Khi bạn nghét ai đó...

wasabi
28-10-09, 13:34
Em đã khôi phục chức năng nghét (http://tnxm.net/showthread.php?t=2899) để các bác có thể nghét (http://tnxm.net/showthread.php?t=2899) ai đó nhanh hơn:

Click vào đây:
http://img7.imageshack.us/img7/3039/ignorebutton.png

Kết quả:
http://IMG51.imageshack.us/IMG51/6876/screenshot20091028at153.png