Vbulletin 4.0 có gì hay?

wasabi
03-12-09, 10:15
Các bác nào có điều kiện dùng thử VBB 4.0 rồi thì thấy performance wise và việc chống spam và skinning có gì tốt hơn bản cũ không? Em đang tính nâng cấp cho diễn đàn lên 4.0 vào một dịp nào đấy mà chưa quyết định được.
lm2
03-12-09, 13:22
wasabi nên làm mà đừng nói gì cả, lưu toàn bộ diễn đàn lại rồi nâng cấp, nâng cấp hỏng thì quay lại bản lưu dự phòng.
wasabi
03-12-09, 14:52
Vấn đề là có nâng in the first place không đã, vì vấn đề quan trọng của diễn đàn bây giờ là performance -- thỉnh thoảng vẫn bị nhiều kết nối quá.

Nếu bản mới optimize được cái đấy thì em sẽ tìm cách nâng, còn không thì em để bố nó đấy vì rất mất thời gian vì tất cả mọi thứ skin các kiểu của bản 4 đều không tương thích với bản 3, cho nên phải mất thời gian làm lại.