Thẻ điện thoại Campuchia

chap
28-10-09, 05:48
Dành cho bạn nào có đi du lịch hoặc công tác Cam Bốt này:
Bán thẻ prepaid của CellCard của Campuchia
- Mệnh giá USD50 x 2 cái
- Mệnh giá USD20 x 3 cái

Giá bán lẻ mỗi thẻ= mệnh giá - discount 10%

Nếu lấy hết thì dis thêm 5% nữa (tức là tổng cộng 15%).

Mình ở TPHCM.
huynhtuong
30-10-09, 12:59
up..............