơ may gặp được trang web này. Thật là " duyên giời đưa đến ". Mình đang tìm sói cả trán các bản nhạc quốc tế lão làng như:
1. Too young to die - Paul Anka
2. Vino de amour - Andy Williams
3- Music from across the way -Andy Wiliams
v.v...
bagiamongmo thấy cô CAVENUI có các bài này, cô có thể cho bà lão xin mấy bài đó không? Hoặc các bạn khác cũng được.Rất rất cám ơn:-(


* Cô CAVENUI -Sến mà nhân hậu, mình bắt tay bạn được không ?<3
lm2
08-12-09, 20:26
http://www.mediafire.com/?sharekey=7c130ecb1198ef07ab1eab3e9fa335ca0ae769ba0680d04a
http://www.mediafire.com/?sharekey=7c130ecb1198ef07ab1eab3e9fa335ca27b0e41da6a20052
http://www.mediafire.com/?sharekey=7c130ecb1198ef07ab1eab3e9fa335ca6cbe3747a7ffb8cc
lm2
09-12-09, 14:56
http://tnxm.net/showthread.php?p=270132#post270132
bagiamongmo19
09-12-09, 16:35
Mình không download được mấy bài gửi, do máy mình có vấn đề thôi. Dù sao cũng cám ơn. Và tìm giúp mình bài Valentino do Connie francis , The Lute number của The Shadows (theo dạng mp3)...:-o