Webhosting ! Ai host chung không ?

LocoBello
04-08-05, 16:46
Tớ có 2 cái domains và hiện đang kiếm cái host để đăng ký 1 năm:

Có ai muốn cùng tớ mua cái reseller-account để tiết kiệm tiền bạc không nhỉ ? Càng nhiều người tham gia thì càng rẽ !!

host tối thiểu 1 năm
linux
php 4+5
mysql
multidomain
unlimited email/subdomain/listing/etc