Super man -- not cool

wasabi
17-11-09, 12:39
Một nick để nói sự thật thì ok chứ chỉ để bươi móc cá nhân thì way too uncool các bác em.