chăm sóc T/c cho các chi

baamboo
19-10-09, 20:46
có chị nào cần chăm sóc T/c thì call em nha SĐT : 0977870862
Y!H : lucky_blue.star
hợp tác 2 bên cùng có lợi
Ken_girl
19-10-09, 20:51
Body mấy điểm?
Face mấy điểm?
Bím mấy điểm?
Blowjob mấy điểm?
Nhiệt tình mấy điểm?
( Thang điểm/10 như mocxi)

Quan trọng là cái giá tiền?
Hàng loại nào?
Sầu Đông
31-10-09, 10:15
Tắt điện !
Little Princess
31-10-09, 10:17
Oạch trai bao hử? T/c là tình cảm hử? Chẹp.