Bộ, viện, cục, sở, báo, ngân hàng, etc.. các tổ chức ở VN

Vu~
17-06-05, 17:52
Website của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội http://www.dsep.gov.vn

Website của Đảng CS Việt Nam
http://www.cpv.org.vn

Website của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
http://www.na.gov.vn

Website của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - http://www.mattran.org.vn

Website của Bộ Văn hoá Thông tin
http://www.vnnews.com/cinet

Bộ kế hoạch đầu tư
http://www.mpi.gov.vn

Website của Bộ xây dựng
http://www.moc.gov.vn

Website của Bộ công nghiệp
http://www.industry.gov.vn

Website của Bộ giao thông vận tải
http://www.mt.gov.vn

Website của Bộ khoa học công nghệ và môi trường http://www.moste.gov.vn

Website của Bộ Ngoại Giao Việt Nam
http://www.mofa.gov.vn

Website của văn phòng Bộ Ngoại Giao Việt Nam
http://www.dei.gov.vn

Website của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn http://www.mard.gov.vn

Website của ngành thuỷ sản Việt Nam
http://www.fistenet.gov.vn

Website của Bộ Tài chính
http://www.mof.gov.vn

Website của Bộ Thương mại
http://www.mot.gov.vn

VCCI – DATA, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam
http://www.vccidata.com.vn

Website của Bộ Y Tế
http://www.moh.gov.vn

Website của Bộ giáo dục và đào tạo Việt Nam
http://www.moet.edu.vn

Website của Tổng cục Hải quan
http://www.customs.gov.vn

Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương http://www.ciem.org.vn

Website của Cục xúc tiến thương mại (VIETRADE) http://www.vietrade.gov.vn

Cục Kiểm lâm - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn http://www.kiemlam.org.vn

Website của Cục lưu trữ Nhà nước
http://www.luutruvn.gov.vn

Website của Cục đăng kiểm Việt Nam
http://www.vr.org.vn

Trung tâm Tiêu chuẩn đo lường chất lương http://www.vsc.org.vn

Cục quản lý lao động với người nước ngoài http://www.dafel.gov.vn

Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam
http://www.vncpcc.gov.vn

Website của Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh
http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn

Website Mạng vệ sinh an toàn lao động khu vực phía nam http://www.oshvn.net

Website của Sở Công nghiệp Đồng Nai
http://www.dongnai-industry.gov.vn

Website của Sở Công nghiệp Hà Nội
http://www.hninvest.com.vn

Website của Sở Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
http://www.scnhcm.com.vn
http://www.scn.saigonsoft.com

Website của Sở Địa chính - Nhà đất Tp. Hồ Chí Minh
http://www.landhousing.hochiminhcity.gov.vn

Website của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng
http://www.haiphong.edu.vn

Website của Sở Kế hoạch - Đầu tư Tp. HCM
http://www.hcminvest.gov.vn

Website của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
http://www.hapi.gov.vn

Website của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng
http://www.hpdpi.gov.vn

Website của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định
http://www.binhdinhdpi.gov.vn

Website của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai
http://www.dongnaiinvest.gov.vn

Website của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hoà Bình
http://www.hoabinh.gov.vn

Website của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh
http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn

Website của Sở Khoa học CN & Môi trường Bình Phước
http://www.binhphuoc.gov.vn

Website của Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Cao Bằng
http://www.caobang.gov.vn

Website của Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Hà Nội
http://www.doste.hanoi.gov.vn

Website của Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Phú Yên
http://www.phuyen.gov.vn

Website của Sở Thương mại Hà Nội
http://www.hanoitrade.com.vn

Website của Sở Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh
http://www.hcmctrade.gov.vn

Website của Chi Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh http://www.hcmtax.gov.vn

Website của Sở Thương mại và Du lịch Thái Bình
http://www.thaibinhtrade.gov.vn

Website của Thành phố Hồ Chí Minh
http://www.hcmste.gov.vn
http://www.hochiminhcity.gov.vn

Website Mạng dữ liệu quốc gia về hội nhập kinh tế (DEI) http://www.dei.gov.vn

Trang thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ về thông tin thị trường, hướng dẫn miễn phí các vấn đề về pháp luật, thuế, đầu tư, tìm đối tác, xuất nhập khẩu, hướng dẫn về bản quyền, quan hệ công chúng, giới thiệu những tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khác.
http://www.SMEnet.com.vn

Thông tin doanh nghiệp Hà Nội
http://www.sokhdthanoi.gov.vn

Website của Trung tâm thông tin doanh nghiệp - Bộ kế hoạch và đầu tư
http://www.business.gov.vn

Hội đồng thương mại Việt Mỹ
http://www.usvtc.org

Trang web về hợp tác Việt Nam – Asean
http://www.vn-asean.com

Kinh tế Thương mại Á Châu
http://www.acevn.com

Website của Ban biên giới Chính phủ
http://www.cori.gov.vn

Website của Văn phòng Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước http://www.nwrc.org.vn

Website về thị trường chứng khoán Việt Nam
http://www.vietstock.com.vn

Trung tâm thông tin mạng Internet Việt Nam http://www.vnnic.net.vn

Trang chứng khoán Việt Nam http://media.vdc.com.vn/trangchungkhoan

Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam
http://www.bidv.com.vn

Website của Nhà xuất bản chính trị quốc gia
http://www.nxbctqg.org.vn

Trung tâm từ điển học
http://www.vietlex.com.vn

Thư viện kinh tế trên mạng
http://www.vninvest.com/ecolib

Tạp chí Cộng Sản
http://www.tapchicongsan.org.vn

Bộ tư liệu quý giá về Hồ Chí Minh, người đọc có thể tải bằng một đĩa CD từ trang web này.
http://media.vdc.com.vn/top/hochiminh/hcm/index.html

Báo nhân dân
http://www.nhandan.org.vn

Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh http://www.cahcm.vnnews.com

Báo Lao Động
http://www.laodong.com.vn

Báo Đầu tư - Bộ kế hoạch đầu tư
http://www.vir.com.vn

Thông tấn xã Việt Nam
http://www.vnagency.com.vn

Báo Việt Nam News – Thông tấn xã Việt Nam
http://vietnamnews.vnagency.com.vn

Thời báo kinh tế Việt Nam
http://www.vneconomy.com.vn

Tuần báo Quốc tế của Bộ Ngoại giao Việt Nam
http://www.mofa.gov.vn:8080/tbqt/today

Báo điện tử VOVNews
http://www.vov.org.vn

Trung tâm tư liệu các tổ chức Phi chính phủ tại Việt Nam http://www.ngocentre.netnam.vn

Website của Quỹ tiền tệ quốc tế tại Việt Nam http://www.imf.org/external/country/VNM