funny videos

Woman In Love
27-11-09, 10:14
Có cái bài hát này về Michael Jackson buồn cười quá. Thấy nói thuở sinh thời, Michael đã nghe bài này và cũng thích.http://www.youtube.com/watch?v=N85K9qZLWtcBuồn cười nhất là cái đoạn: I'm still a virgin and i'm thirty three. Even Madonna won't have sex with me.

Bài khác:http://www.youtube.com/watch?v=ZRcwI7zXQoA&feature=relatedCái này cũng buồn cười:http://www.youtube.com/watch?v=cdDOd-Oq270&feature=related