Dọn forum

wasabi
06-11-09, 07:30
Em đã dọn forum, những thread nào: cũ hơn 3 tháng, ít hơn 10 trả lời và 100 views đã được tống khứ để dành bandwidth cho các việc khác.

Forum dự định là sẽ nhanh hơn. Các forum mà có ít thread (<100) cũng đã được cho vào làm forum con của các forum lớn hơn.

Đã có backup trong trường hợp có vấn đề gì ngoài í muốn xảy ra.