Tuổi lấy chồng của con gái ?

Hoadainhan
05-08-05, 16:08
Theo kinh nghiệm các mợ, các cô ở đây tuổi nào là phù hợp cho chuyện chống lầy? Có nhà tâm lý học nào phân tích gì về vấn đề tâm sinh lý không cho mọi người học tập ? Ngộ vẫn băn khoăn chuyện cô con gái rượu
lão ma
05-08-05, 16:14
Theo kinh nghiệm các mợ, các cô ở đây tuổi nào là phù hợp cho chuyện chống lầy? Có nhà tâm lý học nào phân tích gì về vấn đề tâm sinh lý không cho mọi người học tập ? Ngộ vẫn băn khoăn chuyện cô con gái rượu


Con gái từ 18 - 27 mà có thàng nào dòm ngó rồi cho nhau xem hàng họ của nhau rồi thì nên khuyên chúng cưới nhau càng sớm càng tốt! Còn không thì gả nó cho mấy thằng mũi to lại óach nhở !
Ngọc
05-08-05, 16:14
Con gái chú mà nhanh nhẹn, khôn ngoan thì học đại học xong, có người yêu, ổn định rồi thì hăm tư đến hăm sáu là lấy được. Lấy nhau xong độ hai ba năm thì đẻ. Gái đừng để quá hăm tám mới đẻ là được, dù gì cũng không tốt.