Performance

wasabi
10-11-09, 14:22
Em đã tinh chỉnh lại một số thiết lập của forum và hy vọng rằng những thiết lập này sẽ góp phần làm cho lỗi xảy ra ít hơn.

Cảm ơn sự kiên nhẫn vô bờ bến của các bác.