Ban vĩnh viễn vì spam

wasabi
19-10-09, 10:43
bou123:

Hành động: Post link lăng nhăng download tiếng Anh pirated vào ddc (http://tnxm.net/ddc)
Kết quả: Ban vĩnh viễn không được trở thành người lương thiện IRL (http://encyclopediadramatica.com/index.php/IRL).