Em trở lại lợi hại như lỳn

Laozeza
16-10-09, 17:55
http://img122.imageshack.us/img122/3564/fptcomplain.jpg
Hand
16-10-09, 17:57
Em đé o hiểu Zê lập cái này ra làm cái lìn gì đâu nhá.
Nero
16-10-09, 18:24
Léo phải anh bênh bọn FPT, nhưng bọn VNPT còn lìn hơn, anh thật.
Mây.....
16-10-09, 18:28
Để chửi chứ còn để làm gì nữa Hand, chậm tiêu thế.

Lão Dê khoẻ ko, lâu dồi ko thấy nhau nhỉ.
Hand
16-10-09, 18:37
Lâu không thấy Mây nên dạo này bộ lòng kém quá, khó tiêu thật.
Mây.....
16-10-09, 18:45
Bây giờ mình lại có cả vai trò trong vấn đề tiêu hoá của Hand cơ đấy, vinh dự gứm.
wasabi
16-10-09, 21:57
http://img122.imageshack.us/img122/3564/fptcomplain.jpg
http://IMG43.imageshack.us/IMG43/9577/fckoff.png