cách check IP của các thành viên trong 4r?

thằng nhà quê
12-11-09, 11:05
Bác em nào biết cách check IP của các thanh viên trogn 4r thì chỉ em cái,hoặc có bài viết mô rồi thì link cho em cái nha,e gà mờ quá,dạo này toàn bị mấy đứa lập nick ảo spam trên 1 số 4r,
thanks,
wasabi
12-11-09, 13:12
Hồi trước TNXM cũng bị nhiều spam nhưng mình đã hạn chế việc này rất hiệu quả bằng cách không chấp nhận bài viết có link với các thành viên có ít hơn 10 bài viết. Từ đó mình không còn phải lo việc chống spam nữa :-)

Với vBulletin TNXM đang dùng các trang newthread.php và newpost.php đều chỉ cần chèn thêm một dòng sau đoạn:


else
{
$newpost['message'] =& $vbulletin->GPC['message'];
}


chèn thêm vào

// ## SPAMBOT Blocking, wasabi ###
if (($vbulletin->userinfo['posts'] <= 10) AND (preg_match("/http/", $newpost['message'], $matches))) {
standard_error(fetch_error('spambot_less_than_10_posts'), '', false, 'STANDARD_ERROR_LOGIN');
}