Phật giáo có phải là Tôn giáo?

Trang : 1 2

DeLusty
15-10-09, 16:33
Hẹ hẹ, chữ "đạo" đa nghĩa.

Chữ Đạo mà Chen dùng, tương đương với "tôn giáo" (tín ngưỡng, niềm tin).

Công Giáo là một "tôn giáo", Phật Giáo là một "tôn giáo".

Khổng Giáo, theo chỗ Chen hiểu, không phải một tôn giáo (!?). Nhưng Đạo Giáo thì đúng là một "tôn giáo".

Tất cả những tôn giáo này đều được phát xuất bởi một người trần mắt thịt. Sidhata, Jesus, hay Nhĩ Đam, hay Mohamet, đều là những người như mọi người thôi. Chỉ có điều, khi hình thành một tôn giáo, họ cần một đối tượng để sùng bái. Đối tượng ấy có thể là được tạo dựng nên, như God, có thể là Alah, hay Ngọc Hoàng Đại Đế. Duy có anh Phật giáo này là hơi kỳ, anh chả đặt ra một ông kễnh tưởng tượng nào đấy cả. Ông ấy bảo, cái tối cao nhất chính là Thời Gian, được chia làm: Quá Khứ, Hiện Tại, và Tương Lai. Nhưng những người theo tôn giáo Buddhist (các tôn giáo khác cũng thế nhỉ?), có nhu cầu bái lạy một cái tượng gỗ, hòng đạt được sự an ủi (?), nên mới làm ra ba pho tượng, đặt tên cho ba pho ấy: Quá Khứ là A di đà, Hiện Tại là Thích Ca Mầu Ni, và Tương Lai là Di Lặc, là ba người chủ cho ba miền thế giới.

Nói thêm:

(1) Định nghĩa thế nào là một tôn giáo, thì Gúc cái chắc ra. Chen không bình luận.
(2) Thực sự nếu bàn sâu về vấn đề này, Chen hơi đuối. Chả hiểu gì về Tôn giáo cả. Bác nào giỏi, mời bác vào bàn tiếp. Anh em được mở mang thêm.:4:Chén, mình chẳng biết đặt tô bích ở đâu, thấy cái phòng này đang trống nên nhét đại vào. Mình cũng nói luôn là đang thắc mắc về vấn đề này nên nhân tiện lấy cái title như trên.

Cat vào Wiki thì đọc đuợc vài điều như này:


Tôn giáo hay đạo, đôi khi đồng nghĩa với tín ngưỡng, thường được định nghĩa là niềm tin vào những gì siêu nhiên, thiêng liêng hay thần thánh, cũng như những đạo lý, lễ nghi, tục lệ và tổ chức liên quan đến niềm tin đó. Những ý niệm cơ bản về tôn giáo chia thế giới thành hai phần: thiêng liêng (sacred) và trần tục (profane)[1]. Trần tục là những gì bình thường trong cuộc sống con người, còn thiêng liêng là cái siêu nhiên, thần thánh

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4n_gi%C3%A1o

...cũng theo sự suy nghĩ của mình. Nếu Đạo là một cái gì đó siêu nhiên và thần thánh thì suy cho cùng Đạo Phật không có sự siêu nhiên - thần thánh của 1 ai đó đuợc coi như là sự linh thiêng thì sao lại đuợc gọi là đạo Phật, cũng đuợc coi như là 1 tôn giáo?

Có thể Đạo Phật ở đây đuợc xem như Đạo Khổng có nghĩa đạo là 1 đuờng lối - chính sách hay còn gọi là giáo lý chứ không phải niềm tin tín nguỡng như 1 số đạo Công giáo, Hồi giáo, etc ...?

*Cat thì không có học giáo lý của đạo Phật nên không biết họ quan niệm thế nào, nếu bạn nào biết thì có thể chia sẻ những thắc mắc của mình tí, nhỉ.
_Khách
15-10-09, 16:40
Phật giáo có 2 dòng: Đại thừa và Tiểu thừa. Những người đi theo Đại thừa hình như coi đó là tôn giáo. Những ai theo Tiểu thừa thì ngay từ đầu đã được giáo dục rằng đấy không phải là tôn giáo, chỉ là một pháp tu, một cách sống để thấu hiểu quy luật tự nhiên, vươn tới sự giải thoát thân-tâm. Một người tiểu thừa được phép làm đệ tử của một tôn giáo bất kỳ.

Mấy bạn hay nói chuyện trong topic Thích Chân Quang có thể hiểu biết hơn mình để chỉ cho bạn.
DeLusty
15-10-09, 16:44
Phật giáo có 2 dòng: Đại thừa và Tiểu thừa. Những người đi theo Đại thừa hình như coi đó là tôn giáo. Những ai theo Tiểu thừa thì ngay từ đầu đã được giáo dục rằng đấy không phải là tôn giáo, chỉ là một pháp tu, một cách sống để thấu hiểu quy luật tự nhiên, vươn tới sự giải thoát thân-tâm. Một người tiểu thừa được phép làm đệ tử của một tôn giáo bất kỳ.

Mấy bạn hay nói chuyện trong topic Thích Chân Quang có thể hiểu biết hơn mình để chỉ cho bạn.


:4:Bạn Chuột rành về đạo Phật có thể trả lời cho mình biết. Phật giáo nói chung cả Đại thừa - Tiểu thừa đuợc sáng lập bởi ông Buddha, đúng không?
_Khách
15-10-09, 16:49
Trước Phật (Buddha) đã có những người khác- các vị Phật câm- giác ngộ theo những con đường khác nhau, nhưng chọn ra con đường hiệu quả nhất, hệ thống nó và dành phần đời còn lại để giảng giải cho người khác thì là Phật. Buddha không sáng tạo ra Đại thừa hay Tiểu thừa mà bộ kinh của Phật bị xé lẻ, thất truyền, đồng thời pháp tu không đơn giản nên về sau các đệ tử chia làm hai nhánh, mỗi nhánh hiểu giáo lý của Phật và điều chỉnh nó theo cách riêng của mình :)
Chen
15-10-09, 16:52
Topic này, nhẽ ra đặt vào Chuyện nghiêm túc thì hơn. Nhưng ở đâu cũng được, miễn là mọi người có chỗ để thảo luận.

Cat đặt câu hỏi như trên là hay. Phật giáo có phải một tôn giáo không?

Theo hiểu biết thông thường của đa số người về tôn giáo trên thế giới, Phật giáo được coi là một tôn giáo. Ở một số quốc gia còn được coi là Quốc giáo. Hình như Nepal là một quốc gia Phật giáo?

Khi Cat đặt câu hỏi này, bắt mọi người nhìn nhận lại một vấn đề mà lâu nay quen nghĩ một chiều.
Chen
15-10-09, 16:55
Có lẽ, nên bắt đầu bằng:

1-Tôn giáo là gì?

2-Một X thoả mãn những điều kiện nào, thì X được coi là một tôn giáo?
Chen
15-10-09, 17:14
Gúc ra một bài viết của một vị tên là Thích Như Điển.

Link đây: http://www.quangduc.com/VuLan/2009/73tongiao.htmlNgười ta định nghĩa về Tôn Giáo bằng nhiều hình thức khác nhau; nhưng theo lối cổ xưa, Tôn Giáo có 3 điều kiện. Đó là Giáo chủ, Giáo lý và Giáo Hội.

Giáo chủ là vị sáng lập ra Tôn Giáo ấy. Ví dụ như Đạo Phật có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni; Đạo Thiên Chúa có Đức Chúa Jesus; Đạo Hồi có Thánh Alah v.v…

Giáo lý là những lời dạy của vị Giáo chủ của Tôn Giáo đó. Đa phần những lời dạy nầy mang tính cách đạo đức, từ bi, trí tuệ, nhân cách, nhân quả, luân hồi, quả báo, thiện ác, lành dữ, tánh không, nhân duyên v.v… Giáo lý ấy phải hợp với căn cơ của con người; nhằm tránh việc ác và thực hiện việc lành để cải thiện đời sống của con người trong cuộc đời hữu hạn nầy.

Còn Giáo Hội tức là những người tin theo lời dạy của vị Giáo Chủ ấy. Ví dụ như Phật Giáo chia Giáo Hội ra làm hai phần. Đó là những người xuất gia, sống không gia đình; nhằm xiển dương nền đạo ấy qua giáo lý giải thoát của Đức Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni; và những người tại gia, gồm Nam Nữ Phật Tử sống một cuộc sống bình thường trong thế gian, có gia đình thân tộc; nhằm hỗ trợ cho chư Tăng, Ni và Đạo Phật được phát triển đúng theo tinh thần của Đức Phật đã đề ra.

Chen: thực ra thánh Alah không tồn tại thực, chỉ có "Mohammed là sứ giả của Người" mới tồn tại trong lịch sử thôi. So với Thích Ca Mầu Ni hay so với Jesus có vẻ không phù hợp.


Còn Khổng Giáo, Lão Giáo, Mạnh Tử có phải là một Tôn Giáo không ? – Xin trả lời rằng không. Vì lẽ Khổng Tử không chủ trương lập giáo đoàn để truyền bá tư tưởng của ông, mà những học trò ông về sau nầy tiếp nối sự nghiệp của Thầy mình qua những triết lý nhân sinh quan về: tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Hay tam cương ngũ thường, tam tòng tứ đức v.v… Đặc biệt trong học thuyết nầy không có giáo hội. Do vậy chúng ta không thể gọi những học thuyết nầy là một Tôn Giáo được

Chen: Lão giáo, hay gọi Đạo giáo, là một tôn giáo. Hệ thống tín ngưỡng các Đền, Phủ ở VN chính là hình ảnh của Đạo giáo. Tác giả nói đến Khổng, Lão, Mạnh nhưng lại chỉ phân tích Khổng, như thế là chưa đầy đủ. Thứ hai, lý thuyết của Mạnh tử cũng thuộc hệ thống Nho giáo=Khổng giáo, không thể đặt ngang hàng với Khổng, Lão được.

Tóm lại, chỉ để tham khảo.
em tên bông
15-10-09, 17:14
Những ai theo Tiểu thừa thì ngay từ đầu đã được giáo dục rằng đấy không phải là tôn giáo, chỉ là một pháp tu, một cách sống để thấu hiểu quy luật tự nhiên, vươn tới sự giải thoát thân-tâm. Một người tiểu thừa được phép làm đệ tử của một tôn giáo bất kỳ.

Thế thì người theo tiểu thừa có qui y không hở Chuột?
em tên bông
15-10-09, 17:17
Ông Thích Như Điển viết bài cẩu thả nhỉ?
_Khách
15-10-09, 17:18
Quy y là xuống tóc á? Không cần thiết, bông ạ. Có thể để tóc rất dài, đẹp, lúc lắc, mượt mà, thích lắm ;)
DeLusty
15-10-09, 17:24
Cat thì không rành Đại thừa - Tiểu thừa nói chung như lời bạn Chuột, nhưng mình suy diễn Đạo phật đuợc xem như 1 giáo lý thì đúng với bản chất của 1 tôn giáo hơn. Vì ngay như vị sáng lập đạo Phật là Buddah chỉ là nguời trần mắt thịt, nếu Buddha là nguời thuờng thì lại không đúng với ý nghĩa siêu nhiên theo niềm tin tôn giáo như 1 số đạo giáo khác.

Nếu, bất cứ bạn nào học giáo lý nhà phật thì sẽ thấy, đạo phật thuờng đề cập dạy nguời ta tin vào chính bản thân mình, cá nhân tự giải quyết mọi vấn đề - giải thóat mọi đau khổ trong kiếp này, chứ không hề đề cao bất cứ 1 đấng cao siêu nào như đạo công giáo hay hồi giáo. Ngay cả, Cat nghe hơi rằng đạo phật tin có luật luân hồi, có nghĩa kon nguời chết đi thì sẽ đầu thai làm kiếp khác, chứ không tin là có thiên đàng - hỏa ngục là những thứ siêu nhiên.

*Chén, Jesus cũng chỉ là nguời bình thuờng như chúng mình, đạo công giáo tin vào God. Chén nên phân biệt Jesus Christ and God khác nhau nha.

Ông Thích Như Điền viết như truyện kiếm hiệp!
Hoa Tuyết
15-10-09, 17:25
Bây giờ người ta không gọi là Đại thừa hay Tiểu thừa nữa mà chỉ gọi là Phật Giáo phát triển và Phật Giáo nguyên thủy .

- Phật Giáo nguyên thủy : có khuynh hướng duy trì giáo lý nguyên thủy của Đức Phật do các vị trưởng lão chủ trương, nên đã trở thành Trưởng Lão Bộ (Theravāda).

- Phật Giáo phát triển : Khuynh hướng triển khai giáo lý một cách rộng rãi hơn, khơi mào cho tư tưởng Đại Thừa sau này .

Cả hai khuynh hướng giáo lý cơ bản đều giống nhau dựa trên Tam Tạng Kinh Điển và không hề có mâu thuẫn .
_Khách
15-10-09, 17:28
Bây giờ người ta không gọi là Đại thừa hay Tiểu thừa nữa mà chỉ gọi là Phật Giáo phát triển và Phật Giáo nguyên thủy .

- Phật Giáo nguyên thủy : có khuynh hướng duy trì giáo lý nguyên thủy của Đức Phật do các vị trưởng lão chủ trương, nên đã trở thành Trưởng Lão Bộ (Theravāda).

- Phật Giáo phát triển : Khuynh hướng triển khai giáo lý một cách rộng rãi hơn, khơi mào cho tư tưởng Đại Thừa sau này .

Cả hai khuynh hướng giáo lý cơ bản đều giống nhau dựa trên Tam Tạng Kinh Điển và không hề có mâu thuẫn .

Gọi thế này cũng được. Nhưng hai giáo lý khác nhau nhiều. Với tiểu thừa, mỗi người phải tự làm việc. Với đại thừa, các sư có thể tu và cứu độ bạn.
em tên bông
15-10-09, 17:30
Em nghĩ là qui y thì chưa xuống tóc đâu, qui y mới tương đương với rửa tội bên Thiên Chúa giáo thôi, người ta làm một cái lễ gì đó để trở thành một giáo dân/Phật tử. Bao giờ xuất gia mới xuống tóc thì phải.

Em thích câu này:

Những ai theo Tiểu thừa thì ngay từ đầu đã được giáo dục rằng đấy không phải là tôn giáo, chỉ là một pháp tu, một cách sống để thấu hiểu quy luật tự nhiên, vươn tới sự giải thoát thân-tâm. Một người tiểu thừa được phép làm đệ tử của một tôn giáo bất kỳ.

Thế nhưng sách vở và bài viết của một cái chùa Tiểu thừa ở Sài Gòn, em hoàn toàn không hiểu gì hết.
_Khách
15-10-09, 17:33
Hic, có khi chuột nói với em lại mắc tội truyền bá tôn giáo :(
Chen
15-10-09, 17:54
Hic, có khi chuột nói với em lại mắc tội truyền bá tôn giáo :(

Cứ mạnh dạn nhỉ. Ở TL chỉ cấm Chính trị chứ có cấm Tôn giáo đâu.
Chen
15-10-09, 17:58
Ông Thích Như Điển viết dở đã đành. Ngồi đọc Wiki.vietnamese về "tôn giáo", thấy định nghĩa rắm rối dài dòng quá đi mất.

Đọc mãi mà chưa lần mò ra cái gì.
DeLusty
15-10-09, 18:00
Đặt giả thuyết đạo Phật phải hay không phải là 1 tôn giáo, điều này có gì tốt - không tốt?


Ông Thích Như Điển viết dở đã đành. Ngồi đọc Wiki.vietnamese về "tôn giáo", thấy định nghĩa rắm rối dài dòng quá đi mất.

Đọc mãi mà chưa lần mò ra cái gì.


:4:Ném bớt mấy cái rối rắm Khổng giáo, Nho giáo, etc ... nhồi nhét tín nguỡng vào não tự nhiên ngộ ra thôi.
Chen
15-10-09, 18:11
Điều này có gì tốt hay không tốt, có hai bình diện:

1. Với bản thân câu hỏi:

Chả biết có bạn nào thấy không tốt không. Chen thấy tốt. Tại sao? Vì trước đây nghĩ-như đúng rồi- rằng Phật giáo là một tôn giáo. Thế, có người hỏi, tại sao có thể coi nó là "tôn giáo" thì ngớ ra. Nghĩa là mình chả hiểu gì cả. Mà chả hiểu gì cả thì phải hỏi, phải học. Thế là tốt.

Ghét gái Cat ở chỗ, muốn phát biểu thì cứ phát biểu mẹ nó ra, cứ gài cho người khác nói.

Ghét mình ở chỗ, biết gái gài mà vẫn mắc. Dại. (Tự vả pat pat pat).

2. Với đạo Phật:

Chắc chắn giới tu hành và giới sùng đạo Phật chả care gì cái chuyện nó phải hay không phải tôn giáo. Nên không thể nói tốt hay không tốt được.
Ivan
15-10-09, 18:12
Anh cũng vừa vào wiki đọc Phật pháp, thấy hết sức uyên áo mê ly; lại cũng đọc cả Tiểu Thừa cùng Đại Thừa. Đại Thừa là cỗ xe to, Tiểu Thừa là cỗ xe nhỏ. Truy từ pháp điển về bản thân, anh nhận thấy, trước đây anh theo Tiểu Thừa, đi cỗ xe nhỏ, rất vừa người anh. Nay có người thương mà lòng không cầm được, bèn muốn mời cùng đi dọc đường pháp độ, mới ngó tới xe mình, xe tiểu thừa bé quá, kể mà cố thì cũng đi được, cơ mà lục đục, nó mất cái khí độ của cặp chân tu! Vậy, nay muốn đổi qua Đại Thừa!

Đạo thì là một mà khởi ở Không. Chân tu là quay về một mà quên mất nhị phân. Tức là người học Đạo, hay tu Phật; khởi thì cũng hí hoáy mua cái máy tính nhị phân lên mạng bi bô; khi ngộ, bèn rửa bàn phím cất màn hình mà cưỡi xe Đại Thừa rong chơi chân trời góc bể. Kể cũng thích thú lắm thay!
Chen
15-10-09, 18:18
Anh cũng vừa vào wiki đọc Phật pháp, thấy hết sức uyên áo mê ly; lại cũng đọc cả Tiểu Thừa cùng Đại Thừa. Đại Thừa là cỗ xe to, Tiểu Thừa là cỗ xe nhỏ. Truy từ pháp điển về bản thân, anh nhận thấy, trước đây anh theo Tiểu Thừa, đi cỗ xe nhỏ, rất vừa người anh. Nay có người thương mà lòng không cầm được, bèn muốn mời cùng đi dọc đường pháp độ, mới ngó tới xe mình, xe tiểu thừa bé quá, kể mà cố thì cũng đi được, cơ mà lục đục, nó mất cái khí độ của cặp chân tu! Vậy, nay muốn đổi qua Đại Thừa!

Đạo thì là một mà khởi ở Không. Chân tu là quay về một mà quên mất nhị phân. Tức là người học Đạo, hay tu Phật; khởi thì cũng hí hoáy mua cái máy tính nhị phân lên mạng bi bô; khi ngộ, bèn rửa bàn phím cất màn hình mà cưỡi xe Đại Thừa rong chơi chân trời góc bể. Kể cũng thích thú lắm thay!

Trả lời thẳng vào vấn đề là "đời".

Trả lời mà như không trả lời mới là "đạo".

Theo đó mà suy, Van đã đắc đạo vậy.
Ông Hoàng Bảy
15-10-09, 18:24
Phật giáo có 2 dòng: Đại thừa và Tiểu thừa. Những người đi theo Đại thừa hình như coi đó là tôn giáo. Những ai theo Tiểu thừa thì ngay từ đầu đã được giáo dục rằng đấy không phải là tôn giáo, chỉ là một pháp tu, một cách sống để thấu hiểu quy luật tự nhiên, vươn tới sự giải thoát thân-tâm. Một người tiểu thừa được phép làm đệ tử của một tôn giáo bất kỳ.

Mấy bạn hay nói chuyện trong topic Thích Chân Quang có thể hiểu biết hơn mình để chỉ cho bạn.


Anh nhắc cô Chuột nhá, cô còn nói thiếu như thế thì còn bị đau bụng nhiều nghen :D

Phật giáo có 3 dòng: Đại thừa, Tiểu thừa và Ruột thừa.

p/s: Anh 7 của cô đi theo dòng thứ 3 đấy nha...
DeLusty
15-10-09, 18:31
Điều này có gì tốt hay không tốt, có hai bình diện:

1. Với bản thân câu hỏi:

Chả biết có bạn nào thấy không tốt không. Chen thấy tốt. Tại sao? Vì trước đây nghĩ-như đúng rồi- rằng Phật giáo là một tôn giáo. Thế, có người hỏi, tại sao có thể coi nó là "tôn giáo" thì ngớ ra. Nghĩa là mình chả hiểu gì cả. Mà chả hiểu gì cả thì phải hỏi, phải học. Thế là tốt.

Ghét gái Cat ở chỗ, muốn phát biểu thì cứ phát biểu mẹ nó ra, cứ gài cho người khác nói.

Ghét mình ở chỗ, biết gái gài mà vẫn mắc. Dại. (Tự vả pat pat pat).

2. Với đạo Phật:

Chắc chắn giới tu hành và giới sùng đạo Phật chả care gì cái chuyện nó phải hay không phải tôn giáo. Nên không thể nói tốt hay không tốt được.

:4:Bởi vì mình nghĩ, nếu đạo phật không phải là 1 tôn giáo thì khả năng truyền giáo bị giới hạn tính đại chúng.

Cat phọt ra rồi thì quan điểm của Chén thế nào?

*Dại gái, chứng tỏ mình vẫn còn hưng phấn - hạnh phúc và cuộc đời thấy nhiều ý nghĩa!
Chen
15-10-09, 18:57
Lại thêm một chú hoà thượng (?) ngộ chữ nào đó viết:

ĐẠO PHẬT LÀ TÔN GIÁO HAY TRIẾT HỌC

Link: http://www.phatviet.com/triethoc/phth/phth024.htm


Đạo Phật là tôn giáo hay triết học?
Câu hỏi đặt ra tất nhiên là phải tìm hiểu. Trước khi giải đáp ta nên xét qua ư nghĩa của hai danh từ tôn giáo, triết học?
1.- Thế nào là tôn giáo?
2.- Thế nào là triết học?
1. TÔN GIÁO (trích)
“Khi nói đến tôn giáo tức là chỉ cho những đoàn thể có ít nhiều tổ chức về hình thức lễ nghi, có tính cách biểu thị sự liên lạc giữa người và thần linh, bao trùm một nghĩa sợ sệt và tôn kính. Ngoài ra lại còn giải thích chữ tôn giáo với những giáo điều...”
2. TRIẾT HỌC
(lược- trình bày lằng nhằng)

Như trên đã hiểu thế nào là tôn giáo, triết học; bây giờ trở lại đề của nó, khi bạn hỏi: Đạo Phật có phải là tôn giáo hay là triết học?–Tôi khẳng định:ĐẠO PHẬT LÀ TẤT CẢ.

Vì tất cả đều có trong đạo Phật, bởi đạo Phật không phải hẳn là một tôn giáo, song cũng không chỉ là một triết học, khoa học..., mặc dầu kinh điển đạo Phật hàm tàng những lý giải về cách tu tiến, về siêu hình và về sự chứng ngộ; nhưng cách nói đúng nhất: Đạo Phật là Đạo Phật.


Thật chứ, viết thế này chả khác đe'o gì Ivan.
DeLusty
15-10-09, 19:46
Lại thêm một chú hoà thượng (?) ngộ chữ nào đó viết:

ĐẠO PHẬT LÀ TÔN GIÁO HAY TRIẾT HỌC

Link: http://www.phatviet.com/triethoc/phth/phth024.htm

Thật chứ, viết thế này chả khác đe'o gì Ivan.


:4:Mình thì thấy bạn Chén nâng tầm bạn hoà thuợng @Chen này hơi bị khủng, vì bạn í viết lởm khởm hơn Ivan. Sau khi loằng ngoằng 1 hồi thì cuối cùng thì lại giống như kon rắn cắn vào đuôi của mình.

Thế, túm lại đạo phật không phải là đạo mà lại là đạo phậtt thì là cái gì hay thế nào?
Tê tê say say
15-10-09, 20:26
Đạo thì là một mà khởi ở Không. Chân tu là quay về một mà quên mất nhị phân. Tức là người học Đạo, hay tu Phật; khởi thì cũng hí hoáy mua cái máy tính nhị phân lên mạng bi bô; khi ngộ, bèn rửa bàn phím cất màn hình mà cưỡi xe Đại Thừa rong chơi chân trời góc bể. Kể cũng thích thú lắm thay!
He he, ngộ một lần chưa đủ. Phải ngộ đủ 9 lần mới siêu thoát!

Vì thế mà anh đã ngộ được 8 lần rưỡi rồi mà vẫn phải kỳ cạch vác bàn phím xuống mà bi bô nhị phân, mới đầu cũng thấy thú, nhưng dần cũng thấy chán, rồi thấy bình thường hư không dần dần.
Trống Cơm
15-10-09, 21:34
He he, ngộ một lần chưa đủ. Phải ngộ đủ 9 lần mới siêu thoát!

Vì thế mà anh đã ngộ được 8 lần rưỡi rồi mà vẫn phải kỳ cạch vác bàn phím xuống mà bi bô nhị phân, mới đầu cũng thấy thú, nhưng dần cũng thấy chán, rồi thấy bình thường hư không dần dần.

EM thấy bác tê em say lâu quá, tầm này đắc đạo, thành chính quả hết rồi, mà bác em vẫn chưa siêu thoát ?
Ken_girl
15-10-09, 21:45
Em thấy đúng mỗi câu: Đời là bể khổ!
Nhất là đàn bà. Có quá nhiều cái nợ đời phải trải, phải khổ.
Chết quách đi cho đời nở hoa! Thế vui hơn. Nhỉ?
em tên bông
15-10-09, 21:46
Hic, có khi chuột nói với em lại mắc tội truyền bá tôn giáo :(

Vậy thôi để bông tự mò. Cái nào mò không ra em sẽ hỏi chuột.

Bữa nay không hỏi gì cả mà được nghe một chuyện hay rồi đó.
Hand
15-10-09, 22:09
Trước khi trả lời câu hỏi của Cát các bạn phải tự hỏi và tự trả lời được.
1, Đạo phật là gì?
2, Tôn giáo là gì?
=> Đạo phật có phải là tôn giáo hay không?
Đó mới là vấn đề.

Nó có phải là một tôn giáo hay không, không quan trọng bằng việc nó có phải là một nền văn hoá sống động, một triết học thâm sâu cùng tận, có thể giúp con người giải thoát ra khỏi mọi tri kiến sai lầm, chấm dứt khổ đau và luân hồi, hay không. Đó là những điều rất có giá trị, giúp con người đi đến giải thoát thân tâm, an lạc trong cuộc sống.

Điều đó quan trọng hơn một ngàn lần cái tên hay cái định nghĩa mà các bạn đang nói.
Hand
15-10-09, 22:13
Em thấy đúng mỗi câu: Đời là bể khổ!
Nhất là đàn bà. Có quá nhiều cái nợ đời phải trải, phải khổ.
Chết quách đi cho đời nở hoa! Thế vui hơn. Nhỉ?

Cả câu này nữa Ken à: Cát bụi rồi lại trở về với cát bụi mà thôi.
Hand
15-10-09, 22:22
Các bạn tham khảo thêm câu trả lời ở đây cũng khá rõ ràng: http://www.thuvienhoasen.org/u-phcb4-3-6.htm
http://huongsenviet.blogspot.com/2009/07/phat-giao-uoc-cong-nhan-la-ton-giao-vi.html

1. Nếu định nghĩa tôn giáo, tức đạo, là con đường dẫn tới chân lý, giác ngộ và giải thoát, thì đạo Phật - một đạo giác ngộ và giải thoát, đúng là một tôn giáo. Vì bản thân Phật pháp đã từng được Ðức Phật ví như cái bè dùng để qua sông, hay như ngón tay chỉ mặt trăng, nghĩa là như một phương tiện, chứ không phải là cứu kính, thì đạo Phật đúng là một tôn giáo như vậy. Khác với giáo chủ của các tôn giáo lớn khác, Ðức Phật không bao giờ tự gán cho mình quy chế Thượng đế, con Thượng đế hay là phái viên của Thượng đế. Phật tự xem mình là "vị Thầy chỉ bày con đường" (Margadata), tức con đường Bát chánh đạo dẫn tới giác ngộ và giải thoát, con đường đoạn trừ mọi khổ đau.
......Nếu tôn giáo là như vậy, thì đạo Phật sẽ không phải là tôn giáo, mà đúng hơn là một hệ thống triết lý và đạo đức, dẫn con người đến cái Chân, cái Thiện, cái Mỹ.

2. Nhưng nếu tôn giáo là một cái gì đó tạo cảm hứng cho con người hướng tới một cuộc sống tốt đẹp nhất, cao cả nhất, thúc đẩy con người tự hoàn thiện mình bằng một nỗ lực đạo đức không ngừng; nếu tôn giáo nâng bổng con người, vượt trên những nhu cầu vật chất tầm thường của cuộc sống, thì đúng đạo Phật là một tôn giáo như vậy.

......
Chen
15-10-09, 22:24
Trước khi trả lời câu hỏi của Cát các bạn phải tự hỏi và tự trả lời được.
1, Đạo phật là gì?
2, Tôn giáo là gì?
=> Đạo phật có phải là tôn giáo hay không?
Đó mới là vấn đề.

Nó có phải là một tôn giáo hay không, không quan trọng bằng việc nó có phải là một nền văn hoá sống động, một triết học thâm sâu cùng tận, có thể giúp con người giải thoát ra khỏi mọi tri kiến sai lầm, chấm dứt khổ đau và luân hồi, hay không. Đó là những điều rất có giá trị, giúp con người đi đến giải thoát thân tâm, an lạc trong cuộc sống.

Điều đó quan trọng hơn một ngàn lần cái tên hay cái định nghĩa mà các bạn đang nói.

Với tăng sĩ Phật giáo, việc trả lời, nó có phải là một tôn giáo hay không, hoàn toàn không quan trọng. (Giả sử thế).

Với những người không phải tăng sĩ nhưng sử dụng triết lý đạo Phật để giải thoát thân tâm, nó có phải là tôn giáo hay không, không quan trọng. (Giả sử thế).

Vấn đề là câu hỏi cắc cớ của những người không thuộc hai nhóm người trên cũng cần được giải đáp. Ví dụ Cat- tín đồ công giáo. Ví dụ Chen, người lên chùa đều đặn vào ngày Rằm mồng Một, tin vô điều kiện rằng Phật giáo là một tôn giáo, nhưng lại viết "không" trong mục "tôn giáo" khi khai lý lịch.

Vấn đề liên đới là, nếu Phật giáo không phải một tôn giáo, thì những om sòm quanh vụ Làng Mai, thực chất chả liên quan đe'o gì đến "tự do tín ngưỡng" mới lị "đàn áp tôn giáo" cả.

Thế, rắc rối.
Hand
15-10-09, 22:35
Vấn đề là câu hỏi cắc cớ của những người không thuộc hai nhóm người trên cũng cần được giải đáp. Ví dụ Cat- tín đồ công giáo. Ví dụ Chen, người lên chùa đều đặn vào ngày Rằm mồng Một, tin vô điều kiện rằng Phật giáo là một tôn giáo, nhưng lại viết "không" trong mục "tôn giáo" khi khai lý lịch.


Nếu tôn giáo là một cái gì đó tạo cảm hứng cho con người hướng tới một cuộc sống tốt đẹp nhất, cao cả nhất, thúc đẩy con người tự hoàn thiện mình bằng một nỗ lực đạo đức không ngừng; nếu tôn giáo nâng bổng con người, vượt trên những nhu cầu vật chất tầm thường của cuộc sống, thì đúng đạo Phật là một tôn giáo như vậy.
Chen
15-10-09, 22:44
Nếu tôn giáo là một cái gì đó tạo cảm hứng cho con người hướng tới một cuộc sống tốt đẹp nhất, cao cả nhất, thúc đẩy con người tự hoàn thiện mình bằng một nỗ lực đạo đức không ngừng; nếu tôn giáo nâng bổng con người, vượt trên những nhu cầu vật chất tầm thường của cuộc sống, thì đúng đạo Phật là một tôn giáo như vậy.

Thế, cuối cùng vẫn phải quay về câu hỏi "Tôn giáo là gì" phải không ạ?

Chẳng biết có bác nào giải quyết vấn đề đơn giản mà rành mạch được không.

Hay cuối cùng, đành nói-như không nói giống cái bác gì trên web phatviet: đạo Phật là đạo Phật.
Hand
15-10-09, 22:53
Chốt lại đối với câu hỏi này là quá rộng, dù trả lời như nào thì cũng không thể khẳng định hay bác bỏ ý nghĩa của chính câu hỏi đặt ra. Nếu tách Phật thì => Phật trong tâm. Còn Tôn giáo cũng trong tâm mỗi người hết. Điều quan trong là mỗi người chúng ta hiểu và áp dụng trong cuộc sống với trường phái nào thôi.
Chen
15-10-09, 23:10
Nếu tôn giáo là một cái gì đó tạo cảm hứng cho con người hướng tới một cuộc sống tốt đẹp nhất, cao cả nhất, thúc đẩy con người tự hoàn thiện mình bằng một nỗ lực đạo đức không ngừng; nếu tôn giáo nâng bổng con người, vượt trên những nhu cầu vật chất tầm thường của cuộc sống, thì đúng đạo Phật là một tôn giáo như vậy.

Đoạn trên này, Hand trích ở đây:

http://www.thuvienhoasen.org/u-phcb4-3-6.htm

Bài này Huyền Chân (một vị hoà thượng?) viết rõ ràng, và câu trả lời là khẳng định: Phật giáo là một tôn giáo, cho dù nó không hoàn toàn giống như các tôn giáo khác, ở chỗ nó không tồn tại một vị Thần toàn năng (giống God hay Alah).
Hand
15-10-09, 23:15
Chính xác, Chen đọc lại bốt 32 của mình nhé. Mình trích rồi đấy.
Chen
15-10-09, 23:23
Tra cụm từ "Phật giáo không phải tôn giáo" trên Baidu, ra một đoạn, nói về cuộc tranh luận giữa hai phái:

Một phái chủ trương: Phật giáo không phải tôn giáo, không phải khoa học, không phải triết học.

Một phái chủ trương: Phật giáo là tôn giáo, là khoa học, là triết học.

Mỗi phái đều có lí lẽ riêng của mình. Lược dịch qua qua cho bạn nào không biết tiếng TQ:

上个世纪初(chỉ đầu thế kỷ 20)曾经有个争辩,一派认为“佛教非宗教、非科学、非哲学”,另一派认为“佛教亦宗教、亦科学、亦哲学”,这 两派都有理由。

“佛教非宗教、非科学、非哲学” (Phật giáo không phải tôn giáo, không phải khoa học, không phải triết học),为什么非宗教呢?宗教讲神权(tôn giáo gắn với Thần quyền),不管是上帝也好,梵天也好,神我也好,都是归于神权。佛法不是(Phật giáo không, nên không phải Tôn giáo)。非科学,科学崇尚物质,以人为本(khoa học tôn sùng vật chất, lấy con người làm trung tâm),佛法是总和观点,人与自然,与社会是连成一体的(Phật giáo: con người-tự nhiên-xã hội là một thể thống nhất, nên không phải khoa học),所以非科学。非哲学,哲学是什么呢?什么事情都是凭想象,很空洞,欠实践(triết học là duy lý),而佛法是讲实际,注重实践(Phật giáo là thực tiễn, nên không phải triết học)。

“佛教亦宗教、亦科学、亦哲学”(Phật giáo là tôn giáo, là khoa học, là triết học),这是从信仰方面来讲的。佛教有历史,既然信,就要崇拜三宝,这一点上与宗教相类似(có đối tượng để sùng bái: Tam Bảo, nên là tôn giáo)。亦科学,因为佛法讲逻辑,讲因明,讲实证(Phật giáo có logic, tìm rõ nguyên nhân, trọng thực chứng, nên là khoa học)。亦哲学,佛学在思维方面很强调,注重思维的形式,讲现量,讲比量等等(Phật giáo coi trọng phương pháp tư duy, nên là triết học)。

Đứng đầu hai phái này, đều là các bậc cao tăng.
Chen
15-10-09, 23:24
Chính xác, Chen đọc lại bốt 32 của mình nhé. Mình trích rồi đấy.

Đọc sót post 32 của Hand. Sorry.
Gaup
16-10-09, 00:52
Chốt lại đối với câu hỏi này là quá rộng, dù trả lời như nào thì cũng không thể khẳng định hay bác bỏ ý nghĩa của chính câu hỏi đặt ra. Nếu tách Phật thì => Phật trong tâm. Còn Tôn giáo cũng trong tâm mỗi người hết. Điều quan trong là mỗi người chúng ta hiểu và áp dụng trong cuộc sống với trường phái nào thôi.

Hand yêu, anh đề nghị em nên nghe nhiều hơn nói, tức là 4 lần muốn viết thì chỉ nên nghĩ kỹ và viết 1 lần. Giang hồ quanh đây nhiều bọn giỏi giang và em chỉ có một cái giai đoạn đầu ngắn ngủi để xây danh tiếng, nếu trượt là hỏng cả.
lluvia
16-10-09, 01:11
Nếu tôn giáo là một cái gì đó tạo cảm hứng cho con người hướng tới một cuộc sống tốt đẹp nhất, cao cả nhất, thúc đẩy con người tự hoàn thiện mình bằng một nỗ lực đạo đức không ngừng; nếu tôn giáo nâng bổng con người, vượt trên những nhu cầu vật chất tầm thường của cuộc sống, thì đúng đạo Phật là một tôn giáo như vậy.

Anh thấy hoang mang lắm, Bàn Tay ạ.

Anh định theo tôn giáo phật. Nếu theo thì anh sẽ theo đại thừa, vì anh thích to, cái đe'o gì cũng phải to, kể cả xe, tất nhiên. Nhưng anh vẫn còn lăn tăn. Vì theo tôn giáo phật, thì sẽ không được fukc, ok, anh có thể nhịn fukc 1 tháng, 1 tháng có thể đắc đạo không? Đắc thế đe'o. Không fukc, tức là trái với quy luật tự nhiên. Mục đích của tôn giáo phật là đưa con người đến hạnh phúc vĩnh hằng. Mà hạnh phúc là gì? Là phải có tình yêu. Mà tình yêu, chỉ đến sau khi fukc. Quanh đi quẩn lại, thế là thế đe'o nào?
knowledgeriver
16-10-09, 01:13
Anh không ngờ dạo này Thăng Long mình trì độn đến mức độ này.
SDTIEN
16-10-09, 01:21
Em thấy đúng mỗi câu: Đời là bể khổ!
Nhất là đàn bà. Có quá nhiều cái nợ đời phải trải, phải khổ.
Chết quách đi cho đời nở hoa! Thế vui hơn. Nhỉ?
Gái thì nợ đời phải trải, phải khổ và tất cả những chuyện đấy cuối cùng trút lên đầu trai.
Chen
16-10-09, 01:22
Anh không ngờ dạo này Thăng Long mình trì độn đến mức độ này.

why?

Vì tư duy một vấn đề "trì độn"?

Hay, giải quyết vấn đề một cách "trì độn"?

Nếu Nâu cứ nói kiểu trì độn như trên, thì TL sẽ càng ngày càng trì độn thôi.
Giàng
16-10-09, 01:22
Anh không ngờ dạo này Thăng Long mình trì độn đến mức độ này.

Trì độn dư lào hả Lâu lóng?
SDTIEN
16-10-09, 01:26
Tôn giáo là các BÍ KÍP để luyện trường sinh bất tử.
knowledgeriver
16-10-09, 01:32
Bắt đầu từ cái Cat. Đặt ra một câu hỏi trì độn và rồi mở ra một topic trì độn để rồi các con giời trì độn thi nhau vào tranh luận một cách trì độn một cái câu hỏi trì độn của Cat.

Đáng lẽ chúng ta nên tập trung vào việc tìm hiểu những kiến thức cơ bản về Phật giáo và so sánh nó với Thiên Chúa Giáo thì có ích hơn.

Có những bạn phát ngôn bừa bãi những hiểu biết ngu ngọng về đại thừa tiểu thừa so sánh nó như thể cái xe to và cái xe nhỏ, rồi là không được fukc này nọ. Anh cũng không trách các bạn vì quả thật những bạn đó chưa bao giờ tìm hiểu một cách thực sự..
lluvia
16-10-09, 01:36
Nâu em, anh chả biết đe'o gì tôn giáo, anh phát biểu theo quan điểm của anh, sao mày chửi anh?

Mày giảng cho anh, trong quá trình nghe, anh hứa sẽ giơ tay phát biểu xây dựng bài. Mà mật tông có phải tôn giáo phật không Nâu? Anh đọc đâu đó, thấy bọn tu mật tông, vẫn fukc với thổi kèn, thế chúng nó có gì khác với người thường không?
knowledgeriver
16-10-09, 01:46
Nếu tôn giáo là một cái gì đó tạo cảm hứng cho con người hướng tới một cuộc sống tốt đẹp nhất, cao cả nhất, thúc đẩy con người tự hoàn thiện mình bằng một nỗ lực đạo đức không ngừng; nếu tôn giáo nâng bổng con người, vượt trên những nhu cầu vật chất tầm thường của cuộc sống, thì đúng đạo Phật là một tôn giáo như vậy.

Anh thấy hoang mang lắm, Bàn Tay ạ.

Anh định theo tôn giáo phật. Nếu theo thì anh sẽ theo đại thừa, vì anh thích to, cái đe'o gì cũng phải to, kể cả xe, tất nhiên. Nhưng anh vẫn còn lăn tăn. Vì theo tôn giáo phật, thì sẽ không được fukc, ok, anh có thể nhịn fukc 1 tháng, 1 tháng có thể đắc đạo không? Đắc thế đe'o. Không fukc, tức là trái với quy luật tự nhiên. Mục đích của tôn giáo phật là đưa con người đến hạnh phúc vĩnh hằng. Mà hạnh phúc là gì? Là phải có tình yêu. Mà tình yêu, chỉ đến sau khi fukc. Quanh đi quẩn lại, thế là thế đe'o nào?

Cái gạch chân của Hand cơ bản là khái quát được một vài đặc trưng cốt lõi nhất của Phật giáo.
Luvia không theo đại thừa được đâu. Trước mắt cứ quan niệm Phật giáo là môt môn học đạo đức giáo dục công dân là được rồi. Đến khi học xong bài đó thì tính tiếp.
Cái bôi đậm là sai.
Cái đỏ là đúng.
Cái tím là câu hỏi quan trọng. Đáp án của nó nếu chỉ hẹp như tình yêu thì sẽ không bao giờ có thể vượt thoát được. Mở rộng tư duy ra.
nhaphat
16-10-09, 02:20
Thằng Nâu nói các bạn trì độn là đúng mẹ nó rồi, một thứ hay ho như là Phật mà phát biểu vớ va vớ vẩn chả khác gì mấy thằng mẫu giáo nói về cơ lượng tử. Cat đặt cái tiêu đề đã sai, Phật giáo thì chắc chắn là Tôn Giáo. Câu hỏi đúng phải là: Giáo Lý Phật Giáo là giáo lý của một Tôn Giáo hay là Triết Học?


Cá nhân anh thì cho rằng giáo lý Phật Giáo cao hơn tất cả các triết học anh đã từng biết, gọi nó là triết học thì hạ thấp nó quá!
nhaphat
16-10-09, 02:25
He he, ngộ một lần chưa đủ. Phải ngộ đủ 9 lần mới siêu thoát!

Vì thế mà anh đã ngộ được 8 lần rưỡi rồi mà vẫn phải kỳ cạch vác bàn phím xuống mà bi bô nhị phân, mới đầu cũng thấy thú, nhưng dần cũng thấy chán, rồi thấy bình thường hư không dần dần.


Em thì cho rằng đ éo có cái siêu thoát ấy, căn bản Phật Đà anh em, có cái hay ho nhất là Niết Bàn thì cạy răng đ éo chịu nói. Đành rằng nó là Không, nghĩa là không thể có cách nào để mà nói về nó, nhưng ít ra thì cũng ba hoa để anh em sướng một tí như Jesus anh em chứ!
nhaphat
16-10-09, 02:44
Anh thấy hoang mang lắm, Bàn Tay ạ.

Anh định theo tôn giáo phật. Nếu theo thì anh sẽ theo đại thừa, vì anh thích to, cái đe'o gì cũng phải to, kể cả xe, tất nhiên. Nhưng anh vẫn còn lăn tăn. Vì theo tôn giáo phật, thì sẽ không được fukc, ok, anh có thể nhịn fukc 1 tháng, 1 tháng có thể đắc đạo không? Đắc thế đe'o. Không fukc, tức là trái với quy luật tự nhiên. Mục đích của tôn giáo phật là đưa con người đến hạnh phúc vĩnh hằng. Mà hạnh phúc là gì? Là phải có tình yêu. Mà tình yêu, chỉ đến sau khi fukc. Quanh đi quẩn lại, thế là thế đe'o nào?


Thằng phò Lu, thân là KTS viet-nam, lại đi tây học, mà phát biểu ngẫn thế này thảo nào kiến trúc viet-nam đ éo bao giờ khá lên được, thà chuyển mẹ nó thành kon buôn như anh còn đỡ phá hoại!
Chen
16-10-09, 07:11
Bắt đầu từ cái Cat. Đặt ra một câu hỏi trì độn và rồi mở ra một topic trì độn để rồi các con giời trì độn thi nhau vào tranh luận một cách trì độn một cái câu hỏi trì độn của Cat.

Đáng lẽ chúng ta nên tập trung vào việc tìm hiểu những kiến thức cơ bản về Phật giáo và so sánh nó với Thiên Chúa Giáo thì có ích hơn.

Có những bạn phát ngôn bừa bãi những hiểu biết ngu ngọng về đại thừa tiểu thừa so sánh nó như thể cái xe to và cái xe nhỏ, rồi là không được fukc này nọ. Anh cũng không trách các bạn vì quả thật những bạn đó chưa bao giờ tìm hiểu một cách thực sự..

Nâu tự tin vào trí tuệ mình nhở. Tự tin thì tốt. Đừng tự tin quá, mù quáng đi. Phải biết tự nghi ngờ bản thân @lão ma.

Vấn đề "Phật giáo là tôn giáo hay không?" không ngẫn như Nâu tưởng đâu. Không ai hỏi thì không để ý. Đến lúc để ý, mới biết vấn đề này tranh luận đã lâu, đã nhiều trong giới Phật giáo rồi.

Chen có trích+lược dịch một đoạn, giới thiệu về hai quan điểm đối nghịch nhau trình bày ở trên. Một phe cho là Phật giáo là tôn giáo, phe kia phản pháo, nói Phật giáo không phải tôn giáo. Cũng đã nói rõ, đứng đầu các phe không phải bọn ngu ngơ chưa đi tu ngày nào, chưa từng đọc giáo lý nhà Phật ngày nào, mà toàn các cao tăng của TQ. Ghé qua mấy mạng Phật giáo VN, cũng thấy đề cập vấn đề này. (Có điều thi thoảng gặp phải bài viết hơi ngố).

Phật giáo có nhiều tông phái. Đại thừa, tiểu thừa, mật tông, vân vân. Các bạn cứ bàn tiếp đi nhá. Nhưng bàn loanh quanh rồi, thì quay lại cho Chen xin cái ý kiến về câu hỏi trên đầu Topic.

Chúc ném đá vui vẻ.
Chen
16-10-09, 07:52
Khi nào các bác muốn trả lời câu hỏi trên, trả lời rồi thì cho em thêm ít lý do, đừng trả lời suông.

Ví dụ: Anh thấy Phật giáo là blah blah blah. Vì: A, B, C, D...
DeLusty
16-10-09, 07:57
Bắt đầu từ cái Cat. Đặt ra một câu hỏi trì độn và rồi mở ra một topic trì độn để rồi các con giời trì độn thi nhau vào tranh luận một cách trì độn một cái câu hỏi trì độn của Cat.

Đáng lẽ chúng ta nên tập trung vào việc tìm hiểu những kiến thức cơ bản về Phật giáo và so sánh nó với Thiên Chúa Giáo thì có ích hơn.

Có những bạn phát ngôn bừa bãi những hiểu biết ngu ngọng về đại thừa tiểu thừa so sánh nó như thể cái xe to và cái xe nhỏ, rồi là không được fukc này nọ. Anh cũng không trách các bạn vì quả thật những bạn đó chưa bao giờ tìm hiểu một cách thực sự..

:4:Mình buồn cuời Nâu, Nâu bức xúc gì vậy?

Cat hỏi rất bình thuờng: Phật giáo có phải là Tôn giáo không?(có thể thay Phật giáo thành Công giáo thì nội dung câu hỏi vẫn không có gì là tối tăm và phi lý.)

Cat tuởng 1 tín đồ Phật giáo hay ít nhất những nguời tin vào Phật giáo phải hiểu những điều này truớc tiên và biết rõ câu trả lời 1 cách chính xác? Xem ra thì không phải, tìm hiểu luớt qua trên Google thì thấy có 2 luồng ý kiến trái nguợc:- (1)thì vẫn cho Phật giáo là tôn giáo, (2) lại phủ nhận. Một điều cơ bản có ý nghĩa trong đạo giáo mà còn chưa xác định đuợc chắc chắn, thử hỏi những giáo lí - tín điều Phật giáo thì có nên tin chăng? (Cat không cố ý đả kích Đạo phật đâu nhé, mình chỉ nói quan điểm của mình thôi nhe.)

Cat cũng nghĩ Đạo phật không phải tôn giáo vì thiếu tính chất siêu nhiên. Buddha, 1 nguời giác ngộ ra Đạo phật cũng chỉ là 1 nguời bình thuờng như chúng mình, cũng có những giới hạn, từ đó Cat có thể suy diễn giáo lí của Đạo phật chưa chắc đã đúng hết?

Phập bảo Đạo phật là tôn giáo, căn cứ vào đâu thế?

Nâu với Phập, cả hai có vẻ đắc đạo vào giải thích rõ ràng cho Cat tí Đạo phật có phải là Tôn giáo đi?
Gaup
16-10-09, 08:19
:4:Mình buồn cuời Nâu, Nâu bức xúc gì vậy?

Cat hỏi rất bình thuờng: Phật giáo có phải là Tôn giáo không?(có thể thay Phật giáo thành Công giáo thì nội dung câu hỏi vẫn không có gì là tối tăm và phi lý.)

Cat tuởng 1 tín đồ Phật giáo hay ít nhất những nguời tin vào Phật giáo phải hiểu những điều này truớc tiên và biết rõ câu trả lời 1 cách chính xác? Xem ra thì không phải, tìm hiểu luớt qua trên Google thì thấy có 2 luồng ý kiến trái nguợc:- (1)thì vẫn cho Phật giáo là tôn giáo, (2) lại phủ nhận. Một điều cơ bản có ý nghĩa trong đạo giáo mà còn chưa xác định đuợc chắc chắn, thử hỏi những giáo lí - tín điều Phật giáo thì có nên tin chăng? (Cat không cố ý đả kích Đạo phật đâu nhé, mình chỉ nói quan điểm của mình thôi nhe.)

Cat cũng nghĩ Đạo phật không phải tôn giáo vì thiếu tính chất siêu nhiên. Buddha, 1 nguời giác ngộ ra Đạo phật cũng chỉ là 1 nguời bình thuờng như chúng mình, cũng có những giới hạn, từ đó Cat có thể suy diễn giáo lí của Đạo phật chưa chắc đã đúng hết?

Phập bảo Đạo phật là tôn giáo, căn cứ vào đâu thế?

Nâu với Phập, cả hai có vẻ đắc đạo vào giải thích rõ ràng cho Cat tí Đạo phật có phải là Tôn giáo đi?


Cat lại cho ai mượn nick post bài này hả? Nếu không phải thế tại sao cả bài không có một chỗ nào bú liếm? \m/
DeLusty
16-10-09, 09:04
Cat lại cho ai mượn nick post bài này hả? Nếu không phải thế tại sao cả bài không có một chỗ nào bú liếm? \m/


:24:Ai lại gan mà dám xài nick của Cat chứ! Bú liếm chỉ dành đêm về chúng mình ân ái thôi.

Nâu, nếu mà chỉ nên tìm hiểu về Phật giáo lại theo đạo Công giáo thì chắc chắc sẽ ngộ ra đuợc nhiều thứ hay ho. Biết đâu sau khi học hiểu giáo lí Công giáo, Nâu lại chẳng sáng chế ra 1 đạo giáo khác mang tên Nâu lịt ri vờ' s Religion bao gồm trùng trùng lớp lớp những điều để kon nguời giác ngộ với điều thiện, ngày sau linh hồn đuợc huởng hạnh phúc đời đời kiếp kiếp trên thiên đàng?
Chen
16-10-09, 09:12
Một điều cơ bản có ý nghĩa trong đạo giáo mà còn chưa xác định đuợc chắc chắn, thử hỏi những giáo lí - tín điều Phật giáo thì có nên tin chăng?

Chỗ này logic của Cat có vấn đề. Mâu thuẫn với chính Cat.

Tư cách tôn giáo của Phật giáo, sở dĩ bị đặt câu hỏi, mà xem ra chưa ngã ngũ, chẳng qua vì bản thân Phật giáo không quan tâm chuyện đó lắm. Là cũng được, không là cũng được. Nó không ảnh hưởng đến việc có rất nhiều người trên quả đất sử dụng các giáo lý của Phật giáo làm niềm an ủi cho tâm linh.

Chính Cat- chứ không phải ai khác- khi không thừa nhận Phật giáo là tôn giáo, vẫn thừa nhận nó là một đạo, kiểu như đạo Khổng, nghĩa là một hệ thống lý luận mang tính chỉ dẫn lối sống.

Người ta hoàn toàn có thể tin vào hệ thống đó.

Cho nên, vấn đề "phải hay không phải tôn giáo" không liên quan gì đến việc giáo lý của nó đáng tin hay không đáng tin.
DeLusty
16-10-09, 09:30
Một điều cơ bản có ý nghĩa trong đạo giáo mà còn chưa xác định đuợc chắc chắn, thử hỏi những giáo lí - tín điều Phật giáo thì có nên tin chăng?

Chỗ này logic của Cat có vấn đề. Mâu thuẫn với chính Cat.

Tư cách tôn giáo của Phật giáo, sở dĩ bị đặt câu hỏi, mà xem ra chưa ngã ngũ, chẳng qua vì bản thân Phật giáo không quan tâm chuyện đó lắm. Là cũng được, không là cũng được. Nó không ảnh hưởng đến việc có rất nhiều người trên quả đất sử dụng các giáo lý của Phật giáo làm niềm an ủi cho tâm linh.

Chính Cat- chứ không phải ai khác- khi không thừa nhận Phật giáo là tôn giáo, vẫn thừa nhận nó là một đạo, kiểu như đạo Khổng, nghĩa là một hệ thống lý luận mang tính chỉ dẫn lối sống.

Người ta hoàn toàn có thể tin vào hệ thống đó.

Cho nên, vấn đề "phải hay không phải tôn giáo" không liên quan gì đến việc giáo lý của nó đáng tin hay không đáng tin.:4:Không!

Cat không mâu thuẫn. Giáo lí - Tín điều, nó có nghĩa những điều răn dạy và phải tin trong đạo. Không hiểu bạn Chén hiểu ý nghĩa của giáo lí - tín điều theo khái niệm nào nhỉ?

Chén nên biết tâm lí kon nguời, nều cùng đẳng cấp - bản chất với nhau thì nguời ta thuờng không có 1 niềm tin tuyệt đối vào nhau dù là ai đi nữa, cho nên việc xác định: "Phật giáo có phải là tôn giáo không?", nó không phải quan trọng với những nguời Phật tử mà là những nguời đang tin hay nghi ngờ vào Phật giáo đấy.

Nếu Phật giáo không phải là Tôn giáo thì Cat chỉ công nhận Đạo phật giống Đạo khổng, có nghĩa là 1 đuờng lối - lời khuyên, nó không có giá trị niềm tin tuyệt đối để kon nguời dựa vào đó tìm sự an ủi của tinh thần. Chén hiểu không?
lluvia
16-10-09, 09:33
Luvia không theo đại thừa được đâu. Trước mắt cứ quan niệm Phật giáo là môt môn học đạo đức giáo dục công dân là được rồi. Đến khi học xong bài đó thì tính tiếp.
Đáp án của nó nếu chỉ hẹp như tình yêu thì sẽ không bao giờ có thể vượt thoát được. Mở rộng tư duy ra.

Thực ra thì anh cũng đe'o quan tâm đến tôn giáo hay chính trị chính em gì hết. Cuộc sống ngắn ngủi này, đối với anh, là tận hưởng, là tình yêu, là những phút giây ngọt ngào sau 1 cuộc phắc kinh hoành tráng. Mà những thứ đó, tôn giáo như mật tông của Nâu, đe'o bao giờ có thể mang lại cho anh.

Thằng Phập phò, anh đe'o phải kts viet-nam, như mày.
Vàng
16-10-09, 09:41
Thực ra thì anh cũng đe'o quan tâm đến tôn giáo hay chính trị chính em gì hết. Cuộc sống ngắn ngủi này, đối với anh, là tận hưởng, là tình yêu, là những phút giây ngọt ngào sau 1 cuộc phắc kinh hoành tráng. Mà những thứ đó, tôn giáo như mật tông của Nâu, đe'o bao giờ có thể mang lại cho anh.

Thằng Phập phò, anh đe'o phải kts viet-nam, như mày.

Thằng Ilu đừng có giây vào thằng connhaphat. Nó là con cầu tự đấy, hok phải người thường đâu.
lluvia
16-10-09, 10:10
Thằng Ilu đừng có giây vào thằng connhaphat. Nó là con cầu tự đấy, hok phải người thường đâu.

À, hóa ra thế. Em hỉu rồi, thanks bác Vàng. Thảo nào mà thằng phò đấy nó bảo cái đe'o gì mà giáo lý nhà phật cao hơn triết học, mí cả gọi phật đà bằng anh. Léo mẹ, đúng là thằng con cầu tự.
gió
16-10-09, 10:33
Nhưng mà trả lời được câu hỏi của topic xong thì để làm gì?
DeLusty
16-10-09, 10:48
Nhưng mà trả lời được câu hỏi của topic xong thì để làm gì?


:4:Chẳng làm gì cả với một số nguời. Mình chỉ là thắc mắc - tìm hiểu và phân tích, giống như tụi bác học hay tò mò ngâm kíu đủ thức. Nếu mà sau đó tìm ra đuợc những kết quả tuơng đối logic có thể thuyết phục, bản thân mình cũng có đuợc nền tảng của những khái niệm về vấn đề gì đấy, điều này không phải hay ho sao?
Chen
16-10-09, 11:03
:4:Không!

Cat không mâu thuẫn. Giáo lí - Tín điều, nó có nghĩa những điều răn dạy và phải tin trong đạo. Không hiểu bạn Chén hiểu ý nghĩa của giáo lí - tín điều theo khái niệm nào nhỉ?

Chén nên biết tâm lí kon nguời, nều cùng đẳng cấp - bản chất với nhau thì nguời ta thuờng không có 1 niềm tin tuyệt đối vào nhau dù là ai đi nữa, cho nên việc xác định: "Phật giáo có phải là tôn giáo không?", nó không phải quan trọng với những nguời Phật tử mà là những nguời đang tin hay nghi ngờ vào Phật giáo đấy.

Nếu Phật giáo không phải là Tôn giáo thì Cat chỉ công nhận Đạo phật giống Đạo khổng, có nghĩa là 1 đuờng lối - lời khuyên, nó không có giá trị niềm tin tuyệt đối để kon nguời dựa vào đó tìm sự an ủi của tinh thần. Chén hiểu không?

Phật giáo nó buồn cười nhất là chỗ này. Tức là nó bảo, này, thoải mái đi, mày không phải tin bất cứ điều gì tao nói. Tin hay không thì tuỳ. Nhưng tao nghe thế này...

Dẫn chứng luôn ngay trong lòng Phật giáo, để bạn Cat tham khảo: Bài thơ Hưu hướng Như Lai (đừng theo bước Như Lai) của Quảng Nghiêm thiền sư (Việt Nam, nhà Lý)

Hưu hướng Như Lai

Li tịch phương ngôn tịch diệt khứ (thoát khỏi tịch diệt rồi, mới bàn tịch diệt)
Sinh vô sinh hậu thuyết vô sinh (Ra khỏi vô sinh rồi, mới nói vô sinh)
Nam nhi tự hữu xung thiên chí (Làm trai phải có chí xung thiên)
Hưu hướng Như Lai hành xứ hành (Chớ noi theo Như Lai mà đi)

Dịch thơ:

Đừng theo bước Như Lai
(Nguyễn Đức Vân, Đào Phương Bình dịch)

Thoát tịch diệt xong, bàn tịch diệt
Sau vô sinh, hãy nói vô sinh
Làm trai lập chí xông trời thẳm
Theo gót Như Lai luống nhọc mình.

(Nguồn: Thivien.net)

Đạo Phật không bắt, ép người ta phải "tin tuyệt đối" vào một điều gì. Cũng không tạo dựng một "Thần toàn năng, toàn tri". Đạo Phật chỉ dùng một thái độ rất bình thản và bao dung thuyết phục người khác, ai tin thì theo, ai không tin thì không theo, xin tuỳ duyên. Không bắt ép, nên những người tin mới theo, theo thì tin. Và niềm tin ấy là tuyệt đối.

Hoàn toàn có giá trị an ủi tinh thần.

@Cat: Niềm tin tương đối là gì chứ? Tin một phần à. Nhưng cái phần đã tin ấy là tuyệt đối, phần còn lại là chưa tin, cũng là tuyệt đối.
em tên bông
16-10-09, 11:11
Em không thích tôn giáo. Nghe đến chữ đó em đã mệt.

Nhưng em phải công nhận là nếu không có những tôn giáo với những hệ thống tổ chức và lịch sử rắc rối của nó thì làm sao mà lời của anh Gautama và anh Christ hơn hai ngàn năm sau đến với tai em được, em, một con nhỏ học hành lưng lửng cha mẹ anh em quê hương giòng giống đều vô danh tiểu tốt.
lluvia
16-10-09, 11:32
Em không thích tôn giáo. Nghe đến chữ đó em đã mệt.

Nhưng em phải công nhận là nếu không có những tôn giáo với những hệ thống tổ chức và lịch sử rắc rối của nó thì làm sao mà lời của anh Gautama và anh Christ hơn hai ngàn năm sau đến với tai em được, em, một con nhỏ học hành lưng lửng cha mẹ anh em quê hương giòng giống đều vô danh tiểu tốt.

Anh, hoàn cảnh cũng như em. Nhưng mà có liên quan gì giữa hoàn cảnh xuất thân với việc lọt vào tai 1 cái đe'o gì đấy từ 2 ngàn năm, em?
Hailua_Cuagai
16-10-09, 11:48
Xin lỗi cec anh chi nha ! Hôm nay là lần đầu vào diễn đàn này nhá!
Tính ngưỡng khác zới Đạo ( = tôn giáo nha)
DeLusty
16-10-09, 11:57
Phật giáo nó buồn cười nhất là chỗ này. Tức là nó bảo, này, thoải mái đi, mày không phải tin bất cứ điều gì tao nói. Tin hay không thì tuỳ. Nhưng tao nghe thế này...

Dẫn chứng luôn ngay trong lòng Phật giáo, để bạn Cat tham khảo: Bài thơ Hưu hướng Như Lai (đừng theo bước Như Lai) của Quảng Nghiêm thiền sư (Việt Nam, nhà Lý)

Hưu hướng Như Lai

Li tịch phương ngôn tịch diệt khứ (thoát khỏi tịch diệt rồi, mới bàn tịch diệt)
Sinh vô sinh hậu thuyết vô sinh (Ra khỏi vô sinh rồi, mới nói vô sinh)
Nam nhi tự hữu xung thiên chí (Làm trai phải có chí xung thiên)
Hưu hướng Như Lai hành xứ hành (Chớ noi theo Như Lai mà đi)

Dịch thơ:

Đừng theo bước Như Lai
(Nguyễn Đức Vân, Đào Phương Bình dịch)

Thoát tịch diệt xong, bàn tịch diệt
Sau vô sinh, hãy nói vô sinh
Làm trai lập chí xông trời thẳm
Theo gót Như Lai luống nhọc mình.

(Nguồn: Thivien.net)

Đạo Phật không bắt, ép người ta phải "tin tuyệt đối" vào một điều gì. Cũng không tạo dựng một "Thần toàn năng, toàn tri". Đạo Phật chỉ dùng một thái độ rất bình thản và bao dung thuyết phục người khác, ai tin thì theo, ai không tin thì không theo, xin tuỳ duyên. Không bắt ép, nên những người tin mới theo, theo thì tin. Và niềm tin ấy là tuyệt đối.

Hoàn toàn có giá trị an ủi tinh thần.

@Cat: Niềm tin tương đối là gì chứ? Tin một phần à. Nhưng cái phần đã tin ấy là tuyệt đối, phần còn lại là chưa tin, cũng là tuyệt đối.

:4:Chính vì niềm tin Phật giáo mập mờ," không tức là có, có tức là không, ..." nó làm cho nguời muốn tin vào Phật hoang mang. Không có những điều kiện bắt buộc càng làm kon nguời dễ sa ngã. Tin vào đạo mờ ảo kiểu này cũng coi như mình tin 1 nguời nào đó, nếu vậy niềm tin rất yếu?

Theo bản chất, đạo Công giáo cũng không ép nguời ta phải theo đạo. Tuy nhiên, Cat cũng không phủ nhận lích sử của đạo Công giáo có những thời điểm đen tối, khiến những nguời chưa tin vào God bị hiểu lầm bởi những kon nguời và sự kiện. Đây là sự thật!

Niềm tin tuơng đôí theo ý của mình, đại khái nó giống như 1 lời khuyên đẹp đẽ của ai đó cho mình, nó không gây ấn tuợng nhiều lắm ảnh huởng tới suy nghĩ - hành động và trong đời sống tinh thần nói chung. Nói túm lại nó rất khác niềm tin của nguời Công giáo đặt vào God.
pink
16-10-09, 12:11
Thế nào mình nhìn cái tiêu đề topic này cứ nghĩ nhầm thành "Cô giáo thảo có phải là tôn giáo". Độ này mình hay bị hoa mắt quá :-o
Hand
16-10-09, 12:20
Hand yêu, anh đề nghị em nên nghe nhiều hơn nói, tức là 4 lần muốn viết thì chỉ nên nghĩ kỹ và viết 1 lần. Giang hồ quanh đây nhiều bọn giỏi giang và em chỉ có một cái giai đoạn đầu ngắn ngủi để xây danh tiếng, nếu trượt là hỏng cả.

Anh Gấu yêu quí em anh xin ghi lòng tạc dạ lời anh dạy. Cảm ơn anh đã chỉ bảo.<3
pink
16-10-09, 12:22
Hay Cat đổi tên topic thành "Cô giáo Thảo có phải là cô giáo?", nghe nó vẫn cùng một nội dung thắc mắc, nhưng gợi cảm hơn.
Hand
16-10-09, 12:32
Xin lỗi cec anh chi nha ! Hôm nay là lần đầu vào diễn đàn này nhá!
Tính ngưỡng khác zới Đạo ( = tôn giáo nha)

Thế nào là Tính ngưỡng khác zoi đạo? Khác ở chỗ nào? Chú giải thích anh cái.

Đó là lỗi chính tả nhưng bây giờ anh ko soi lỗi chính tả nữa nhưng chú giải thích hộ anh thế nào là Tín ngưỡng, thế nào là giới đạo? mà lại nói = tôn giáo?
Chen
16-10-09, 12:33
:4:Chính vì niềm tin Phật giáo mập mờ," không tức là có, có tức là không, ..." nó làm cho nguời muốn tin vào Phật hoang mang. Không có những điều kiện bắt buộc càng làm kon nguời dễ sa ngã. Tin vào đạo mờ ảo kiểu này cũng coi như mình tin 1 nguời nào đó, nếu vậy niềm tin rất yếu?

Theo bản chất, đạo Công giáo cũng không ép nguời ta phải theo đạo. Tuy nhiên, Cat cũng không phủ nhận lích sử của đạo Công giáo có những thời điểm đen tối, khiến những nguời chưa tin vào God bị hiểu lầm bởi những kon nguời và sự kiện. Đây là sự thật!

Niềm tin tuơng đôí theo ý của mình, đại khái nó giống như 1 lời khuyên đẹp đẽ của ai đó cho mình, nó không gây ấn tuợng nhiều lắm ảnh huởng tới suy nghĩ - hành động và trong đời sống tinh thần nói chung. Nói túm lại nó rất khác niềm tin của nguời Công giáo đặt vào God.

Phật giáo không bắt ép ai tin, nên không có niềm tin Phật giáo mập mờ. Còn câu nói "sắc tức là không, không tức là sắc", là muốn nói, cái anh nhìn thấy chưa chắc đã là nó đâu. Anh tưởng nó là A, nhưng có khi nó là B đấy. Đây là một triết lý của nhà Phật. Một tầng cao hơn nữa của triết lý này, nghĩa là thực ra mọi thứ đều như nhau cả, cái quan trọng là bên trong mình nhìn nó như thế nào. (Chen không đủ khả năng để nói thêm về điều này).

Khi không bắt ép, thì đề cao "ngộ", "giác". Khi đã "ngộ" (hiểu ra), "giác" (thông tỏ), thì tự dưng sẽ biết hành động cho đúng, không có sa ngã nữa. Không cần bắt buộc mà người tin vẫn không sa ngã.

Niềm tin tuyệt đối mà Cat đang đề cập, theo Chen hiểu, tức là tin mà không cần phải luận chứng. Kiểu như trong Toán học tin vào những Tiên đề ấy.

Ví như các bạn Công giáo tin vào "sự tồn tại của God". Không cần thiết phải chứng minh God có thật hay không, chỉ cần tin rằng, God tồn tại.

Đạo Phật không chủ trương con người đặt niềm tin vào một điểm mơ hồ như thế. Đạo Phật chủ trương con người đặt niềm tin vào chính mình, vào hành động hôm nay sẽ là nguyên nhân cho những gì xảy ra sau này. Chính vì thế, cái gọi là "tối cao" trong đạo Phật là Tam Bảo: Quá Khứ- Hiện Tại- Tương Lai. Và vì vậy, nó trực tiếp ảnh hưởng đến hành động ta làm hôm nay.

@Cat: thôi nhé. Thêm nữa thì thành tranh luận về các quan điểm tôn giáo mất. Topic này không lập ra làm việc ấy. Tìm câu trả lời cho câu hỏi khác cơ mà. Đẩy nữa thì đi quá xa mất.
em tên bông
16-10-09, 12:36
... và em chỉ có một cái giai đoạn đầu ngắn ngủi để xây danh tiếng, nếu trượt là hỏng cả.

Nếu trượt thì đi chết xong rồi làm nick mới. Hi hi.

Nhưng mà như thế thì giống như mất trinh rồi đi vá màng trinh thôi. Thôi thì ta giữ tiết trinh từ đầu cho nó đỡ tốn tiền.
Ken_girl
16-10-09, 12:55
Gái thì nợ đời phải trải, phải khổ và tất cả những chuyện đấy cuối cùng trút lên đầu trai.

Trút lên như nào? Đồng chí này chỉ được cái cảm tính bênh giới. Ko có dẫn chứng cụ thể gì sất

Nhé.
Lần đầu của gái và giai thì chỉ giai sướng. Gái bị đau chảy máu vì rách màng trinh, cứa da cứa thịt...
Lần thứ 2 sung sướng là đẻ ra đứa con thì gái cũng phải đổ máu và toạc bím
Đấy mới là 2 cái ví dụ to tát điển... Những cái này thì ai chịu thay gái_giai à? Hay đổ tại cho tạo hoá tạo hình,,, mà trút lên đầu giai thì được cái gì? Chủ yếu là giai có phải chịu thế đâu mà biết
Chưa kể món nợ đời lớn nhất của gái là 1 thằng đàn ông để làm chồng. Tốt đẹp, tử tế thì chả sao. Chứ gặp thằng dở hơi thì ko tính ra nặng nợ thì gọi là *? Nói thiệt đó
DeLusty
16-10-09, 13:09
Hay Cat đổi tên topic thành "Cô giáo Thảo có phải là cô giáo?", nghe nó vẫn cùng một nội dung thắc mắc, nhưng gợi cảm hơn.

:4:Đổi tô bích kiểu đó các bạn lại bỏ đạo theo cô giáo Thảo thì chết.@Cat: thôi nhé. Thêm nữa thì thành tranh luận về các quan điểm tôn giáo mất. Topic này không lập ra làm việc ấy. Tìm câu trả lời cho câu hỏi khác cơ mà. Đẩy nữa thì đi quá xa mất.

:4:Đuợc thôi!

Cũng không nên sa đà. Nhưng dù sao Phật giáo cũng phải xác định cho mình có phải là tôn giáo ,để có tiếng nói đại chúng một cách danh chính ngôn thuận chứ nhỉ?

Dù sao, đi truyền giáo với nguời chưa có niềm tin tôn giáo, mở đầu lại bảo Phật giáo không phải là 1 tôn giáo thì rất khó thuyết phục nguời nghe. Chén nghĩ vậy không?
Chen
16-10-09, 13:15
:4:Đuợc thôi!

Cũng không nên sa đà. Nhưng dù sao Phật giáo cũng phải xác định cho mình có phải là tôn giáo ,để có tiếng nói đại chúng một cách danh chính ngôn thuận chứ nhỉ?

Dù sao, đi truyền giáo với nguời chưa có niềm tin tôn giáo, mở đầu lại bảo Phật giáo không phải là 1 tôn giáo thì rất khó thuyết phục nguời nghe. Chén nghĩ vậy không?

Không. Có khi thế lại rất hay nhé.

Ví dụ, Chen bảo, Cat này, thằng Phật giáo nó đe'o phải tôn giáo đâu, cho nên em mà đọc các kinh điển Phật giáo, thì cũng như là em đọc sách Kinh tế học thôi, không xúc phạm gì đến niềm tin tôn giáo của em hết. Lúc nào rỗi đọc nhé.

Có khi thế lại hay, nhỉ.
Hand
16-10-09, 13:25
Nhé.
Lần đầu của gái và giai thì chỉ giai sướng. Gái bị đau chảy máu vì rách màng trinh, cứa da cứa thịt...
Lần thứ 2 sung sướng là đẻ ra đứa con thì gái cũng phải đổ máu và toạc bím
Đấy mới là 2 cái ví dụ to tát điển... Những cái này thì ai chịu thay gái_giai à? Hay đổ tại cho tạo hoá tạo hình,,, mà trút lên đầu giai thì được cái gì? Chủ yếu là giai có phải chịu thế đâu mà biết
Chưa kể món nợ đời lớn nhất của gái là 1 thằng đàn ông để làm chồng. Tốt đẹp, tử tế thì chả sao. Chứ gặp thằng dở hơi thì ko tính ra nặng nợ thì gọi là *? Nói thiệt đó

Cái này Ken đang nghĩ theo một hướng thôi, chứ giai cũng sung sướng đếch đâu, lần đầu tiên giai cũng đau Trym bỏ mợ đi chứ tưởng à. Hôm sau còn đé o đi được cơ, đi cứ dạng chân như bà chửa ý. Ken hỏi tất cả các giai TL xem có phải thế không? Lấy được con vợ tử tế thì không sao chứ lấy phải con vợ phò phạch xem, có mà nó chả đem hết tiền của mình cho giai ý chứ.

Công anh bắt tép nuôi cò, cò ăn cò lớn xong cò lại đi theo thằng khác. Chả nói được đâu Ken à.

Cát: Cát đọc lại đi có câu trả lời rồi đấy.
Mây.....
16-10-09, 13:31
Mình ko biết Phật giáo có phải là tôn giáo hay ko, nhưng đọc sách Phật, kinh Phật, toàn thấy nói về những điều hay lẽ phải, khuyên răn người ta làm việc thiện, sống có tâm có đức.

Có đọc qua sách của Thiên Chúa Giáo, cũng thấy khuyên răn người ta làm những điều tốt.

Phật tại tâm, thiện căn tại lòng, tín ngưỡng hay ko tín ngưỡng, tôn giáo hay ko tôn giáo, thực ra cũng ko quá quan trọng, quan trọng là sống đúng, sống phải, sống tốt thì chẳng có gì phải ân hận hay nuối tiếc.
Chen
16-10-09, 13:42
...

Nhờ Cat một cách nghiêm túc này:

Mẩu chuyện nhỏ này đọc được trong lúc tìm các tài liệu liên quan đến vấn đề đang thảo luận. Nếu Cat giải thích được cho thì tốt.

Mẩu chuyện về sự tranh luận giữa Công giáo (A) và Phật giáo (B).


B: God có phải Toàn năng, Toàn tri không?

A: God Toàn năng Toàn tri.

B: Vậy God hẳn phải biết ý đồ xấu của con rắn, tại sao không ngăn chặn Eva trước khi việc xảy ra. Biết mà cứ để sự việc xảy ra, rồi lại nổi giận đuổi Adam và Eva ra khỏi Thiên Đàng, thì có phải là giả dối không?

Nếu không biết việc con rắn sẽ bày cho Eva chuyện ăn cắp quả táo trí tuệ, thì God có phải là Toàn tri không?

Nếu biết việc con rắn sẽ bày cho Eva ăn cắp quả táo, mà không ngăn được, buộc phải để sự việc xảy ra, thì God có phải Toàn năng không?

Nếu bản thân God còn không ngăn được con rắn, để mặc cho nó len lỏi nơi Thiên Đàng, thì việc Eva mắc hỡm con rắn có phải lỗi của Eva không? (Nhất là trước khi ăn quả táo trí tuệ, Eva và Adam là những kẻ vô tri). Người ta không có lỗi mà bắt lỗi, có phải là đàng hoàng không?

Nếu God không phải Toàn năng, Toàn tri, thì việc tin God là Toàn năng Toàn tri có phải là hồ đồ không?


Câu chuyện, kết thúc ở chỗ A không trả lời được, ngậm ngùi lui ra.

Dĩ nhiên, đây là chuyện do các tín đồ Phật giáo đặt ra để công kích Công giáo. Song các bạn Công giáo cũng nên đè bẹp nó, Cat nhỉ. (Nói như Cat là, hiếp chết nó đi).
Giàng
16-10-09, 13:44
Trong lời dạy của mọi đạo pháp đều có những viên đá tảng, mà nếu bỏ nó đi thì đạo pháp ấy không tồn tại nữa. Ở đạo Phật nó sẽ là Tứ diệu đế (4 sự thật), ở công giáo là sự tồn tại và tình yêu của chúa cha dành cho con người.

Những viên đá tảng này, ngược lại, không thể kiểm chứng là đúng hay sai chỉ bằng óc luận lý và cảm quan thông thường. Do đó chúng không thể giao truyền mà chỉ có thể được tìm thấy bởi mỗi cá nhân hành đạo. Các tôn giáo vì thế phát triển những phương pháp riêng để người hành đạo có thể tiếp cận những sự thật trên. Những nhánh rẽ, đôi khi mâu thuẫn của các nhánh rẽ trong cùng một đạo pháp chủ yếu vì sự khác biệt trong phương pháp này. Chữ tôn giáo nên được theo nghĩa phương cách, nghĩa là cách tổ chức đời sống để tiếp cận chân lý. Nói như vậy thì chỉ có đạo Phật, nhưng có Giáo lý/tôn giáo đại thừa, tiểu thừa, mật tông, thiền tông, tịnh độ tông. Bên trong riêng thiền tông lại còn có trúc lâm, lâm tế, tào động, etc. Cũng như với đạo thiên chúa sẽ có Tin lành giáo, công giáo. Đạo Thiên chúa cũng có những phương pháp hành trì như cầu nguyện, trầm tư, hành xác, dấn thân, tùy theo cách tổ chức của từng giáo phái.

Anh em nói rằng đạo Phật không yêu cầu lòng tin là sai. Sai vì không hiểu rõ đạo Phật, cũng không hiểu rõ chữ "lòng tin" của những tôn giáo chân chính. Ai không tin vào Tứ diệu đế thì không phải là người theo đạo Phật cũng như ai không tin vào sự tồn tại của chúa Cha thì không phải người theo Thiên chúa. Nhưng ai tin mù quáng vào Tứ diệu đế cũng không phải là người theo Phật. Sở dĩ như vậy vì những chân lý nền tảng này đòi hỏi hành trì và khám phá của dấu ấn cá nhân chứ không phải tin mù quáng bằng ám thị và lầm lẫn. Đời sống tôn giáo là đời sống được tổ chức để khám phá và sống với những chân lý ấy.

Cái phần không thể kiểm chứng bằng óc luận lý và cảm quan thông thường này cũng là nơi phân biệt giữa đạo pháp và khoa học. Phương pháp luận khoa học như thế nào các bạn đều đã biết, anh không nhắc lại.

Bản thân triết học là một khái niệm đã bị làm mờ bởi quá nhiều nhánh rẽ. Ví dụ ngay đến phân biệt triết học và khoa học cũng đã là một tranh cãi lớn. Nói đến đây anh lại nhớ ngày xưa đi học cứ được dậy triết học là khoa học của mọi khoa học. Thật là một định nghĩa nghe chả có *** gì sai, mang lại cảm giác hả hê sung sướng, toàn vẹn. Thế rồi sau này anh mới biết cái định nghĩa ấy đã đóng sập cánh cửa suy tư của biết bao thanh niên chính vì sự hả hê sung sướng toàn vẹn nhưng mà vô nghĩa ấy của nó. Đm bọn lìn nào viết ra và bắt thanh niên nước anh học thuộc lòng như thế. Đm chúng mày.

Nói đến triết học bị làm mờ bởi sự đa dạng để anh em thấy rừng cây rậm rạp tránh thấy cây mà chẳng thấy rừng. Nhưng thấy rừng rồi cũng chẳng nên hoa mắt bởi rừng nào chẳng mọc lên từ đất và chết đi thì ai cũng về đất như nhau, hê hê.

Anh định nói nốt kiến giải của anh về mối quan hệ triết học và tôn giáo/đạo pháp nhưng đến đây chợt muốn dừng lại nghe các bạn phát triển đề tài :D. Đặc biệt là bông yêu dạo ni rất lười bỏ công viết làm anh có buổi trưa bỏ không đi ăn ngồi ngóng mà cổ cứ dài như ngỗng.

Thôi con ngỗng đi ăn đây bông ơi :D
DeLusty
16-10-09, 14:49
Không. Có khi thế lại rất hay nhé.

Ví dụ, Chen bảo, Cat này, thằng Phật giáo nó đe'o phải tôn giáo đâu, cho nên em mà đọc các kinh điển Phật giáo, thì cũng như là em đọc sách Kinh tế học thôi, không xúc phạm gì đến niềm tin tôn giáo của em hết. Lúc nào rỗi đọc nhé.

Có khi thế lại hay, nhỉ.

:4:Chén nói lí thuyết quá.

Giảng đạo như Chén thì chẳng ai nghe. Sự thật, nguời ta theo đạo 1 phần cũng là nhìn thấy những nguời đang sống đạo, chẳng phải là tại nguời ta đọc kinh phật hay giáo lí công giáo đâu.

Nhờ Cat một cách nghiêm túc này:

Mẩu chuyện nhỏ này đọc được trong lúc tìm các tài liệu liên quan đến vấn đề đang thảo luận. Nếu Cat giải thích được cho thì tốt.

Mẩu chuyện về sự tranh luận giữa Công giáo (A) và Phật giáo (B).

B: God có phải Toàn năng, Toàn tri không?

A: God Toàn năng Toàn tri.

B: Vậy God hẳn phải biết ý đồ xấu của con rắn, tại sao không ngăn chặn Eva trước khi việc xảy ra. Biết mà cứ để sự việc xảy ra, rồi lại nổi giận đuổi Adam và Eva ra khỏi Thiên Đàng, thì có phải là giả dối không?

Nếu không biết việc con rắn sẽ bày cho Eva chuyện ăn cắp quả táo trí tuệ, thì God có phải là Toàn tri không?

Nếu biết việc con rắn sẽ bày cho Eva ăn cắp quả táo, mà không ngăn được, buộc phải để sự việc xảy ra, thì God có phải Toàn năng không?

Nếu bản thân God còn không ngăn được con rắn, để mặc cho nó len lỏi nơi Thiên Đàng, thì việc Eva mắc hỡm con rắn có phải lỗi của Eva không? (Nhất là trước khi ăn quả táo trí tuệ, Eva và Adam là những kẻ vô tri). Người ta không có lỗi mà bắt lỗi, có phải là đàng hoàng không?

Nếu God không phải Toàn năng, Toàn tri, thì việc tin God là Toàn năng Toàn tri có phải là hồ đồ không?
Câu chuyện, kết thúc ở chỗ A không trả lời được, ngậm ngùi lui ra.

Dĩ nhiên, đây là chuyện do các tín đồ Phật giáo đặt ra để công kích Công giáo. Song các bạn Công giáo cũng nên đè bẹp nó, Cat nhỉ. (Nói như Cat là, hiếp chết nó đi).:4:Mình cố gắng!

Chén nhớ lại chúng mình đã từng thảo luận về sự tự do cá nhân, ...đem áp dụng vào truờng hợp tại sao God biết Adam - Eva ăn trái táo mà không ngăn lại thì thấy chính xác và hợp lí. Chúa biết mọi sự chứ, Chúa còn nói truớc cho ông Adam biết, đại khái "ta sẽ lấy xuơng suờn của nguơi dựng nên 1 nguời nữ làm bạn với nguơi, ..và kon rắn là sự tội lỗi sẽ dụ nguời nữ ăn trái táo ...kon rắn sẽ bị ....blah blah, điều này chứng tỏ Chúa toàn năng - toàn tri đấy. Nhưng Chúa toàn năng - toàn tri không có nghĩa Chúa áp đặt mọi sự lên tự do cá nhân của kon nguời, nên God vẫn để mọi chuyện xảy ra.

Câu truyện này chỉ là hư cấu, nghĩa đen, cái ý của God cho Cat biết, nghĩa bóng là Adam - Eva là khởi nguyên của lòai nguời đuợc God tạo dựng, kon rắn là sự cám dỗ, Adam - Eva ăn trái táo là phạm tội trái lời God, Adam - Eva bị đuổi ra khỏi vuờn địa đàng là sự trừng phạt của God, sự trần truồng của Adam - Eva khi bị đuổi ra khỏi vuờn địa đàng là bản thân tự xấu hổ khi thấy mình phạm tội truớc mặt God. Câu chuyện này có nghĩa là khởi đầu tội lỗi đã nhập vào thế gian và tổ tông đã phạm tội nên kon nguời sẽ phải chịu đau khổ, chịu sự trừng phạt, etc ...Cat chỉ giải thích sơ sơ, Chén ráng hiểu nhé.

Dù sao, đọc Bible phải có nguời huớng dẫn - giảng giải, nếu không tàu hỏa vào ga ngay!
lão ma
16-10-09, 15:26
Chưa kể món nợ đời lớn nhất của gái là 1 thằng đàn ông để làm chồng. Tốt đẹp, tử tế thì chả sao. Chứ gặp thằng dở hơi thì ko tính ra nặng nợ thì gọi là *? Nói thiệt đó

Gọi là Vàng Ken ngẫn ạ!
Chen
16-10-09, 16:42
:4:Chén nói lí thuyết quá.

Giảng đạo như Chén thì chẳng ai nghe. Sự thật, nguời ta theo đạo 1 phần cũng là nhìn thấy những nguời đang sống đạo, chẳng phải là tại nguời ta đọc kinh phật hay giáo lí công giáo đâu.:4:Mình cố gắng!

Chén nhớ lại chúng mình đã từng thảo luận về sự tự do cá nhân, ...đem áp dụng vào truờng hợp tại sao God biết Adam - Eva ăn trái táo mà không ngăn lại thì thấy chính xác và hợp lí. Chúa biết mọi sự chứ, Chúa còn nói truớc cho ông Adam biết, đại khái "ta sẽ lấy xuơng suờn của nguơi dựng nên 1 nguời nữ làm bạn với nguơi, ..và kon rắn là sự tội lỗi sẽ dụ nguời nữ ăn trái táo ...kon rắn sẽ bị ....blah blah, điều này chứng tỏ Chúa toàn năng - toàn tri đấy. Nhưng Chúa toàn năng - toàn tri không có nghĩa Chúa áp đặt mọi sự lên tự do cá nhân của kon nguời, nên God vẫn để mọi chuyện xảy ra.

Câu truyện này chỉ là hư cấu, nghĩa đen, cái ý của God cho Cat biết, nghĩa bóng là Adam - Eva là khởi nguyên của lòai nguời đuợc God tạo dựng, kon rắn là sự cám dỗ, Adam - Eva ăn trái táo là phạm tội trái lời God, Adam - Eva bị đuổi ra khỏi vuờn địa đàng là sự trừng phạt của God, sự trần truồng của Adam - Eva khi bị đuổi ra khỏi vuờn địa đàng là bản thân tự xấu hổ khi thấy mình phạm tội truớc mặt God. Câu chuyện này có nghĩa là khởi đầu tội lỗi đã nhập vào thế gian và tổ tông đã phạm tội nên kon nguời sẽ phải chịu đau khổ, chịu sự trừng phạt, etc ...Cat chỉ giải thích sơ sơ, Chén ráng hiểu nhé.

Dù sao, đọc Bible phải có nguời huớng dẫn - giảng giải, nếu không tàu hỏa vào ga ngay!

Trời, Cat, đến tự nhận mình là một tín đồ Phật giáo, Chen còn không dám nhận, lấy đâu ra việc "giảng đạo". Chẳng qua là, nếu Cat đọc thêm về Đạo Phật thật ra cũng rất tốt, như việc Chen đọc thêm về các triết lý của Công giáo vậy. Đọc để thêm hiểu, chứ không phải để phải thành người theo đạo.

Về câu chuyện trên kia, sau khi Cat giải thích xong, Chen thấy được hai điều:

Một, tất cả mọi chuyện God biết hết, rồi cứ để nó xảy ra, rồi lại lấy đó làm cớ đuổi ông bà Adam Eva ra khỏi Thiên đường để trừng phạt "lỗi". Hành xử thế kể cũng không hay. Nhưng biết làm sao, God cơ mà.

Hai, chấp nhận Adam và Eva đã phạm lỗi, vì phạm lỗi nên phải chịu hậu quả là bị đuổi khỏi Thiên đường, thế cũng đúng hệt như thuyết "nhân-quả" mà Phật giáo đã nói. Mọi thứ ta làm hôm nay sẽ là nhân- mà quả của nó ta sẽ có trong tương lai. Mọi thứ ta có hôm nay là quả của những nhân đã gieo trong quá khứ.

Trao đổi thêm thế.
Chen
16-10-09, 18:55
Anh em nói rằng đạo Phật không yêu cầu lòng tin là sai. Sai vì không hiểu rõ đạo Phật, cũng không hiểu rõ chữ "lòng tin" của những tôn giáo chân chính. Ai không tin vào Tứ diệu đế thì không phải là người theo đạo Phật cũng như ai không tin vào sự tồn tại của chúa Cha thì không phải người theo Thiên chúa. Nhưng ai tin mù quáng vào Tứ diệu đế cũng không phải là người theo Phật. Sở dĩ như vậy vì những chân lý nền tảng này đòi hỏi hành trì và khám phá của dấu ấn cá nhân chứ không phải tin mù quáng bằng ám thị và lầm lẫn. Đời sống tôn giáo là đời sống được tổ chức để khám phá và sống với những chân lý ấy.


Bác Giàng chưa hiểu đúng ý Chen. (Tuy rằng ý của Chen có thể sai thật. Chờ bác phân tích.)

Chen nói, đạo Phật không "ép" ai phải tin. Mà thuyết phục mọi người. Câu nói nổi tiếng trong kinh Phật chính là "Như thị ngã văn..." (Tao nghe thế này này...)

Ai tin thì theo. Đã nhận theo tức là tin. Trong Phật giáo gọi đó là "duyên".

Tất nhiên, có những người tin mù quáng (= mê tín). Tin mù quáng dĩ nhiên làm phương hại đến Phật đạo, nhưng cũng khó mà ngăn được nó.

Chen có nói, ngày Rằm, Mồng Một lên chùa, vẫn thắp hương và cầu xin đủ thứ. Như một thói quen. Thực ra, Chen vẫn hiểu, anh gieo nhân gì, thì gặt quả ấy, xin đe'o ai cho.
Hoa Tuyết
16-10-09, 21:25
Thực ra, Chen vẫn hiểu, anh gieo nhân gì, thì gặt quả ấy, xin đe'o ai cho.

Thật tuyệt, nếu ai đi chùa cũng hiểu là đi để lễ Phật, thành kính trước một con người đầy nhân hậu đã vì nhân loại mà đi tìm sự hạnh phúc chân thực nhất trong tâm mình, chứ không phải đến để cầu xin vì một điều gì hết vì ai làm nấy chịu .

Đức Phật đã chỉ ra là con người làm chủ số phận của mình, không có một thần thánh nào quyết định vận mệnh của mình mà hoàn toàn do mình làm chủ, gieo nhân gì gặt quả nấy . Câu nói nổi tiếng của Ngài là : Không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và dòng nước mắt cùng mặn . Cho nên người dù có học Phật hay không biết Phật pháp mà làm điều tốt ắt hẳn hưởng quả lành, cho dù người ấy có biết nhân quả hay có theo tôn giáo nào đi chăng nữa . Như bác Chen, dù bác không là Phật tử, hay bác theo đạo nào không quan trọng, nghĩ và làm được như trên thì em thật bác chả cần cầu xin ai hay điều gì ngoài cầu chính mình .


Nếu nói theo định nghĩa tôn giáo là có Giáo chủ, Giáo lý và Giáo hội, thì đúng Đạo Phật là một tôn giáo. Tuy nhiên, tôn giáo này không quan trọng cái định nghĩa ấy mà vị giáo chủ chỉ muốn hướng dẫn các tín đồ của mình (mặc dù ngài không coi họ là tín đồ) tu tập sao cho đạt được hạnh phúc thật sự và chân thật .
Hand
16-10-09, 22:38
Đức Phật đã chỉ ra là con người làm chủ số phận của mình, không có một thần thánh nào quyết định vận mệnh của mình mà hoàn toàn do mình làm chủ, gieo nhân gì gặt quả nấy . Câu nói nổi tiếng của Ngài là : Không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và dòng nước mắt cùng mặn . Cho nên người dù có học Phật hay không biết Phật pháp mà làm điều tốt ắt hẳn hưởng quả lành, cho dù người ấy có biết nhân quả hay có theo tôn giáo nào đi chăng nữa . Như bác Chen, dù bác không là Phật tử, hay bác theo đạo nào không quan trọng, nghĩ và làm được như trên thì em thật bác chả cần cầu xin ai hay điều gì ngoài cầu chính mình .Chỗ này, Có những người làm điều tốt mà chưa hẳn đã được hưởng quả lành bác Tuyết à bác giải thích hộ em là tại sao lại thế mà vì sao lại thế?
No1
16-10-09, 22:41
Chỗ này, Có những người làm điều tốt mà chưa hẳn đã được hưởng quả lành bác Tuyết à bác giải thích hộ em là tại sao lại thế mà vì sao lại thế?


Có mà Phật cũng đ.éo trả lời được chứ nói gì bác Toét :D
Hoa Tuyết
16-10-09, 22:58
Em xin trả lời bác Hand .

Thực ra câu hỏi này là câu hỏi thường gặp mà nhiều người hay thắc mắc sao nhiều người ăn ở hiền lành mà tại sao lại gặp điều bất trắc, nghĩa là không được hưởng kết quả tốt đẹp .

Thường thì chúng ta hay nghĩ, chúng ta chỉ có mặt trên đời chỉ duy nhất trong đời này, nghĩa là tự nhiên do một lí do nào đấy mà ta có mặt trên đời, còn tại sao ta có mặt thì ít khi tìm hiểu, hoặc nghĩ là sau khi mất đi, thì sẽ chẳng đi đến đâu nữa mà là chấm dứt toàn bộ .

Nhưng ít ai biết rằng, Đức Phật sau khi thành đạo, đã chứng kiến và thấy con người sau khi mất đi được đầu thai sang cuộc sống mới dưới một thân xác mới tùy theo các hành động tạo tác của mình trước kia . Cái này gọi là Nghiệp, Nghiệp là các hành động tạo tác được gây ra bởi Thân, Khẩu(lời nói) và Ý (Ý nghĩ) .

Cho nên, việc người này mặc dù mang hình hài mới ấy, khi lớn lên, làm việc tốt A nào đó, nhưng chịu kết quả xấu, thì cái kết quả xấu ấy, không phải là cái quả của hành động A, mà nó là cái quả của một hành động A1 nào đó trong quá khứ, đời này hoặc đời trước .

Những cặp quan hệ nhân quả ấy phải quan sát rất vi tế mới nhận ra được, để xem cái quả này là của cái nhân nào, ví dụ có người đời này rất là tốt, nhưng sau làm việc ác, đến khi sang đời sau, thì cái quả của việc làm tốt ấy vẫn được hưởng, đồng thời cái quả của việc làm ác ấy cũng phải chịu, do chúng ta quan sát không rõ ( vì hầu hết làm gì biết cái người ấy đời trước làm gì, ngay cả đời mình còn chả biết ) nhưng khéo quan sát sẽ thấy cặp nhân quả nào đi với nhau, nếu ghép lầm thì sẽ thành câu hỏi như bác Hand vừa hỏi .

Giống như bác Hand ở một thời điểm nào đó giúp một người bạn A nào đó, nhưng với người B, bác lại đối xử không tốt, đến khi có người ngoài nhìn vào, họ chỉ thấy bác làm việc tốt với A, mà không thấy bác đã làm việc xấu với B, đến khi bác gặp điều gì, họ nói, vô lý quá, tôi thấy anh Hand là người tốt bụng mà sao gặp việc xấu không à .

Ấy là do hạn chế của người quan sát về không gian và thời gian . Các bậc thánh do quan sát rộng hơn và xa hơn nên không lầm nhân quả .
No1
16-10-09, 23:09
Em xin trả lời bác Hand .

Nhưng ít ai biết rằng, Đức Phật sau khi thành đạo, đã chứng kiến và thấy con người sau khi mất đi được đầu thai sang cuộc sống mới dưới một thân xác mới tùy theo các hành động tạo tác của mình trước kia . Cái này gọi là Nghiệp, Nghiệp là các hành động tạo tác được gây ra bởi Thân, Khẩu(lời nói) và Ý (Ý nghĩ) .

Cho nên, việc người này mặc dù mang hình hài mới ấy, khi lớn lên, làm việc tốt A nào đó, nhưng chịu kết quả xấu, thì cái kết quả xấu ấy, không phải là cái quả của hành động A, mà nó là cái quả của một hành động A1 nào đó trong quá khứ, đời này hoặc đời trước .

Những cặp quan hệ nhân quả ấy phải quan sát rất vi tế mới nhận ra được, để xem cái quả này là của cái nhân nào, ví dụ có người đời này rất là tốt, nhưng sau làm việc ác, đến khi sang đời sau, thì cái quả của việc làm tốt ấy vẫn được hưởng, đồng thời cái quả của việc làm ác ấy cũng phải chịu, do chúng ta quan sát không rõ ( vì hầu hết làm gì biết cái người ấy đời trước làm gì, ngay cả đời mình còn chả biết ) nhưng khéo quan sát sẽ thấy cặp nhân quả nào đi với nhau, nếu ghép lầm thì sẽ thành câu hỏi như bác Hand vừa hỏi .

Ấy là do hạn chế của người quan sát về không gian và thời gian . Các bậc thánh do quan sát rộng hơn và xa hơn nên không lầm nhân quả .


Bác Toét là một trong số ít người biết rõ về Phật, lại giả nhời được bạn Hen câu hỏi phải nói là vô cùng to nhớn vô cùng hóc cbn búa của nhưn loại. Bác hẳn phải là bực thánh nhưn. Bái phục!
Chen
16-10-09, 23:10
Bổ sung một ý nữa cho bác Hoa Tuyết:

Có những việc, ta tưởng là xấu, chưa chắc đã xấu, nếu xét về lâu dài, hoặc nhìn từ một góc độ khác.

Kinh Phật có kể chuyện một người mẹ có con bị chết. Người mẹ đến cầu xin Đức Phật cứu sống con bà. Tất nhiên, bà này hẳn phải ăn ở hiền lành tử tế lắm, và chuyện con của bà bị chết rõ ràng là một bất hạnh. Đức Phật nói, OK, tôi sẽ cho bà nhìn thấy tương lai, nếu con bà không chết.

Người mẹ nhìn thấy con mình lớn lên trở thành một tên du thủ du thực, bất hiếu, tàn ác, nói chung là rất tệ. Đau lòng lắm, than rằng, chẳng thà tao để mày chết đi còn hơn.

Đức Phật nghe thấy thế, bèn nói, bà nói đấy nhá, không phải tôi nhá.

Hết chuyện.
Hand
16-10-09, 23:26
@bác Tuyết: Cảm ơn câu trả lời của bác, một câu hỏi nữa em thắc mắc đó là:

Khi mỗi chúng ta sinh ra đều có số mệnh, nhưng trong một trường hợp nào đó có thể bị coi là mê tín hoặc cuồng tín và hơn nữa là sẽ dẫn đến một hâu quả khó lường trong trường hợp hai vợ chồng lấy nhau mà không hợp tuổi hợp số mệnh.Hoặc làm nhà không đúng hướng tuổi cũng có thể xảy ra những điều không tốt.

Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là: Chuyện số mệnh có đáng tin hay không? và như điều bác nói thì Đức Phật có nhìn thấy điều đó không? Hay là khi chúng ta mất đi rồi thì Phật mới nhìn thấy điều đó.

Bác am hiểu thì cho em ít thông tin nhé, tại câu trả lời trên của bác em thấy cũng rất logic.
Phê lòi
16-10-09, 23:29
Còn bạn nào có ý kiến nữa không? Nếu có ý kiến mời các bạn giơ tay phát biểu, không được tự động đứng dậy nói chen ngang như bạn No1.

Hôm nay cuối tuần, lớp ta có buổi sinh hoạt lớp. Chủ đề của buổi SH lớp là "Phật giáo - Lý thuyết, thực hành và Phật giáo giúp ích gì cho lứa tuổi tiểu học của chúng ta?".

Hôm nay lớp ta rứt vinh dự được sự góp mặt của thầy Hoa Toét, tức hòa thượng Thích Hoa Toét sẽ cùng bàn tọa, à quên, tọa bàn với chúng ta. Đề nghị cả lớp hoan nghênh...hoan hô...vỗ tay....:icon_clap:4::24:
Hand
16-10-09, 23:32
Nhìn thấy Phê mình lại nhớ đến fim Cô gái xấu xí. hế hế.
Chen
16-10-09, 23:41
@bác Tuyết: Cảm ơn câu trả lời của bác, một câu hỏi nữa em thắc mắc đó là:

Khi mỗi chúng ta sinh ra đều có số mệnh, nhưng trong một trường hợp nào đó có thể bị coi là mê tín hoặc cuồng tín và hơn nữa là sẽ dẫn đến một hâu quả khó lường trong trường hợp hai vợ chồng lấy nhau mà không hợp tuổi hợp số mệnh.Hoặc làm nhà không đúng hướng tuổi cũng có thể xảy ra những điều không tốt.

Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là: Chuyện số mệnh có đáng tin hay không? và như điều bác nói thì Đức Phật có nhìn thấy điều đó không? Hay là khi chúng ta mất đi rồi thì Phật mới nhìn thấy điều đó.

Bác am hiểu thì cho em ít thông tin nhé, tại câu trả lời trên của bác em thấy cũng rất logic.

Mạn phép bác Tuyết, Chen bi bô với Hand trước cái.

Đạo Phật không chủ trương có cái gọi là Số Mệnh.

Số Mệnh, đoán số, hợp tuổi không hợp tuổi, nhà hướng gì ...đều là những cái thuộc Đạo giáo (một nhánh của Đạo giáo sau này phát triển riêng ra, thì là chiêm bốc, địa lý, nhánh khác là luyện khí công, luyện đan, nhánh khác nữa là luyện phù thuỷ). Cái này ăn sâu ở VN kinh khủng.

Cá nhân Chen thấy: nếu tin vào nó, nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Nếu không tin vào nó, chưa chắc nó đã ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.

Chẳng hạn, ở Tây (không biết có đúng không) xây nhà không xem phong thuỷ, mở công ty không xem phong thuỷ, vậy mà vẫn ok đấy thôi, có ai làm sao đâu. Ở nhà mình, đốt vàng mã, tiền giấy, thờ cúng giỗ kỵ. Ở Tây có ai đốt cái gì đâu, có thờ cúng như mình đâu. Ở mình, tin là thờ cúng tốt thì tổ tiên phù hộ cho công việc làm ăn tốt đẹp. Ở Tây, bọn nó không thờ cúng, chắc tổ tiên nó không phù hộ, công việc nó vẫn ngon nghẻ đấy thôi.

Nếu bạn Hand tin vào nó, cứ xem cho kỹ, cho cẩn thận.

Nhưng cái Hand hỏi, không thuộc phạm trù Phật giáo.
Hoa Tuyết
16-10-09, 23:49
Em xin cảm ơn các bác đã dành thời gian đọc bài của em, thực ra những gì em viết là nhai lại của các bậc Thánh nhân đã nói, em chỉ là phàm phu đi học lỏm các bác đừng trêu mà tội nghiệp .

Để theo chủ đề em xin trả lời bác Hand ạ .

Ý thứ nhất bác hỏi số phận có đáng tin không ? Thì có hai dạng niềm tin .

- Một là tin rằng nó là có cũng chia làm hai hành động :
+ tiêu cực : Cho là có số phận, nên an phận thủ thường, không chịu phấn đấu, không chịu làm việc, học hành, gặp khó khăn thì kêu ôi cái số mình nó thế
+ tích cực : Biết rằng số phận hôm nay là do quá khứ quyết định, nên hiểu rằng có thể thay đổi được ở tương lai nên giây phút hiện tại tích cực làm các việc tốt lợi mình lợi người .

- Hai là không tin có số mệnh thì cũng xảy ra hai hành động như sau :
+ tiêu cực : do chẳng tin nhân quả, hoặc hiểu lầm nhân quả, cho là ối đứa làm việc xấu, tham ô tham nhũng mà đời chúng nó vẫn sướng, do không có điều kiện chứng kiến cái việc họ sướng là do quá khứ đã làm điều tốt, nhưng cái quả của những việc tham ô tham nhũng nấy như thế nào thì không được chứng kiến, nên cũng a dua làm theo, bất chấp ra sao đi nữa
+ tích cực : do không tin có số mệnh, cho là mình làm chủ số mệnh của mình, nên chủ động đưa cuộc đời tuỳ theo lựa chọn của mình .

Em chỉ nêu ra phân tích như thế để bác Hand lựa chọn ạ . Còn ý kiến cá nhân của em là dù có tin hay không tin thì điều quan trọng là bác chọn cách tích cực hay tiêu cực . Hì .

Còn mấy điều như phong thuỷ, hợp tuổi thì dài lắm . Nó liên quan đến nghiệp chung và nghiệp riêng . Ví dụ tại sao ta lại sinh ra ở nước Việt Nam, tại sao ta lại gặp những người này mà không gặp người kia ...vv..và vv.

Em xin không bàn thêm về vấn đề này ạ .
Hand
16-10-09, 23:50
Số Mệnh, đoán số, hợp tuổi không hợp tuổi, nhà hướng gì ...đều là những cái thuộc Đạo giáo (một nhánh của Đạo giáo sau này phát triển riêng ra, thì là chiêm bốc, địa lý, nhánh khác là luyện khí công, luyện đan, nhánh khác nữa là luyện phù thuỷ).

Cảm ơn Chen, những ví dụ của Chen mình đã hiểu nhưng mình hoang mang chỗ là nhưng cái trên không phải Đạo Phật mà nó thuộc Đạo Giáo. Vậy câu hỏi ngược lại thì Đạo Giáo nghĩa là gì? và Đạo giáo có phải Đạo phật không?

Câu hỏi phía sau có thể là câu hỏi thừa nhưng mình muốn hiểu Đạo giáo là gì?

Một lối tư duy rất ngẫn đó là: Đạo Phật = Đạo Giáo + Phật Giáo phỏng?
Hand
16-10-09, 23:59
Tất nhiên theo em nghĩ nếu ai biết nghĩ thì chẳng bao giờ nghĩ theo chiều hướng tiêu cực phải không ạ.
Cảm ơn bác,
Em nhìn thấy anh Giàng bên dưới, anh đang có ý kiến cho em phỏng?
Phê lòi
17-10-09, 00:02
@ bác Hoa Tuyết: Đùa bác tí thôi, dưng cơ mờ bác sách vở quá! Bác chia xẻ kinh nghiệm bản thân hay hơn là nhai lại lời thánh nhân hoặc at least bác cũng đưa ra kiến giải của bác qua việc tìm hiểu ở sách vở kinh kệ. Những cái bác viết không mới và không khó để tìm hiểu. Điểm quan trọng nhất của PG không phải là luân hồi, nên kiến giải của bác hơi cuồng tín một cách mù quáng.

@Hand: Anh nghĩ là chú nên sử dụng anh gúc nhiều hơn để lấy tư liệu bi bô.
Chen
17-10-09, 00:04
Cảm ơn Chen, những ví dụ của Chen mình đã hiểu nhưng mình hoang mang chỗ là nhưng cái trên không phải Đạo Phật mà nó thuộc Đạo Giáo. Vậy câu hỏi ngược lại thì Đạo Giáo nghĩa là gì? và Đạo giáo có phải Đạo phật không?

Câu hỏi phía sau có phải là câu hỏi thừa nhưng mình muốn hiểu Đạo giáo là gì?

Một lối tư duy rất ngẫn đó là: Đạo Phật = Đạo Giáo + Phật Giáo phỏng?

Đạo Giáo nguồn gốc trực tiếp nhất là xuất phát từ TQ.

Lão Đam, hay còn gọi là Lão tử, được coi là ông tổ trực tiếp của Đạo này. Chưởng môn đời thứ hai là Trang tử.

Nơi thờ phụng của Đạo Giáo là "Quán". Ví dụ (đền) Quán Thánh ở Hồ Tây nhà mình đó.
Đạo Giáo thờ Ngọc Hoàng Đại Đế, Thái Thượng Lão Quân vân vân...

Giáo lý, ban đầu thì là cuốn Đạo Đức Kinh của Lão tử.

Đạo Giáo ban đầu đi theo lối tu tiên, tự mình tu, tự mình đắc đạo. Phát triển luyện khí công, luyện đan. Sau đó trong nội bộ Đạo Giáo phân tách làm hai, một nhánh theo lối cũ, một nhánh phát triển thuật phù thuỷ, địa lý, bói toán.

Đạo Giáo và Đạo Phật ở TQ, phát triển song song và ảnh hưởng lẫn nhau, xâm nhập sang nhau. Một bằng chứng khá dễ thấy là truyện Tây Du Ký, tồn tại cả Thiên Đình lẫn cõi Phật.

Đạo Phật và Đạo giáo từ TQ truyền đến VN, nên sự xâm nhập này cũng có ở VN. Bằng chứng là trong các chùa, ngoài ban Tam Bảo (Phật), thường có thêm ban thờ Mẫu (Đạo). Lễ Vu lan, ngoài việc tụng kinh (Phật), còn đốt vàng mã cúng vong linh (Đạo).

Đại khái thế, hiểu biết về tôn giáo của Chen không đầy đủ. Hand gúc thêm cho rõ.
Phê lòi
17-10-09, 00:09
Lão Đam, hay còn gọi là Lão tử, được coi là ông tổ trực tiếp của Đạo này. Trưởng môn đời thứ hai là Trang tử.
Đạo này hiện tại đang thịnh hành ở tnxm.net, chưởng môn đương kim là Chén Tử. Là chưởng môn thứ 1001 tính từ sư tổ Lão Tử hiệu là Lão Đam tên tục là Lý Nhĩ.

À quên, trước đời Chén Tử có một nhân vật đang định cơ cấu vào chân chưởng môn nhân nhưng phạm môn qui nên bị truất. Vì thế nhân vật này tức tối mà lấy nick là Lão Ma, ý định coi rẻ sư môn khinh thường sư tổ.
Giàng
17-10-09, 00:13
Hiểu biết về tôn giáo của Chen không những không đầy đủ mà còn rất đại khái. Mà đại khái thì chỉ cản bước hiểu biết thôi. Bây giờ mà anh ngồi sửa lỗi cho riêng cái bài gần nhất của Chen cũng đã mất bao nhiêu thì giờ mà anh hổng đc trả xu cheng nào cả.

Anh đề nghị Chén kiểm tra từng ý một bằng Gúc rồi tự sửa lấy coi như bài tập về nhà. Làm xong việc ấy là Chen sẽ sáng rõ ra tương đối rồi.

Lười thì thôi kệ mẹ Chen.
knowledgeriver
17-10-09, 00:13
Kiến giải về luân hồi. Bản quyền bởi Nâu.

Khi các bạn đọc về luân hồi bạn vừa muốn chấp nhận nó nhưng lại vừa muốn cưỡng lại nó. Ban có thể cảm thấy rất khó hiểu. Nếu như bạn cho rằng bản thể của bạn đơn giản chỉ là một xác thân mà bạn đang có hay là kể cả phần hồn đang tồn tại trong bạn đi nữa thì bạn sẽ không bao giờ hiểu được thực chất của luân hồi mà Phật chỉ dạy.

Luân hồi của Phật giáo không đề cập tới cho một xác thân đơn giản như thế. Luân hồi của Phật đề cập đến với tư cách là một bản thể hoà nhập với toàn thể với tất cả. Bạn trong tất cả và tất cả trong bạn.

Về mặt khoa học, hẳn nhiên, cơ thể của bạn có một sự nối kết không thể tách rời với toàn bộ phần còn lại của thế giới. Thực ra, nếu suy nghĩ sâu xa, bạn chính là toàn bộ thế giới vậy. Bạn không hề chia lìa với toàn bộ thế giới, toàn bộ vũ trụ. Bạn chính là vũ trụ vậy.

Khi bạn chân nhận ra rằng mình chính là vũ trụ thì khi đấy, bạn sẽ bừng tỉnh và hiểu rõ được sự vận hành trong hàng tỉ năm quá khứ, hàng tỉ năm tương lai tới đây của vũ trụ cũng chính là sự vận hành của chính bạn vậy. Số phận của bạn cũng chính là số phận của vũ trụ. Vũ tru, vè mặt khoa học, rõ ràng là vận chuyển luân hồi qua không gian thời gian. Bạn , với tư cách là một bô phận cấu thành đó, hẳn nhiên cũng sẽ luân chuyển qua bao nhiêu là tỉ kiếp. Bạn có thể chỉ là một hạt cát, chỉ là một viên đá. Đó là bạn. Bây giờ, bạn lại thành người. ĐÓ là bạn. Tương lai, bạn là ai?

Nhân quả là gì ư? Đơn giản. Hãy hình dung trong toàn bộ vũ trụ này, bất kì một xung động nhỏ nào cũng sẽ có tác động lan truyền ngay lập tức tới toàn bộ phần còn lại cũa vũ trụ. Về mặt khoa học, bạn có thể dễ dàng hình dung được tác động nhân quả đó.

Khi bạn có thể nhìn nhận rõ được sợi dây liên kết kì diệu giữa bạn với phần còn lại của vũ trụ thì bạn có thể thấu suốt rất nhanh khái niệm thực chất về luân hồi và nhân quả. Chỉ khi nào bạn đạp vỡ khái niệm cho rằng bạn đơn giản chỉ là xác thân này thôi thì khi đó bạn sẽ giác ngộ được toàn bộ nhân quả luân hồi và thẳng tiến trực chỉ tới niết bàn viên mãn.
Hoa Tuyết
17-10-09, 00:14
Vâng bác Phê em biết nhưng mà bác Hand hỏi gì em nói nấy mà . Còn việc kiến giải kinh sách hoặc chia sẻ kinh nghiệm bản thân hoặc nói về tam pháp ấn là vô thường, khổ và vô ngã của Phật Giáo thì lạc đề nên em không dám và cũng không biết viết gì thêm ạ :D
Hoa Tuyết
17-10-09, 00:15
À có bác Nâu đây rồi . Em không dám múa rìu qua mắt thợ nữa :D
Chen
17-10-09, 00:18
Hiểu biết về tôn giáo của Chen không những không đầy đủ mà còn rất đại khái. Mà đại khái thì chỉ cản bước hiểu biết thôi. Bây giờ mà anh ngồi sửa lỗi cho riêng cái bài gần nhất của Chen cũng đã mất bao nhiêu thì giờ mà anh hổng đc trả xu cheng nào cả.

Anh đề nghị Chén kiểm tra từng ý một bằng Gúc rồi tự sửa lấy coi như bài tập về nhà. Làm xong việc ấy là Chen sẽ sáng rõ ra tương đối rồi.

Lười thì thôi kệ mẹ Chen.

Vầng. Kệ thôi. Biết đại khái qua loa thế thôi. Đi sâu vào mệt lắm bác ạ.

Nhưng, được cái, em biết là em biết ít. Không đến nỗi biết ít tưởng mình biết nhiều.

Ai tin em là dại. Em viết gì, bác nào quan tâm cứ cần phải kiểm tra lại.
Giàng
17-10-09, 00:25
Nâu ngẫn lạc vào ma đạo xa quá rồi :D Can tội xe không có phanh mà cứ đòi phóng nhanh. Anh vô can vô tội à nha.
Phê lòi
17-10-09, 00:28
Các bạn trong lớp có hiểu bạn Nâu nói gì không? Chắc chả hiểu gì đâu nhỉ?

Xin giới thiệu với các bạn, bạn Nâu là con của một tỳ kheo nhưng bỏ nhà đi sang Úc. Gặp được một thầy pháp sư người Urdu cưu mang và dạy cho mật tông. Nhưng chưa xong thì pháp sư bạo bệnh mà chết. Di chúc vị pháp sư nhờ Hòa Thượng Phương Trượng Thích Thịt Gấu trông nom, Phương Trượng yêu mến nên gửi vào lớp chọn chúng ta, chứ còn đúng ra thì bạn Nâu bị lưu ban lâu rồi.
Giàng
17-10-09, 00:28
Vầng. Kệ thôi. Biết đại khái qua loa thế thôi. Đi sâu vào mệt lắm bác ạ.

Nhưng, được cái, em biết là em biết ít. Không đến nỗi biết ít tưởng mình biết nhiều.

Ai tin em là dại. Em viết gì, bác nào quan tâm cứ cần phải kiểm tra lại.

Không cần đi sâu gì, Chén chịu khó làm bài tập về nhà anh vừa giao tự nhiên ngày mai thấy một buổi sáng có ý nghĩa liền, anh thề. Biết tại sao không?

Vì ngày mai ngủ dậy với một cái đầu nhẹ đi 2 kg rác chứ sao.
Chen
17-10-09, 00:32
Không cần đi sâu gì, Chén chịu khó làm bài tập về nhà anh vừa giao tự nhiên thấy ngày mai có một buổi sáng có ý nghĩa, anh thề. Biết tại sao không?

Vì ngày mai ngủ dậy với một cái đầu nhẹ đi 2 kg rác chứ sao.

Hic hic hic, cảm ơn bác Giàng nhá. Đầu em còn ối loại rác khác í chứ. Có phải chỉ mỗi thế này đâu.

Nhưng bác mới nói, này Chen, sai rồi nhé. Thế thì chưa ổn.

Bác phải bảo, này Chen, chú sai ở đây, đây, đây này. Chen sẽ đi kiểm tra lại.
thansammic21
17-10-09, 00:39
Các bạn trong lớp có hiểu bạn Nâu nói gì không? Chắc chả hiểu gì đâu nhỉ?

Xin giới thiệu với các bạn, bạn Nâu là con của một tỳ kheo nhưng bỏ nhà đi sang Úc. Gặp được một thầy pháp sư người Urdu cưu mang và dạy cho mật tông. Nhưng chưa xong thì pháp sư bạo bệnh mà chết. Di chúc vị pháp sư nhờ Hòa Thượng Phương Trượng Thích Thịt Gấu trông nom, Phương Trượng yêu mến nên gửi vào lớp chọn chúng ta, chứ còn đúng ra thì bạn Nâu bị lưu ban lâu rồi.

Hôm anh đi Ninh Bình có gặp một sư có nick Thích Hùng Vị, phải chăng chính là phương trượng Phê nhắc tới. Thầy có kể với anh có một anh Vệt kều Úc công đức cho chùa X ba ngìn Mỹ kim để đúc tượng to nhất Việt Nam. Nâu đấy à?

@Chén: Chuột ơi, em giả giai đé.o giống đâu! Mà sao lắm mồm thế, cứ duyên dáng ý nhị như hồi hổm thì có ai bảo em dốt.
Giàng
17-10-09, 00:50
Đạo Giáo nguồn gốc trực tiếp nhất là xuất phát từ TQ.

Lão Đam, hay còn gọi là Lão tử, được coi là ông tổ trực tiếp của Đạo này. Chưởng môn đời thứ hai là Trang tử.

Nơi thờ phụng của Đạo Giáo là "Quán". Ví dụ (đền) Quán Thánh ở Hồ Tây nhà mình đó.
Đạo Giáo thờ Ngọc Hoàng Đại Đế, Thái Thượng Lão Quân vân vân...

Giáo lý, ban đầu thì là cuốn Đạo Đức Kinh của Lão tử.

Đạo Giáo ban đầu đi theo lối tu tiên, tự mình tu, tự mình đắc đạo. Phát triển luyện khí công, luyện đan. Sau đó trong nội bộ Đạo Giáo phân tách làm hai, một nhánh theo lối cũ, một nhánh phát triển thuật phù thuỷ, địa lý, bói toán.

Đạo Giáo và Đạo Phật ở TQ, phát triển song song và ảnh hưởng lẫn nhau, xâm nhập sang nhau. Một bằng chứng khá dễ thấy là truyện Tây Du Ký, tồn tại cả Thiên Đình lẫn cõi Phật.

Đạo Phật và Đạo giáo từ TQ truyền đến VN, nên sự xâm nhập này cũng có ở VN. Bằng chứng là trong các chùa, ngoài ban Tam Bảo (Phật), thường có thêm ban thờ Mẫu (Đạo). Lễ Vu lan, ngoài việc tụng kinh (Phật), còn đốt vàng mã cúng vong linh (Đạo).

Đại khái thế, hiểu biết về tôn giáo của Chen không đầy đủ. Hand gúc thêm cho rõ.

Những chỗ anh bôi đen là sai hoặc nhẹ hơn là nhầm lẫn. Anh giúp đến đây thôi đó nhé vì nhà chú bẩn hay sạch anh cũng không có thêm tiền bạc gì.

Tự mình đi sửa từng chi tiết sai mới hy vọng Chen nhận ra những cái sai khác về thói quen và phương pháp suy nghĩ của mình. Điều đó mới quan trọng và nó sẽ là assignment 2, sau assignment 1 này.

Anh đã bỏ công thế mà Chen còn lười thì lần sau cạch mặt anh ra.
I.M
17-10-09, 01:01
Kiến giải về luân hồi. Bản quyền bởi Nâu.


Khi bạn chân nhận ra rằng mình chính là vũ trụ thì khi đấy, bạn sẽ bừng tỉnh và hiểu rõ được sự vận hành trong hàng tỉ năm quá khứ, hàng tỉ năm tương lai tới đây của vũ trụ cũng chính là sự vận hành của chính bạn vậy. Số phận của bạn cũng chính là số phận của vũ trụ. Vũ tru, vè mặt khoa học, rõ ràng là vận chuyển luân hồi qua không gian thời gian. Bạn , với tư cách là một bô phận cấu thành đó, hẳn nhiên cũng sẽ luân chuyển qua bao nhiêu là tỉ kiếp. Bạn có thể chỉ là một hạt cát, chỉ là một viên đá. Đó là bạn. Bây giờ, bạn lại thành người. ĐÓ là bạn. Tương lai, bạn là ai?

"Không có một người nào là một hòn đảo, tự bản thân là một thể hoàn chỉnh hết thảy; mỗi người là một mảnh của đại lục, một phần của đất liền; và nếu sóng cuốn xuống biển một mỏn đá ven bờ, thì châu Âu sẽ bé đi, cũng như là nếu nó cuốn mất một mũi đất hay phá đổ nhà bạn anh hoặc nhà anh; cái chết của bất cứ con người nào sẽ làm chính tôi bé đi, vì tôi là một thể thống nhất với toàn nhân loại; do đó anh đừng bao giờ hỏi chuông nguyện hồn ai, chuông nguyện hồn anh đấy." - John Donne


Bản quyền thuộc về Jhon Donne em anh nhá Nâu ngẫn.
I.M
17-10-09, 01:19
Nhân tiện, Gấu hoặc thiên tài Uây nhạy cảm chung và các bạn giỏi tiếng Anh nhạy cảm văn bản thử dịch lại bài thơ dưới đây cho nó tính thơ tính nhạc hơn cái lời đề từ chuông nguyện hồn anh hehehe minh Uây:

No man is an island,
Entire of itself.
Each is a piece of the continent,
A part of the main.
If a clod be washed away by the sea,
Europe is the less.
As well as if a promontory were.
As well as if a manner of thine own
Or of thine friend's were.
Each man's death diminishes me,
For I am involved in mankind.
Therefore, send not to know
For whom the bell tolls,
It tolls for thee.
I.M
17-10-09, 01:36
Hơi lạc đề tí, nhưng bỗng dưng anh nhớ đến câu hát ru mẹ ru anh ngày xưa:

Con ong làm mật yêu hoa
Con cá bơi yêu nước, con chim ca yêu trời
Con người muốn sống con ơi
Phải yêu đồng chí yêu người anh em

Một ngôi sao chẳng sáng đêm
Một bông lúa chín chẳng nên mùa vàng
Một người đâu phải nhân gian
Sống chăng một đốm lửa tàn mà thôi

Núi cao bởi có đất bồi
Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Biển chê sông nhỏ biển đâu nước còn

Lại bỗng dưng, anh băn khoăn câu hát ru này có tự bao giờ? Chắc không phải lâu lắm ngày xửa ngày xưa, bởi nó có chữ đồng chí.

Đồng chí nào chiên gia điều nghiên văn bản giải đáp hộ anh cái.
thansammic21
17-10-09, 01:45
Anh chuyển phỏm theo kiểu Uây ngẫn hậu hiện đại lục bát liển xiển

Đàn ông là đảo đé.o gì
Nó là chính nó khi còn hay hơn
Những phần lục địa héo mòn
Cái phần chính giữa phần con thật thà
Thằng ngu kẹt giữa đảo xa
Châu Âu lục địa giá mà gần hơn
Thòi ra một ngọn núi mòn
Lửng lơ một chỗ chỉ còn riêng anh
Thịt luôn chú bạn nấu canh
Mày nên đi trước anh rành món ngon
Người người cầu cạnh mỏi mòn
Gửi cho nhân loại những hòn đá lăn
I.M
17-10-09, 02:01
Mic21 chuyển phỏm hóm phết!

Điểm hài hước: 8/10
Điểm nghiêm túc: 2/10
Điểm trung bình: 5/10
I.M
17-10-09, 02:37
Anh cũng thử lục bát xem có ra cơm cháo gì không:

Không ai là cả trần ai
Không ai trọn vẹn toàn tài như tiên
Đá kia bé nhỏ một viên
Trăm viên góp lại nối liền giang san
Dù một viên sóng đánh tan
Cũng là mất mát thế gian đại đồng
Như anh, như tôi, mặn nồng
Một người nằm xuống trăm lòng đớn đau
Vì chúng ta đã là nhau
Nên anh đừng hỏi cớ sao chuông buồn
Ai ơi đừng hỏi ngọn nguồn
Chuông buồn đang nguyện cho hồn những ai
I.M
17-10-09, 02:42
Liệu có nên:

Anh ơi đừng hỏi ngọn nguồn
Chuông buồn đang nguyện cho hồn chính anh

Hoặc:

Anh ơi đừng hỏi ngọn nguồn
Chuông buồn đang nguyện cho hồn của anh

Hoặc nữa là:

Anh ơi đừng hỏi ngọn nguồn
Chuông buồn đang nguyện linh hồn của anh
I.M
17-10-09, 03:30
Đang rảnh quá, thử nhát nữa:

Không một ai là ốc đảo lẻ loi
Không một ai là hoàn hảo
Có chăng chỉ là một mảnh nhỏ của đại lục
Có chăng chỉ là một phần nhỏ của đất liền
Và nếu sóng cuốn đi một mỏm đá ven bờ
Và nếu sóng cuốn đi một mũi đất
Và nếu sóng cuốn đi nhà anh hay nhà bạn anh
Châu Âu này sẽ mất mát đi một chút
Cái chết của ai đó sẽ làm tôi mất mát đi một chút
Vì lẽ, tôi và nhân loại là một
Vì lẽ đó, anh đừng bảo giờ hỏi
Chuông đang nguyện hồn ai
Chuông đang nguyện hồn anh đó
DeLusty
17-10-09, 03:57
Trời, Cat, đến tự nhận mình là một tín đồ Phật giáo, Chen còn không dám nhận, lấy đâu ra việc "giảng đạo". Chẳng qua là, nếu Cat đọc thêm về Đạo Phật thật ra cũng rất tốt, như việc Chen đọc thêm về các triết lý của Công giáo vậy. Đọc để thêm hiểu, chứ không phải để phải thành người theo đạo.

Về câu chuyện trên kia, sau khi Cat giải thích xong, Chen thấy được hai điều:

Một, tất cả mọi chuyện God biết hết, rồi cứ để nó xảy ra, rồi lại lấy đó làm cớ đuổi ông bà Adam Eva ra khỏi Thiên đường để trừng phạt "lỗi". Hành xử thế kể cũng không hay. Nhưng biết làm sao, God cơ mà.

Hai, chấp nhận Adam và Eva đã phạm lỗi, vì phạm lỗi nên phải chịu hậu quả là bị đuổi khỏi Thiên đường, thế cũng đúng hệt như thuyết "nhân-quả" mà Phật giáo đã nói. Mọi thứ ta làm hôm nay sẽ là nhân- mà quả của nó ta sẽ có trong tương lai. Mọi thứ ta có hôm nay là quả của những nhân đã gieo trong quá khứ.

Trao đổi thêm thế.


Hía hía, Chén bảo Cat đọc kinh phậtt là lộn nguời vì mình rất luời đọc sách, dù là Bible hay Giáo lý công giáo, nên là thôi đi.

Trở lại, đầu tiên mình phê bình Chén cái đọan bảo God lấy cớ đuổi Adam - Eva ra khỏi vuờn địa đàng. God không hề lấy cớ mà đã bảo hết mọi sự sẽ xảy ra cho Adam - Eva, God có thể ngăn cản mọi chuyện xấu nhất, nhưng God đã không làm thế. God cấm Adam - Eva không đuợc ăn trái táo chỉ là thử thách cho sự tự do đuợc lựa chọn xem 2 ông bà có thật sự đặt hết niềm tin vào God, kết quả thì như chúng mình đã thấy, Adam - Eva đã đuợc God răn đe truớc nhưng cố tình phạm tội, nên phải chịu hình phạt là lẽ đuơng nhiên. Giống như cuộc sống trên thế gian của chúng mình, cố tình vi phạm luật pháp thì phải trả giá thôi.

Đạo giáo nào cũng có những điểm giống nhau và khác biệt, điều này cũng bình thuờng. Cái hay của Bible là cùng 1 sự kiện, xảy ra vào cùng 1 thời điểm, nhưng lại do 4 thánh sử ở 4 nơi khác viết lại giống nhau, tụi mình tin đây là do God mặc khải nên mới xảy ra điều huyền diệu như vậy.
Giàng
17-10-09, 04:07
Dẫu anh là đảo vắng
Đất mẹ vẫn đặt tên
Dù cách nhau biển rộng
Cũng một mẹ sinh ra

Chú út sỏi bị thương
Châu Âu thêm vắng vẻ
Chuông nguyện hồn tôi đó
Bớt buồn, người anh em.
em tên bông
17-10-09, 09:41
Để em thử viết cái gì nhé? Thử thôi.

Em ao ước có tình yêu. Thay vì nghĩ mơ hồ như vậy, em nghĩ phải như anh ấy tặng cho em một bông hồng màu đỏ. Ý nghĩ này không làm lay động nổi một hạt bụi trong không khí. Nó là Không.

Thế nhưng vì kinh nghiệm và những duyên cớ hơi giống như duyên cớ tại sao em ước được tặng một bông hồng, có người làm vườn đoán biết được ý nghĩ của em. Người ấy đào đất, dặm cành hồng để một ngày có bông mà bán cho anh ấy. Từ một ước mơ của em, từ cái Không, một cái bông đã được Sinh ra.

Nhưng em không thể đến vườn hồng để nhận cái bông của em được. Em không biết nó ở đâu. Em còn không biết là có nó trên đời nữa mà. Người ta phải cắt nụ hồng trước khi nó nở để mang đến cho em. Từ một ước mơ của em, từ cái Không, một cái bông đã bị cắt khỏi gốc hoa. Nó biết chia ly, biết Khổ.

Trời mưa nhỏ, anh ấy cầm bông hồng dấu trong áo mưa, đứng ở dưới đường ngó lên cửa sổ nhà em, em thì còn ngồi ngoài quán cà phê vỉa hè trong một cái hẻm cách nhà 20 mét, vì ở nhà cô đơn quá. Lúc em gọi trả tiền thì anh ấy chợt thấy buồn cười, anh ấy vứt bông hồng xuống mương bên đường, để tay rảnh mà đút vào túi áo mưa. Anh ấy đi bộ ra đón xe buýt về nhà. Từ một ước mơ của em, từ cái Không, một cái bông đã Chết dưới mương.

[Thật ra thì không có anh ấy, không có em, không có cái bông nào. Tất cả bọn em đều ở trên niết bàn. Câu trong ngoặc này em có thể xoá bất cứ lúc nào, vì niết bàn chẳng có ở đâu.]

Ném đá em thì tìm đá nhỏ và ném nhẹ tay nhẹ tay thôi, anh.
Hand
17-10-09, 09:56
Một điều anh thấy được trong Bông hiện tại là BÔng đang ao ước có một tình yêu. và chỉ đó mới là thật, còn tất cả chỉ là ảo mà thôi Bông nhỉ?
em tên bông
17-10-09, 10:08
Anh ấy là thật đó, Hand. Chờ một chút nhìn xuống giòng phía dưới là thấy anh ấy thôi.
Phê lòi
17-10-09, 10:13
Đề nghị bạn Hand không được nhìn vào khe ngực áo cô giáo Bông! Đề nghị cô giáo Bông kéo cao cái quần bò cạp trễ lên, để che bớt cái quần xì lít màu hồng đi.

Các bạn trong lớp phải đọc thật kỹ những gì cô giáo Bông đang kiến giải. Cô giáo Bông đang chỉ vào ngực mình mà các bạn đã vội chăm chú nhìn vào vú cô làm gì vội?
Hand
17-10-09, 10:17
Tâm trạng của Bông đối lập nhỉ? giống như là :Hữu danh vô thực vậy.

[Thật ra thì không có anh ấy, không có em, không có cái bông nào. Tất cả bọn em đều ở trên niết bàn. Câu trong ngoặc này em có thể xoá bất cứ lúc nào, vì niết bàn chẳng có ở đâu.]
Hand
17-10-09, 10:20
Đề nghị bạn Hand không được nhìn vào khe ngực áo cô giáo Bông! Đề nghị cô giáo Bông kéo cao cái quần bò cạp trễ lên, để che bớt cái quần xì lít màu hồng đi.Phê, tớ mách cô Bông nhé.

Thưa cô bạn Phê cứ bảo em nhìn vào ngực cô nhưng mà em có nhìn đâu, chính bạn Phê nhìn đấy.}:)
Giàng
17-10-09, 10:31
Thực ra cái bông không chết dưới mương,
Cái bông vẫn chết,
trong bàn tay đang say ngủ của một nhà thơ hành khất.
Nhà thơ đã năm năm nay không nói một lời
Vì anh bận quá
Bận ngắm những giọt mưa trên từng cánh bông

Đêm qua đại ka Phật hiện lên
Dẫn anh đi review niết bàn
Hoa rượu mây gợn không tì vết
Đẹp hơn cả Phú Mỹ Hưng

Chỉ cần một ngày mai
Dưới cơn mưa trong suốt
Cô gái vô tâm, chàng trai tự ái
Anh phải để yên cho cái bông chết ở dưới mương

Thực ra cái bông không chết dưới mương,
Cái bông vẫn chết,
trong bàn tay đang say ngủ của một nhà thơ hành khất.
Nhà thơ đã năm năm nay không nói một lời
Vì anh bận quá
Bận ngắm những giọt mưa trên từng cánh bông
Eco
17-10-09, 10:35
Không có nick nào
lẻ loi hoàn toàn ở tnxm
Mỗi nick là một mẩu của đám đông
Đám đông cất lời bằng topic
Topic họp lại thành diễn đàn
Nếu nick bị treo topic bị xoá
Tnxm sẽ bé đi
bé đi

đi
Mỗi nick lên cột điện
Là một sự kiện có liên quan đến bạn
Vì thế đừng hỏi
Cột điện sinh ra để treo ai
Cột điện sinh ra để gài bạn lên đó đấy
Hand
17-10-09, 10:39
Nói đến cột điện, hôm qua em sang bên kia thấy Van đang bị lên cột. hã hã.
hoangmang
17-10-09, 11:36
Không có nick nào
lẻ loi hoàn toàn ở tnxm
Mỗi nick là một mẩu của đám đông
Đám đông cất lời bằng topic
Topic họp lại thành diễn đàn
Nếu nick bị treo topic bị xoá
Tnxm sẽ bé đi
bé đi

đi
Mỗi nick lên cột điện
Là một sự kiện có liên quan đến bạn
Vì thế đừng hỏi
Cột điện sinh ra để treo ai
Cột điện sinh ra để gài bạn lên đó đấy
Chuông nguyện hồn ai.
Chen
17-10-09, 15:25
Đạo Giáo nguồn gốc trực tiếp nhất là xuất phát từ TQ.

Lão Đam, hay còn gọi là Lão tử, được coi là ông tổ trực tiếp của Đạo này. Chưởng môn đời thứ hai là Trang tử.

Nơi thờ phụng của Đạo Giáo là "Quán". Ví dụ (đền) Quán Thánh ở Hồ Tây nhà mình đó.
Đạo Giáo thờ Ngọc Hoàng Đại Đế, Thái Thượng Lão Quân vân vân...

Giáo lý, ban đầu thì là cuốn Đạo Đức Kinh của Lão tử.

Đạo Giáo ban đầu đi theo lối tu tiên, tự mình tu, tự mình đắc đạo. Phát triển luyện khí công, luyện đan. Sau đó trong nội bộ Đạo Giáo phân tách làm hai, một nhánh theo lối cũ, một nhánh phát triển thuật phù thuỷ, địa lý, bói toán.

Đạo Giáo và Đạo Phật ở TQ, phát triển song song và ảnh hưởng lẫn nhau, xâm nhập sang nhau. Một bằng chứng khá dễ thấy là truyện Tây Du Ký, tồn tại cả Thiên Đình lẫn cõi Phật.

Đạo Phật và Đạo giáo từ TQ truyền đến VN, nên sự xâm nhập này cũng có ở VN. Bằng chứng là trong các chùa, ngoài ban Tam Bảo (Phật), thường có thêm ban thờ Mẫu (Đạo). Lễ Vu lan, ngoài việc tụng kinh (Phật), còn đốt vàng mã cúng vong linh (Đạo).

Đại khái thế, hiểu biết về tôn giáo của Chen không đầy đủ. Hand gúc thêm cho rõ.

Những chỗ anh bôi đen là sai hoặc nhẹ hơn là nhầm lẫn. Anh giúp đến đây thôi đó nhé vì nhà chú bẩn hay sạch anh cũng không có thêm tiền bạc gì.

Ợ, em vừa kiểm tra lại mấy vấn đề bác đánh dấu. Trước hết, bác Giàng biết tiếng Hán không ạ? Em để cả link, bác biết thì bác tham khảo. Dưới đây, em sẽ lược dịch một số đoạn cho các bạn không tiện tham khảo trên nguyên ngữ.

1. Về Trang tử:

Link đây: http://baike.baidu.com/view/6683.htm

Đây là một bài viết giới thiệu về Đạo giáo của TQ, trong đó có đoạn: 道教的名称来源,一则起于古代之神道;二则起于《老子》的道论,首见于《老子想尔注》。道教奉老子为教主, 因为道家哲学思想的最早起源可追溯到老庄。

Tạm dịch như sau: Danh xưng "Đạo giáo" có hai nguồn gốc, một là từ Thần Đạo cổ đại, hai là từ Đạo luận của Lão tử. Danh xưng này xuất hiện lần đầu tiên trong cuốn "Lão tử tưởng nhĩ chú". Đạo Giáo tôn Lão tử làm giáo chủ, vì tư tưởng triết học của Đạo giáo khởi nguồn từ tư tưởng của Lão Trang. (Chen chú: Lão Trang = Lão tử + Trang tử).

Em nói "Chưởng môn đời thứ hai là Trang tử", sai chăng?

2. Về "Đạo Phật cùng Đạo Giáo truyền từ TQ sang VN". Bác Giàng đánh dấu đậm lên đoạn Đạo Phật truyền từ TQ sang VN.

Link: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o_Vi%E1%BB%87t_Nam

Wiki.vietnamese, từ khoá "Phật Giáo Việt Nam" có đoạn:

"Phật giáo Việt Nam là Phật giáo được bản địa hóa khi du nhập từ Ấn Độ và Trung Quốc vào Việt Nam."

"Sau này, vào thế kỷ thứ 4-5, do ảnh hưởng của Đại thừa đến từ Trung Quốc mà từ "Bụt" bị mất đi và được thay thế bởi từ "Phật". Trong tiếng Hán, từ Buddha được phiên âm thành "Phật đà", "Phật đồ" rồi được rút gọn thành "Phật"."

Đạo Giáo là Đạo của TQ, đương nhiên từ TQ truyền đến VN. Một con đường Đạo Phật đi vào VN là qua ngả TQ. Đấy là còn chưa kể, ở miền Bắc, các kinh sách Phật giáo đều bằng tiếng Hán, một minh chứng quá rõ ràng về chuyện Phật giáo tại VN được truyền từ TQ sang, và giữ ảnh hưởng chính.

Em nói: "Đạo Phật cùng Đạo Giáo truyền từ TQ sang VN", sai chăng?

Bác có thể bắt bẻ, có cả Ấn Độ đấy chứ. Đúng là có cả Ấn Độ, nhưng sự giao hoà Phật- Đạo mà em nói, chỉ nằm trong phần Phật giáo được truyền từ TQ sang thôi.

3- Thờ Mẫu.

Link: http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1o_gi%C3%A1o_Vi%E1%BB%87t_Nam

Wiki. vietnamese: từ khoá "Đạo giáo Việt Nam". Có đoạn:

Tính linh hoạt và âm dương hòa hợp
Sau tính tổng hợp là tính linh hoạt và âm dương hòa hợp là những đặc tính của Đạo giáo Việt Nam. Đạo giáo phù thủy thờ các vị thần là Ngọc Hoàng Thượng Đế (Ngọc Hoàng), Thái Thượng Lão Quân (Lão Tử), Quan Thánh Đế (Quan Công), người Việt còn thờ các vị thánh của riêng mình. Câu tục ngữ, "Tháng 8 giỗ cha, tháng 3 giỗ mẹ" là để chỉ Đức Thánh Trần (Trần Hưng Đạo) và Bà Chúa Liễu (Liễu Hạnh Công chúa). Việc thờ đức Thánh Trần với tam phủ (nữ thần trời-đất-nước) và tứ phủ (nữ thần mây-mưa-sấm-chớp) đi liền với tín ngưỡng đồng bóng. Người thờ đức Thánh Trần được gọi là ông đồng; người thờ tam phủ, tứ phủ thì gọi là bà đồng. Các ông đồng, bà đồng có thể cho người khác mượn thân xác của mình, trạng thái này gọi là lên đồng. Ngoài ra Đạo giáo Việt Nam còn thờ các vị thần khác như: Tam Bành, Độc Cước, Huyền Đàn, Ông Năm Dinh, Quan Lớn Tuần Tranh,...

Em nói, trong chùa bên cạnh ban Tam Bảo (Phật), còn có ban Mẫu (Đạo), sai chăng?

4-Tục đốt vàng mã:

Link: http://www.quangduc.com/coban-2/295dotvangma.html

Bài viết của hoà thượng Tố Liên. Có đoạn:

"Đức Phật Thích Ca Ngài không hề dạy đốt vàng mã để cúng gia tiên...Tại sao lại có tục lệ mê tín di đoan ấy? Nguyên nhân đốt vàng mã vào ngày rằm tháng bảy là thế này: Triều vua Đạt tôn nhà Đường (762) nhằm lúc Phật giáo cực thịnh ở Tầu, vị sư tên là: Đạo-Tăng muốn cho dân chúng Tầu vì ngày rằm tháng bảy mà bồng bột theo Phật giáo, bèn lợi dụng tục đốt vàng mã của nhân dân Tầu vào tâu với vua Đạt tôn rằng: Rằm tháng bảy là ngày vua Diêm vương ở âm phủ xét tội phúc thăng trầm, nhà vua nên thông sức cho thiên hạ, trong việc lễ cúng gia tiên vào ngày rằm tháng bảy nên đốt nhiều vàng mã để cúng biếu các vong nhân dùng".

Tục đốt vàng mã của dân Tàu, là tục dân gian, nhưng được Đạo giáo gồm thâu vào.

Link: http://zhidao.baidu.com/question/98337816.html?si=1&wtp=wk

Có đoạn: 道教是在东汉时期形成的,它以当时盛行的黄帝、老子信仰为基础,以道家哲学作理论支柱,汲取佛教的宗教形式 ,将社会民俗中流传的鬼神信仰、医卜星相等方技术数都搜罗进自己的大葫芦中,从而形成多层次的宗教体系。

Tạm dịch: Đạo Giáo hình thành đời Đông Hán, hình thành trên cơ sở tín ngưỡng (dân gian) thịnh hành hồi ấy là Hoàng Đế, Lão tử. Đạo giáo lấy triết học Đạo Gia (Chen chú: Lão tử + Trang tử) làm giáo lý, mô phỏng hình thức tôn giáo của Phật giáo, thu nạp thêm tín ngưỡng Quỷ Thần của dân gian, các thuật y (chữa bệnh), bốc (bói toán), tinh (chiêm tinh), tướng (xem tướng), dần hình thành nên một hệ thống tôn giáo đa tầng lớp.

Em nói: Lễ Vu lan, ngoài việc tụng kinh (Phật), còn đốt vàng mã cúng vong linh (Đạo), sai chăng?


Đấy, bác Giàng, em làm "bài tập về nhà" bác giao rồi nhá. Những chỗ bác đánh dấu mà cho rằng em sai, hoặc nhầm ý mà, thực ra là bác chưa biết đó thôi.

Rác trong đầu em thì có nhiều, nhưng không phải mấy cái bác chỉ. Em chả vứt đi được tẹo nào, thêm vào được một ít, âu cũng là có lợi.

Nhưng bác Giàng thì học được nhiều, nhở.
Giàng
17-10-09, 17:36
Ông Gautama truyền y bát cho ông Ca Diếp. Ông Bồ đề đạt ma truyền cho ông Huệ Khả. Ấy là những ví dụ của người Tổ đạo truyền cho người thứ hai.
Ông Lão tử và ông Trang tử không ai biết người nào sinh trước sinh sau, gặp nhau hay là chưa. Mỗi ông để lại cho đời một cuốn sách và trong sách ấy không ông nào muốn tổ chức một đạo phái để sửa đời.
Một vài người đời sau tổ chức các hoạt động tín ngưỡng rồi claim rằng 2 ông là giáo chủ để mà lợi dụng. Đến đời nay em Chen nhốt chung 2 ổng vào một cái rọ chung gọi là Lão Trang, để chung 2 ông vào một băng đảng tên là đạo giáo. Thì là sai hay là đúng?

Tục thờ Mẫu là tục bản địa, bắt nguồn từ việc nhân hóa các vị thần sông thần núi thần rừng thần biển và thánh hóa những người có công như bà chúa Liễu Hạnh. Trung Quốc hay bất cứ nước nào đi chăng nữa cũng có những tục lệ này, vì nó là cách phát triển bottom up của tôn giáo sơ khai, tức là tôn giáo thiên nhiên và đa thần giáo.

Đoạn em Chen trích ngay trong bài cũng cho thấy về mặt lịch sử thì cái tục cúng vàng mã là tục dân gian. Nó là tục dân gian thì nói là tục dân gian chứ gồm thâu cái gì? Bản chất cái đạo giáo mà em Chen muốn hiểu như một cái gì xuyên suốt là gần như không có. Nó là sự kết hợp thực dụng của lòng tin ngây thơ của dân gian, sự khôn khéo của lũ thầy cúng giảo hoạt và triết học dân dã của Trung Quốc. Nói triết học dân dã để em Chen hiểu và phân biệt rõ đâu là lời của Lão tử, Trang tử, còn đâu là những quan niệm mang tính trực giác cũng như ca dao tục ngữ của Việt Nam vậy. Một bằng chứng cho em về việc này là cuốn Nam Hoa kinh của Trang tử được các nhà nghiên cứu đồng thuận rằng có 2/3 là do người đời sau tự dựa vào ý ông để viết thêm vào, chỉ còn thiên nội thiên là thật do Trang viết.

Không hiểu rõ những điều này mà viết rằng: "tục thờ thánh Mẫu (Đạo)" có nghĩa là đánh đồng tín nguỡng dân gian với khái niệm tôn giáo nhất thần và có tổ chức. Còn có nghĩa là với em Chen cứ cái gì có hương khói sẽ được coi là đạo, chỉ còn việc gán cho nó một trong những cái tên đạo mà em Chen nhớ láng máng trong đầu mà thôi.

Khi em Chen không phân biệt được như thế thì tất nhiên em vẫn sẽ đi chùa vào rằm và mùng một nhưng chẳng bao giờ biết mình có phải Phật tử hay không vậy
Giàng
17-10-09, 17:47
Suy nghĩ đúng cần phải có phương pháp và kỷ luật. Tư liệu là để kiểm chứng chứ không thay thế được suy nghĩ. Anh thấy Chen dù sao cũng không lười nên anh mới gắng thế này đấy.

Ông Trang Tử là tổ đời thứ hai của đạo giáo. Để viết ra một câu như này trong đầu em Chen phải có một quan niệm thế nào là tổ và thế nào là truyền đạo từ tổ thứ nhất sang tổ thứ hai. Từ đó em mới thu thập các thông tin về ông Trang ông Lão xem 2 ông này có đáp ứng cái quan niệm tiêu chuẩn của em hay không.

Có thì em bảo có, không thì em bảo không.

Chứ bất cứ một search result nào từ Google nói rằng "Trang tử là tổ thứ hai đấy" trong khi không có điều gì cho thấy ổng phù hợp quan điểm của em, thì những câu nói và thông tin ấy là rác.

Tiếng Anh tiếng Trung tiếng Việt tiếng Făng xoa đít teo đi nữa cũng là rác. Và rác thì cần đổ đi chứ ai lại thu thập đầy nhà.
Chen
17-10-09, 17:58
Ông Gautama truyền y bát cho ông Ca Diếp. Ông Bồ đề đạt ma truyền cho ông Huệ Khả. Ấy là những ví dụ của người Tổ đạo truyền cho người thứ hai.
Ông Lão tử và ông Trang tử không ai biết người nào sinh trước sinh sau, gặp nhau hay là chưa. Mỗi ông để lại cho đời một cuốn sách và trong sách ấy không ông nào muốn tổ chức một đạo phái để sửa đời.
Một vài người đời sau tổ chức các hoạt động tín ngưỡng rồi claim rằng 2 ông là giáo chủ để mà lợi dụng. Đến đời nay em Chen nhốt chung 2 ổng vào một cái rọ chung gọi là Lão Trang, để chung 2 ông vào một băng đảng tên là đạo giáo. Thì là sai hay là đúng?

Tục thờ Mẫu là tục bản địa, bắt nguồn từ việc nhân hóa các vị thần sông thần núi thần rừng thần biển và thánh hóa những người có công như bà chúa Liễu Hạnh. Trung Quốc hay bất cứ nước nào đi chăng nữa cũng có những tục lệ này, vì nó là cách phát triển bottom up của tôn giáo sơ khai, tức là tôn giáo thiên nhiên và đa thần giáo.

Đoạn em Chen trích ngay trong bài cũng cho thấy về mặt lịch sử thì cái tục cúng vàng mã là tục dân gian. Nó là tục dân gian thì nói là tục dân gian chứ gồm thâu cái gì? Bản chất cái đạo giáo mà em Chen muốn hiểu như một cái gì xuyên suốt là gần như không có. Nó là sự kết hợp thực dụng của lòng tin ngây thơ của dân gian, sự khôn khéo của lũ thầy cúng giảo hoạt và triết học dân dã của Trung Quốc. Nói triết học dân dã để em Chen hiểu và phân biệt rõ đâu là lời của Lão tử, Trang tử, còn đâu là những quan niệm mang tính trực giác cũng như ca dao tục ngữ của Việt Nam vậy. Một bằng chứng cho em về việc này là cuốn Nam Hoa kinh của Trang tử được các nhà nghiên cứu đồng thuận rằng có 2/3 là do người đời sau tự dựa vào ý ông để viết thêm vào.

Không hiểu rõ những điều này mà viết rằng: "tục thờ thánh Mẫu (Đạo)" có nghĩa là đánh đồng tín nguỡng dân gian với khái niệm tôn giáo nhất thần và có tổ chức. Còn có nghĩa là với em Chen cứ cái gì có hương khói sẽ được coi là đạo, chỉ còn việc gán cho nó một trong những cái tên đạo mà em Chen nhớ láng máng trong đầu mà thôi.

Khi em Chen không phân biệt được như thế thì tất nhiên em vẫn sẽ đi chùa vào rằm và mùng một nhưng chẳng bao giờ biết mình có phải Phật tử hay không vậy

1, Lão tử mới lị Trang tử, ông nào trước ông nào sau, phân biệt được, bác ạ. Dựa vào tư tưởng có sự kế thừa.

2, Lão tử và Trang tử lập thành một phái triết học, gọi là Đạo gia. Người đời sau trên cơ sở lý thuyết ấy, thành lập Đạo giáo, tôn Lão tử làm tổ sư. Nếu bác Giàng chấp nhận Đạo Giáo là một tôn giáo, thừa nhận Lão tử "được tôn vinh" làm người sáng lập, thì Trang tử "được tôn vinh" làm Nhị tổ có gì là quá đáng đâu ạ.

Đạo Giáo hình thành vào thời Đông Hán, sau hai vị Lão, Trang kia khá xa.

(hình như em không nói Lão tử thành lập Đạo giáo, phải không ạ).

3, Đạo Giáo trong bước đường phát triển thu nạp thêm cả những tín ngưỡng dân gian trước đó, hình thành hệ thống thần thánh ma quỷ của họ. Do đó, nó có tính linh hoạt. Khi sang tới VN, ngoài những vị được thờ bên TQ, người Việt mình mang cả những vị đã được thờ trong tín ngưỡng dân gian vào Đạo Giáo (xem thêm, Đạo Giáo Việt Nam).

Bác Giàng xét nguồn gốc tín ngưỡng dân gian của nó, nói thờ Mẫu là tục thờ dân gian. Câu này không sai.

Em xét đến việc nó được nhập vào làm một thành tố của Đạo giáo, nói nó thuộc Đạo giáo. Câu này có sai không ạ?

Tương tự, tục đốt vàng mã cũng vậy.

Nói chung, nếu bác vẫn không đồng ý, nhất định cho là em sai, cũng được thôi.

Mà, em cũng chưa bao giờ nhấn mạnh rằng, em hiểu biết tốt về tôn giáo. Có điều, trong phạm vi những gì em đã đọc, em biết được đến đâu thì nói đến đó.

Bác có thể nói, cái em đọc là sai. Chuyện ấy cũng có thể. Nhưng e là sẽ vất vả đấy ạ. Vì khi ấy, bác sẽ phải đối mặt với các chuyên gia tôn giáo.
Giàng
17-10-09, 21:56
Không, anh không công nhận đạo giáo của Chen là một tôn giáo. Một tôn giáo gì mà giáo chủ bị ép ngồi lên ngai, tổ chức thì ba trợn, giới luật thì ba xạo, kinh sách thì xào nấu, nghi lễ thì bạ đâu vơ đấy như thế?

Đây là lần thứ hai anh nói thứ đạo giáo Chen nhắc đến là một thứ pha trộn thực dụng giật gấu vá vai, dựa vào dị đoan mà tồn tại chứ không phải một tôn giáo, một đạo pháp.

Bây giờ nếu Chen cho rằng đạo giáo không như anh nói, Lão tử là giáo chủ và thờ Mẫu là một nghi lễ của đạo giáo này, thì Chen phải chứng minh cho anh được nghi lễ thờ Mẫu phản ánh vũ trụ quan nhân sinh quan của ông giáo chủ. Chen phải chỉ ra cho anh hòn đá tảng kết nối từ ông giáo chủ cho đến mọi nghi lễ và tư tưởng giống như anh đã chỉ ra ở đạo Phật và đạo Thiên chúa.

Lão Tử có nói đồ đệ thờ cúng các ông quan ông trộm ông cướp con chó chết oan không? Lão Tử có bảo đồ đệ cúng mẫu thượng ngàn không? Nếu cúng thì tại sao lại cúng, tại sao lại thờ? Lão tử có bảo chúng mày ơi tao sống ngàn năm *** chết sướng lắm chúng mày đi luyện đan đi không? Hay là tất cả những cái đó thu được tiền và lừa được người dân nên nó có trong đạo giáo hả chú Chen?

Nếu không chứng minh được điều đó mà vẫn để cho mình mù mờ ba phải thì chắc chắn khi bà Thanh Hải thượng sư mời Chen vào đạo bả , ví dụ, Chen sẽ không biết gật hay lắc. Có phân biệt được đâu là tôn giáo lành mạnh và đâu là tà pháp dị đoan đâu mà gật hay lắc. Cũng như khi các sư của giáo phái làng Mai bị hành hung trong vụ Bát nhã Chen cũng không biết nên có thái độ như nào, vì đâu biết giáo phái làng Mai và ông Nhất Hạnh có phải một tôn giáo đúng đắn hay là không mà ủng hộ hay phản đối?

Cuối cùng Chen sẽ thờ ơ mặc kệ nó vì đời còn biết bao gấp gáp, lo gì mấy việc phức tạp nặng đầu. Cái này anh rành 6 câu vọng cổ rồi.
em tên bông
17-10-09, 22:37
Mấy vụ nhập nhằng giữa Phật giáo với cái gọi là Đạo giáo là một chuyện làm cho em đau buồn khó nghĩ mấy tháng nay mà không biết hỏi ai. Để có câu trả lời, em phải biết viết câu hỏi. Em còn đang loay hoay.

Ví dụ một người đi vào tà đạo một cách thật nghiêm túc thì nó sẽ dẫn đến đâu?
Hand
17-10-09, 23:20
Ví dụ một người đi vào tà đạo một cách thật nghiêm túc thì nó sẽ dẫn đến nhà đá Bông à.
♠♣♥♦
17-10-09, 23:23
Anh coi cờ bạc là một tà đạo nghiêm túc, nhưng tánh anh lại hay bỡn cợt.
nhaphat
17-10-09, 23:24
Phật giáo có bao thứ hay ho các bác đ éo bàn, bàn mấy thư râu ria vớ va vớ vẩn...
Hand
17-10-09, 23:28
Bàn từ hôm qua đến giờ mà đã rút ra đc kết luận gì chuẩn xác đâu, bác nào cũng bảo vệ quan điểm của mình nên ko đi đến thống nhất mà píc đã đặt ra.
Túm lại là lắm thầy thì nhiều ma, kiểu Thầy bói xem voi. hé hé
♠♣♥♦
17-10-09, 23:29
Nhà phật hay nhà phát biết gì hay ho tóm tắt lại anh em coi.
nhaphat
17-10-09, 23:31
Tóm tắt đ éo gì, wiki google đầy ra, vấn đề là các bạn đọc mà chưa đến lúc ngộ thôi, lúc nào ngộ đọc loáng cái là biết hết, chưa đến lúc thì có học thuộc lòng trăm quyển vẫn đ éo biết gì!
♠♣♥♦
17-10-09, 23:42
Wiki thì nói làm giề, cái cách cảm nhận của mỗi thằng khác nhau. Tóm tắt vài chữ là anh biết liền thằng lào dư lào. Chưa ai khiến anh thấy phật giáo hay ho chỗ lào.
nhaphat
17-10-09, 23:44
Đ éo thấy hay thì cứ việc đ éo thấy hay, đ éo ai bắt phải thấy hay mà phải cố!


Để biết được Phật thì phải bắt đầu từ những cái như thế!
♠♣♥♦
17-10-09, 23:49
Thì tại anh thấy nhà phật kêu nó hay ho nên hỏi nó hay dư lào, nếu ngại thì thôi.
nhaphat
17-10-09, 23:51
Anh kêu hay đ éo có nghĩa là anh muốn khiến cho người khác phải thấy hay!


Ps: Các bạn có cái thói rất kỳ lạ là cái đ éo gì cũng muốn người ta bưng cho tận miệng chỉ việc đớp, những thứ tử tế ở đời nhẽ đ éo đâu lại có dễ dàng thế, người ta nói cho biết là hay thì đã là định hướng lắm rồi!
♠♣♥♦
18-10-09, 00:00
Nhà phật anh đ.éo hiểu đọc sách phật đến đâu anh vừa mới hỏi thấy hay dư lào đã văng đ.éo rào rào kinh quá. Thôi anh đã bảo ngại thì thôi, anh có bảo phật bưng bê cái gì đâu. Gớm, chưa gì đã đớp điếc cái gì mà tử tế ở đời. Chú nói thế anh biết chú tử tế dư lào rồi.
knowledgeriver
18-10-09, 00:04
nhaphat tu được tiểu thừa là may mắn lắm. Đừng có mơ đại thừa hen.
nhaphat
18-10-09, 00:06
Thằng cờ bạc mới nghe đ éo rào rào đã rét rồi thì Phật phiếc đ éo giề, như thằng Nâu chơi diễn đàn hai ba năm ngày đ éo nào cũng nghe chửi như chém chả mà vẫn bỏ ngoài tai còn chưa nên cơm cháo gì nữa là ngữ mày he he...:24:


Ps: Nâu, anh chả có tiểu thừa đại thừa mật tông... gì cả, mà thật ra anh cũng chả tu gì cả!:D
thansammic21
18-10-09, 00:07
Nhà phật anh đ.éo hiểu đọc sách phật đến đâu anh vừa mới hỏi thấy hay dư lào đã văng đ.éo rào rào kinh quá. Thôi anh đã bảo ngại thì thôi, anh có bảo phật bưng bê cái gì đâu. Gớm, chưa gì đã đớp điếc cái gì mà tử tế ở đời. Chú nói thế anh biết chú tử tế dư lào rồi.

Anh dạy, nghe nhé:

" Đuỵt con mẹ mày, anh chửi mày đấy, cái hay của Phật tử như anh là: anh chửi Đuỵt con mẹ mày mà lòng anh không nghĩ đến cái việc đuỵt con mẹ mày mà chỉ muốn khai mở cho mày, anh, một phật tử đã gán cái lời khai mở cho cái hũ đất mà mày gọi là đầu của mày bằng câu chửi: đuỵt con mẹ mày thằng đầu đất."

Đấy, mày thấy hay chưa, chưa thấy thì về nghĩ tiếp tại sao nó hay, tại sao anh chửi mày mà không phải chửi mày, tại sao anh chửi mày mà như anh khai sáng cho mày...

Anh, một phật tử.
knowledgeriver
18-10-09, 00:12
Thằng cơ rô bích nhép chuồn nghe đây: Tích xưa có kẻ bị mắng mỏ đánh đập mà bụp phát Đại Ngộ.
nhaphat
18-10-09, 00:20
Bác Thích Sam Mic chửi bậy quá, khoanh tay xin lỗi bạn đi!
♠♣♥♦
18-10-09, 00:21
Mic học đi học lại còn đòi dạy ai dỗ ai thế em? Anh tưởng cu học được cái gì hay ho, chứ chửi bới anh có thừa rồi. Anh chỉ buồn cười, mấy câu đ.éo làm anh rét run lên ấy.
thansammic21
18-10-09, 00:23
Bác Thích Sam Mic chửi bậy quá, khoanh tay xin lỗi bạn đi!

Anh khoanh tay xin lỗi thằng\con nào vừa rồi anh nhỡ mồm chửi đuỵt con mẹ mày, anh đé.o có ý chửi thế đâu...
Hand
18-10-09, 00:28
Các bác. Đang trong chùa tụng kinh mí cả niệm phật mà các bác chửi nhau kinh quá, có gì thì nói nhỏ cho nhau nghe thôi đé o ai lại chửi nhau thế.
nhaphat
18-10-09, 00:32
Anh bi bô cho cờ bạc một tí nhé, rét ở đây là cái ngã còn chấp của cờ bạc còn gọi là tự ngã, là cái tôi mà chú xây dựng lên cho mình, tôi có học vấn, tôi giỏi toán, tôi thích mô da, tôi yêu triết học, tôi ghét những thằng tinh vi, nhà tôi phải sang trọng nhưng không cầu kỳ, tôi phải chơi với người tinh tế dịu dàng nhẹ nhàng cùng đẳng cấp, tôi thế này, tôi thế kia... đấy chẳng qua là cái tôi hư nghuỵ, cái tự ngã cái mà từ bé tới nhớn chú xấy dựng lên cho mình rồi ăn sâu vào tiềm thức. Cái ngã đấy làm chú khó chịu nếu không được thoả mãn không được thể hiện, làm chú tức giận khi bị chửi, làm chú cảm thấy khó chịu phải bốt thêm một bài để thể hiện cái tôi là blah blah,... khi chú biết chú không phải là cái Ngã đấy chúng nó có chửi chú cả ngày cũng như không, vì chú biết chúng nó không chửi chú, chúng nó chỉ chửi cái tự ngã hư nghuỵ của chú!


Phật là đến khi nào người ta biết cái ngã chân thực của mình!
♠♣♥♦
18-10-09, 00:34
Anh nói ngắn gọn là anh đ.éo thấy phật giáo hay ho chỗ đé.o nào hết. Anh cũng chờ xem có thằng lào ăn nói lọt lỗ tai anh, nhưng chắc ở đây đ.éo thằng lào đủ trình. Hết phin.
Hand
18-10-09, 00:37
Anh bi bô cho cờ bạc một tí nhé, rét ở đây là cái ngã còn chấp của cờ bạc còn gọi là tự ngã, là cái tôi mà chú xây dựng lên cho mình, tôi có học vấn, tôi giỏi toán, tôi thích mô da, tôi yêu triết học, tôi ghét những thằng tinh vi, nhà tôi phải sang trọng nhưng không cầu kỳ, tôi phải chơi với người tinh tế dịu dàng nhẹ nhàng cùng đẳng cấp, tôi thế này, tôi thế kia...Em thích chửi chỗ này.

....tôi thế này, tôi thế kia.....ĐM mày phải biết mày là ai trên cái mảnh đất XHCN này. Hé hé.
Ivan
18-10-09, 00:42
Thằng Mic a dua chửi bạn thế là cảnh giới còn thấp quá. Cảnh giới trong Phật pháp cũng gọi là cảnh giới à Phập?
nhaphat
18-10-09, 00:42
Thêm một ý nữa là Phật là thứ có thể giảng giải nhưng không thể đòi người ta tiếp nhận bằng lý thuyết, bằng chứng là người ta giảng giải mấy nghìn năm nay có phải ai cũng thèm nghe đ éo đâu, bởi thế nên người ta mới sinh ra cái từ ngộ, đ éo phải là thứ để hiểu mà đơn giản là biết, vì hiểu vẫn là sản phẩm của tự ngã, của cái tôi hư nghuỵ, còn biết mới là sản phẩm của chân ngã:D
♠♣♥♦
18-10-09, 00:43
Nói chung mớ từ ngữ sáo rỗng anh nghe và đọc quá nhiều rồi, nên thằng nào có gì hay ho nói ngắn gọn một hai câu hộ anh, đỡ mất thời gian. Bi bô linh tinh sau này đọc lại 4C cũng phải biết ngượng chứ, hay đứt mẹ giây thần kinh xấu hổ rồi?
Hand
18-10-09, 00:46
Anh nói ngắn gọn là anh đ.éo thấy phật giáo hay ho chỗ đé.o nào hết. Anh cũng chờ xem có thằng lào ăn nói lọt lỗ tai anh, nhưng chắc ở đây đ.éo thằng lào đủ trình. Hết phin.

Phật giáo hay ho ở chỗ là mày chơi cờ bạc, lô đề, bóng bánh xong mày cầu, cúng bái thì có trúng ko? có trúng vào cái lỗ ít. Đấy gọi là Phật. Mà phàm là những thằng nhận mình là cờ bạc thì không đi cúng mới là chuyện lạ.( Cãi anh đã là sai cbn rồi)

Nếu mày không có Tâm thì chả bao giờ có thể thấy được Phật, cho dù mọi người có nói như thế nào đi nữa thì mày cũng đé o bao giờ hiểu được Phật nó là cái gì.
Anh thật.
Ivan
18-10-09, 00:46
Phập viết chữ nghụy có ý gì không ku, hay chỉ đơn giản không phân biệt được đấy là lỗi chính tả?
thansammic21
18-10-09, 00:52
jâm jục, nghuỵ biện, chém zó, fò fạch ... để nhấn mạnh cái cảnh giới xì tin của các thằng lưu manh vô đối tnxm. Cu Bi đâu mày viết code kiểu gì thế?????
♠♣♥♦
18-10-09, 00:58
Phật giáo hay ho ở chỗ là mày chơi cờ bạc, lô đề, bóng bánh xong mày cầu, cúng bái thì có trúng ko? có trúng vào cái lỗ ít. Đấy gọi là Phật. Mà phàm là những thằng nhận mình là cờ bạc thì không đi cúng mới là chuyện lạ.( Cãi anh đã là sai cbn rồi)

Nếu mày không có Tâm thì chả bao giờ có thể thấy được Phật, cho dù mọi người có nói như thế nào đi nữa thì mày cũng đé o bao giờ hiểu được Phật nó là cái gì.
Anh thật.

Hố hố, anh đ.éo bao giờ muốn thấy được phật, anh thật. Anh chỉ hỏi các bạn thấy nó hay dư lào, câu hỏi rất đơn giản. Chứ phật nó là gì anh kệ mẹ phật. Anh biết nói thế này khối đứa thấy xúc phạm, cái đấy anh cũng kệ. Anh lấy cái nick bích nhép cho nó vui, cờ bạc cúng bái léo gì chứ. Hẹ hẹ, các bạn cả tin thật.
nhaphat
18-10-09, 01:07
Cảnh giới là một cách nói để diễn tả một trạng thái đạt được thôi Van ạ, đọc Phật thì phải thoát ra khỏi câu chữ.

Anh cũng không tu theo Phật Giáo vì anh không tin các hệ thống giáo lý và phương pháp của Đạo Phật có thể đem đến giác ngộ, kể cả phương pháp thiền định nổi tiếng của đạo Phật, đơn giản là phương pháp đã hàm ý cái gì đấy khuôn phép mà như thế nó là công việc của tự ngã . Cái anh ngộ được thì là Phật Đà anh anh (vị Phật có thật) là một thằng cha cực kỳ ham muốn, ham muốn đ ến cùng cực, và phương pháp của hắn (anh tạm gọi là như thế dù rằng rất sơ sài để diễn đạt nhưng không có cách nào khác) là đi đến tận cùng của mọi ham muốn để triệt tiêu ham muốn chứ không phải là đè nén ham muốn, vì đè nén không thể nào triệt tiêu được vô thức, thiền định của Phật Giáo thực ra rất dễ đưa người ta đến trạng thái tự kỉ ám thị về những gì mình trông thấy trong khi Thiền mà lại cứ tưởng là thấy Phật, nên nếu nghiên cứu Phật Giáo, cần nghiên cứu kỹ về tâm lý học trước, anh cũng không tin là hắn thoả mãn tất cả ham muốn của hắn qua một kiếp sống... Cái gọi là phương pháp ấy, anh đang dần dần ngộ và đang dần dần tin vào nó mình (anh phải dần dần vì anh đa nghi lắm:D).
♠♣♥♦
18-10-09, 01:14
Đi đến tận cùng ham muốn để triệt tiêu hay từ bỏ ham muốn, cái này nghe có vẻ ổn đấy.
Ivan
18-10-09, 01:17
Ừ, mấy bài về Phật trong topic này anh thấy mày nói khá hơn tất cả những gì thuộc về tri thức mày nói trong thời gian gần đây. Anh thì chỉ thấy những cái xịn xịn thuộc về chữ anh dùng qua, nếu dùng sâu một chút, giống nhau bỏ mẹ, giống với những suy nghĩ anh có thể nói ra có thể anh đe'o thích nói ra bỏ mẹ. Nhưng anh thấy cái cái tự ngã (khái niệm của mày) của mày vẫn cao lắm Phập ạ. Cũng có thể ham muốn của mày nhiều quá; hoặc cũng có thể mày dùng những thứ mày ham muốn, lúc dùng chẳng thích mấy, lúc không dùng thì lại thèm!
Giàng
18-10-09, 01:18
Ừ phái này do nhà phập sáng lập, đặt tên gọi là Thừa tông.
nhaphat
18-10-09, 01:20
Chẳng triệt tiêu mà cũng chẳng từ bỏ, đơn giản là nó không còn liên quan gì đến mình nữa, mình không biết về nó nữa. Nói chung là dùng ngôn từ rất khó có thể nói về nó, vì ngôn từ là sản phẩm của tự ngã, còn nó lại là sản phẩm của chân ngã (tạm gọi như thế), chân ngã có thể hiểu là một trạng thái không, không có gì cả, thế nên không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả đúng về nó, thế nên mới phải ngộ!
nhaphat
18-10-09, 01:27
Ừ, mấy bài về Phật trong topic này anh thấy mày nói khá hơn tất cả những gì thuộc về tri thức mày nói trong thời gian gần đây. Anh thì chỉ thấy những cái xịn xịn thuộc về chữ anh dùng qua, nếu dùng sâu một chút, giống nhau bỏ mẹ, giống với những suy nghĩ anh có thể nói ra có thể anh đe'o thích nói ra bỏ mẹ. Nhưng anh thấy cái cái tự ngã (khái niệm của mày) của mày vẫn cao lắm Phập ạ. Cũng có thể ham muốn của mày nhiều quá; hoặc cũng có thể mày dùng những thứ mày ham muốn, lúc dùng chẳng thích mấy, lúc không dùng thì lại thèm!


Van ạ, nếu đã đạt đến trạng thái của anh thì nếu thích có tiêu chuẩn có hệ quy chiếu thì dùng, nếu thích không có tiêu chuẩn không có hệ quy chiếu thì nói sơ sài cái ngọn cho vui, cũng chẳng nhằm để ai biết, mà đã như thế thì chẳng có gì là cao, chẳng có gì là thấp, chẳng có gì là khá cũng chẳng có gì là dốt, chẳng có nói gì là hay mà cũng chẳng có nói gì là dở... Trong Thiền Định của Phật Giáo, trạng thái này anh thấy người ta gọi là sơ thiền, tuy thế anh biết trạng thái sơ thiền của Phật Giáo vẫn còn vướng mắc nhiều, không phải là trạng thái của anh bây giờ, nói thì Van có thể hiểu lờ mờ về nó. Khi Van ngộ ra, Van sẽ chẳng có gì mà nói nữa, chỉ nhìn anh và im lặng!:D


Ps: Mà trong phạm vi của tự ngã, nếu Van thấy nó cao, vì anh đã để tự ngã của anh xen vào, nếu ứơc lệ một hệ quy chiếu như Van đang quy chiếu thì nó là thấp đi mới đúng!:D
nhaphat
18-10-09, 01:29
Ừ phái này do nhà phập sáng lập, đặt tên gọi là Thừa tông.

Bác em, chẳng có phái nào hết, nếu có cái gọi là tu, thì em tin nó là như thế!:D
Ivan
18-10-09, 01:31
Thế thì khác đe'o tri giả bất ngôn của anh anh nhở! Hố hố...
Ivan
18-10-09, 01:34
Mà trong phạm vi của tự ngã, nếu Van thấy nó cao, vì anh đã để tự ngã của anh xen vào, nếu ứơc lệ một hệ quy chiếu như Van đang quy chiếu thì nó là thấp đi mới đúng!:D

Đe'o hiểu.....
Chen
18-10-09, 01:39
Không, anh không công nhận đạo giáo của Chen là một tôn giáo. Một tôn giáo gì mà giáo chủ bị ép ngồi lên ngai, tổ chức thì ba trợn, giới luật thì ba xạo, kinh sách thì xào nấu, nghi lễ thì bạ đâu vơ đấy như thế?

Đây là lần thứ hai anh nói thứ đạo giáo Chen nhắc đến là một thứ pha trộn thực dụng giật gấu vá vai, dựa vào dị đoan mà tồn tại chứ không phải một tôn giáo, một đạo pháp.

Bây giờ nếu Chen cho rằng đạo giáo không như anh nói, Lão tử là giáo chủ và thờ Mẫu là một nghi lễ của đạo giáo này, thì Chen phải chứng minh cho anh được nghi lễ thờ Mẫu phản ánh vũ trụ quan nhân sinh quan của ông giáo chủ.


Chịu bác Giàng. Bác cùn quá.

Đạo Giáo là một tôn giáo. Bác muốn phủ định nó, cũng không phủ định được. Đạo Giáo là một tôn giáo, tồn tại trong lịch sử.

Các Đạo quán vẫn tồn tại cả ngàn năm nay. Niềm tin có Trời (Ngọc Hoàng đại đế), có Nam Tào Bắc Đẩu, có Diêm Vương, các Táo quân, ông Địa (Tài thần), niềm tin vào sự tồn tại của các nhân thần như Quan Công, (bản địa Việt Nam có) Hưng Đạo Vương (cha), Liễu Hạnh (mẫu) v..v..vẫn là một niềm tin thâm căn cố đế trong lòng người Việt.

Bác Giàng mồm nói thế thôi, chứ có người hỏi han về phong thuỷ, là lại thao thao bất tuyệt đủ các thứ về Càn Đoài Ly Chấn, Đông tứ trạch, Tây tứ trạch ngay ý mà. Phải không ạ?

Em chịu bác. Không phải vì em nghĩ bác có lý, khi nhất định bắt vít vào việc Lão Tử phải là người sáng lập ra tôn giáo ấy, mới có tư cách làm "giáo chủ".

Em đã nói không dưới một lần rằng, lý thuyết của Lão tử và Trang tử hình thành nên Đạo gia (một phái triết học), và đến tận đời Đông Hán (khá muộn sau này), Trương Đông Lăng mới căn cứ vào nền tảng triết học ấy thành lập nên Đạo Giáo nguyên thuỷ, suy tôn Lão Tử làm giáo chủ bản phái.

Bác có hiểu "suy tôn" nghĩa là gì không ạ?
nhaphat
18-10-09, 01:40
Tri giả bất ngôn: biết ấy là không nói.
Ngôn giả bất tri: nói ấy là không biết.

Câu đấy là nói về việc Thiên cơ hay tạm gọi là ý trời. Người mà biết được Thiên cơ thì không bao giờ dám nói ra, sợ mang tội. Còn người nói ra việc Thiên cơ thì chắc chắn người đó không biết. Cái này hoàn toàn nằm trong phạm vi của tự ngã.

Trạng thái của Phật là chả có gì không biết và cũng chả có gì phải sợ, nói thì nói mà không nói thì thôi, đã là KHÔNG rồi thì còn sợ gì nữa, không có tự ngã tồn tại thì không có gì phải sợ, phải thích, phải thèm, phải muốn, phải mong chờ...(gú "Ngũ Uẩn")!
nhaphat
18-10-09, 01:45
Đe'o hiểu.....

Đã bảo rồi, hiểu thì không thể biết được, muốn biết phải ngộ!:D

Ví dụ như có thằng nói với chú rằng trái đất tròn, chú đ éo tin, nó chụp ảnh, chú đ éo tin, nó chứng minh bằng các định luật, chú đ éo tin, nó đưa chú lên tàu phóng vào không gian cho chú nhìn, chú đ éo tin (biết đâu nó chỉ là ảo giác của mắt). Nếu chú tin, cái đấy gọi là "hiểu" và việc của tự ngã của đầu óc lý tính và các giác quan. Còn ngộ được Phật tính là trạng thái chú biết một cách chắc chắn nó là như thế biết hơn cả hơn cả chú sờ vào nước sôi bỏng tay (vì đấy vẫn chỉ là cảm giác là sản phẩm của giác quan và các tế bào thần kinh, vẫn là tự ngã)!
♠♣♥♦
18-10-09, 01:46
Ngôn từ bất lực trong việc mô tả cái này cái kia là chuyện thường, ngộ thì cũng vẫn là một chữ để mô tả một trạng thái. Nhưng cái Phập nói anh ghi nhận, vì anh thấy nó thuận với anh, một thằng nhiều ham hố.
Chen
18-10-09, 01:49
Cái anh ngộ được thì là Phật Đà anh anh (vị Phật có thật) là một thằng cha cực kỳ ham muốn, ham muốn đ ến cùng cực, và phương pháp của hắn (anh tạm gọi là như thế dù rằng rất sơ sài để diễn đạt nhưng không có cách nào khác) là đi đến tận cùng của mọi ham muốn để triệt tiêu ham muốn chứ không phải là đè nén ham muốn

Ợ, cái này nghe quen. Nghe ở đâu rồi thì phải. Đạt Lai Lạt Ma thứ xxx nào đó chủ trương thuyết này thì phải.

Nghe nói lão nghiện hút và phịch fò như điên, chỉ để đạt đến cảnh giới tối cao của Phật pháp.

Đúng không nhở, bác Phat?
Ivan
18-10-09, 01:58
Tri giả bất ngôn: biết ấy là không nói.
Ngôn giả bất tri: nói ấy là không biết.

Câu đấy là nói về việc Thiên cơ hay tạm gọi là ý trời. Người mà biết được Thiên cơ thì không bao giờ dám nói ra, sợ mang tội. Còn người nói ra việc Thiên cơ thì chắc chắn người đó không biết. Cái này hoàn toàn nằm trong phạm vi của tự ngã.Anh nghĩ không phải là sợ mang tội. Vì nói, là nói với bọn còn tự ngã, thằng nào đã hết tự ngã, cái mình nói, đương nhiên nó cũng biết như mình biết, nói làm đe'o gì? Còn nói với bọn còn tự ngã về cái vô ngã, chúng sẽ không bao giờ biết, chúng đòi hiểu; nếu bảo: dạng mày thì hiểu thế kặk nào được cái anh nói, thì chúng lại bảo mình khinh chúng, tinh vi với chúng, có thể chúng sẽ đánh mình; mà mình nói thế thế cũng sai mẹ nó thật, kể cả mình đúng, biết là nó đe'o hiểu rồi thì nói làm đe'o gì?
nhaphat
18-10-09, 02:01
Ợ, cái này nghe quen. Nghe ở đâu rồi thì phải. Đạt Lai Lạt Ma thứ xxx nào đó chủ trương thuyết này thì phải.

Nghe nói lão nghiện hút và phịch fò như điên, chỉ để đạt đến cảnh giới tối cao của Phật pháp.

Đúng không nhở, bác Phat?


Em cũng không biết nhưng em theo Phật ham muốn sinh ra từ tự ngã do vậy ham muốn là sự khổ chứ chẳng thích thú gì, cách để diệt trừ nó theo Phật giáo là "tứ diệu đế". Phật cũng có vô vàn môn phái và vô vàn con đường, em nghĩ là ai thích đi con đường nào thì đi, theo Phật mọi con đường đều có "duyên khởi" của nó (Gú Duyên Khởi), chẳng con đường nào tốt hơn con đường nào.

Con đường của em, nếu có thể gọi là thế, là chả có con đường nào cả, làm gì có con đường dẫn đến KHÔNG cơ chứ, Không nó ở đấy rồi, ngay cạnh mình rồi (có thể hình dung thế để biết theo cách của tự ngã), thích thì nhảy qua chán thì nhaỷ về!:D
♠♣♥♦
18-10-09, 02:01
Cái làm anh coi giới tăng lữ nói chung đ.éo ra gì là vì hình như rất nhiều đứa quá ngu quá lười bèn vào chùa ăn bám rồi ê a kinh kệ như con vẹt, chả đóng góp kặc gì cho đời. Nhân dân thì a lô xô vào chùa nô nức cúng bái lễ lạt xin lộc này tài cái kia, rồi công đức xây chùa này đúc chuông nọ xôi thịt vật, quá là đổi chác. Tôn giáo léo gì lại thế?

Anh từ lâu mặc định anh là phật của anh, là chúa của anh, đã ra khơi là dong thẳng đ.éo quay đầu lại bờ bụi ăn năn hối hận gì hết. Chân ngã hay tự ngã con bà nó gì nữa anh tự gọi tên, đúng, đ.éo phải ngôn từ, nó là khả năng mỗi thằng đi xa được đến đâu thôi.

Ờ, có thể nó ngay đó, cũng đ.éo xa xôi gì.
Ivan
18-10-09, 02:08
Đã đi mà đòi xa thì còn kém lắm, vì xa là phải chờ thằng khác nó đo hộ và tự mình đo, có đo thì mới có xa có gần. Bao giờ đi chỉ cốt ở vui, bao giờ quan niệm đời là một vector. Lúc nào nhắm mắt là điểm cuối của mũi vector, thì mới đạt yêu cầu.
nhaphat
18-10-09, 02:11
Anh nghĩ không phải là sợ mang tội. Vì nói, là nói với bọn còn tự ngã, thằng nào đã hết tự ngã, cái mình nói, đương nhiên nó cũng biết như mình biết, nói làm đe'o gì? Còn nói với bọn còn tự ngã về cái vô ngã, chúng sẽ không bao giờ biết, chúng đòi hiểu; nếu bảo: dạng mày thì hiểu thế kặk nào được cái anh nói, thì chúng lại bảo mình khinh chúng, tinh vi với chúng, có thể chúng sẽ đánh mình; mà mình nói thế thế cũng sai mẹ nó thật, kể cả mình đúng, biết là nó đe'o hiểu rồi thì nói làm đe'o gì?


Bản thân cái câu kia đã bao hàm tự ngã (ham muốn nói ra câu ấy), vì nếu không thì người biết điều ấy nói ra câu ấy để làm đ éo gì, mà đã có tự ngã thì không thể là trạng thái Phật tính được!

Phật Đà không phải vị Phật đầu tiên, đạo Bà La Môn đã nói rất nhiều các vị Phật trước đó nhưng không truyền giáo. Nếu nói như Van thì Phật Đà truyền giáo làm gì? Nhưng cũng không vô cớ mà Phật Đà truyền giáo lại không nói gì đến "Niết Bàn" đã có bao giả thuyết về việc này, Van đọc kỹ Phật Giáo thì sẽ hiểu ý này! Để Ngộ được cái này thì phải Ngộ được Niết Bàn, cái mà anh chưa Ngộ!:D
Ivan
18-10-09, 02:16
Tạm thời anh chưa quan tâm đến Phật, vì anh vẫn thấy lời anh anh rất là hay! Nhưng tương lai thì chưa biết được; anh vẫn thấy anh khỏe bỏ mẹ, ăn ngủ tốt, phịch tốt, bơi lội tốt, chắc đời vẫn còn dài; biết đâu rồi cũng đến lúc tìm đến với Phật Đà anh chú!
nhaphat
18-10-09, 02:18
Cái làm anh coi giới tăng lữ nói chung đ.éo ra gì là vì hình như rất nhiều đứa quá ngu quá lười bèn vào chùa ăn bám rồi ê a kinh kệ như con vẹt, chả đóng góp kặc gì cho đời. Nhân dân thì a lô xô vào chùa nô nức cúng bái lễ lạt xin lộc này tài cái kia, rồi công đức xây chùa này đúc chuông nọ xôi thịt vật, quá là đổi chác. Tôn giáo léo gì lại thế?

Anh từ lâu mặc định anh là phật của anh, là chúa của anh, đã ra khơi là dong thẳng đ.éo quay đầu lại bờ bụi ăn năn hối hận gì hết. Chân ngã hay tự ngã con bà nó gì nữa anh tự gọi tên, đúng, đ.éo phải ngôn từ, nó là khả năng mỗi thằng đi xa được đến đâu thôi.

Ờ, có thể nó ngay đó, cũng đ.éo xa xôi gì.


Theo Phật tồn tại trên đời đã là quá đủ khổ, mọi hoạt động của con người càng nhiều thì càng khổ, càng ít thì càng đỡ khổ, thấy người ta không hiểu sinh tức tối cũng là khổ, cho rằng mình hiểu hơn người ta như Van ở bốt trên cũng là khổ, nhưng đấy là tiến trình của mọi người ... tóm lại mình là KHÔNG thì không khổ! Thế cho nên còn ghen ghét còn khó chịu với hoạt động của người khác là còn tự ngã mạnh, nói thế không có nghĩa là phải ức chế cái ghen ghét tức tối, cứ ghen ghét tức đến khi nào không ghen ghét nữa thì thôi, đấy cũng cũng có thể gọi là một con đường hay phương pháp, thấy hợp với mình ở thời điểm này thì cứ làm, sai đúng thì cũng là con đường phải qua(nếu có thể gọi như thế), trên con đường này không có ai hơn ai kém, ai cũng sẽ đến dích thì care gì hơn kém, theo Phật là vậy!
nhaphat
18-10-09, 02:22
Tạm thời anh chưa quan tâm đến Phật, vì anh vẫn thấy lời anh anh rất là hay! Nhưng tương lai thì chưa biết được; anh vẫn thấy anh khỏe bỏ mẹ, ăn ngủ tốt, phịch tốt, bơi lội tốt, chắc đời vẫn còn dài; biết đâu rồi cũng đến lúc tìm đến với Phật Đà anh chú!


Theo Phật chú còn vô lượng kiếp để "tu", nếu đúng thế thì cứ ăn ngủ phịch phọt hoành tráng, đấy cũng là tu, không đi đâu mà vội!:D
♠♣♥♦
18-10-09, 02:25
Van nói chiện đi xa đi gần tự dưng anh nhớ Phan Cẩm Thượng bạn anh, thày thằng Mic ban nãy chửi vung lên ấy, dạo xửa xưa PCT có bài viết về các nghệ sĩ VN nói chung và các họa sĩ VN nói riêng, ví như mấy con chép còm trong ao. Hỏi bao giờ chúng mày hóa rồng, chúng lí nhí bảo khi nào bọn em ra biển đã. Thế hỏi bao giờ chúng mày ra biển, chúng nằm đắp chăn kín mít rên hừ hừ: Mang biển lại đây cho ta!
nhaphat
18-10-09, 02:31
Chịu bác Giàng. Bác cùn quá.

Đạo Giáo là một tôn giáo. Bác muốn phủ định nó, cũng không phủ định được. Đạo Giáo là một tôn giáo, tồn tại trong lịch sử.

Các Đạo quán vẫn tồn tại cả ngàn năm nay. Niềm tin có Trời (Ngọc Hoàng đại đế), có Nam Tào Bắc Đẩu, có Diêm Vương, các Táo quân, ông Địa (Tài thần), niềm tin vào sự tồn tại của các nhân thần như Quan Công, (bản địa Việt Nam có) Hưng Đạo Vương (cha), Liễu Hạnh (mẫu) v..v..vẫn là một niềm tin thâm căn cố đế trong lòng người Việt.

Bác Giàng mồm nói thế thôi, chứ có người hỏi han về phong thuỷ, là lại thao thao bất tuyệt đủ các thứ về Càn Đoài Ly Chấn, Đông tứ trạch, Tây tứ trạch ngay ý mà. Phải không ạ?

Em chịu bác. Không phải vì em nghĩ bác có lý, khi nhất định bắt vít vào việc Lão Tử phải là người sáng lập ra tôn giáo ấy, mới có tư cách làm "giáo chủ".

Em đã nói không dưới một lần rằng, lý thuyết của Lão tử và Trang tử hình thành nên Đạo gia (một phái triết học), và đến tận đời Đông Hán (khá muộn sau này), Trương Đông Lăng mới căn cứ vào nền tảng triết học ấy thành lập nên Đạo Giáo nguyên thuỷ, suy tôn Lão Tử làm giáo chủ bản phái.

Bác có hiểu "suy tôn" nghĩa là gì không ạ?

Để là một tôn giáo thì phải có hai yếu tố căn bản, một là hình ảnh thờ tự (Thượng đế, Phật, Thánh)..., hai là hệ thống giáo lý. Ý trước anh có nói Cat là Phật Giáo chắc chắn là tôn giáo vì nó có hai yếu tố này. Còn Đạo Giáo hay Đạo Mẫu của Việt Nam chỉ là tín ngưỡng thôi vì nó thiếu yếu tố hệ thống giáo lý.


Bác FOX, bác lemd đâu hiện hồn về giáo chã này!
Chen
18-10-09, 02:31
Ợ, cái này nghe quen. Nghe ở đâu rồi thì phải. Đạt Lai Lạt Ma thứ xxx nào đó chủ trương thuyết này thì phải.

Nghe nói lão nghiện hút và phịch fò như điên, chỉ để đạt đến cảnh giới tối cao của Phật pháp.

Đúng không nhở, bác Phat?

Ở đây. Tìm mãi mới ra.

Giáo lý của Mật tông:

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=14082&rb=0303

Bác này viết dài kinh khủng. Nhưng lướt qua thật nhanh, thấy được tính dục hoàn toàn không là vấn đề kiêng kị, mà là tu tập.
Chen
18-10-09, 02:35
Để là một tôn giáo thì phải có hai yếu tố căn bản, một là hình ảnh thờ tự (Thượng đế, Phật, Thánh)..., hai là hệ thống giáo lý. Ý trước anh có nói Cat là Phật Giáo chắc chắn là tôn giáo vì nó có hai yếu tố này. Còn Đạo Giáo hay Đạo Mẫu của Việt Nam chỉ là tín ngưỡng thôi vì nó thiếu yếu tố hệ thống giáo lý.


Bác FOX, bác lemd đâu hiện hồn về giáo chã này!

Các bác ở đây đe'o biết nhiều về Đạo Giáo, mà phát ngôn mạnh mồm đe'o thể tả.

Cơ mà Chen cũng biết ít. Nên không bi bô về nó nữa.
Ivan
18-10-09, 02:36
Anh tưởng thằng FOX đã bị hải đăng phong cho tước hiệu phản hải đăng? kẻ tiêu diệt hải đăng?
nhaphat
18-10-09, 02:40
Chắc gì nhát sau anh đã đc làm người. Nhỡ làm hòn đá thì tu làm răng?

Đấy là bác em chưa biết về "Thiền" nếu đã biết về thiền thì trạng thái như một tảng đá là một trạng thái cực kỳ khó diễn tả, trên cả cực kỳ, là trạng thái hoàn toàn có thể đạt đến thậm chí còn hơn thế...! Đừng hình dung "Thiền" là một cái gì ghê gớm, bắt chân kiết già ngồi gốc cây bồ đề, đấy là vì người ta thích thế thôi. Chứ người ta có thể "Thiền" ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, ăn, ngủ, đụ, ị... đều "Thiền" được hết và rất rất là an bình!


kiếp sau xin chớ làm người
làm cây thông đứng giữa trời mà reo:D
nhaphat
18-10-09, 02:43
Các bác ở đây đe'o biết nhiều về Đạo Giáo, mà phát ngôn mạnh mồm đe'o thể tả.

Cơ mà Chen cũng biết ít. Nên không bi bô về nó nữa.


Đấy là phân theo định nghĩa chung, là việc của tư duy lý tính thôi, lý tính thì cần hệ quy chiếu để hiểu, nếu bác thích coi nó là một tôn giáo, thì ai cấm bác, đấy là định nghĩa của bác!
Chen
18-10-09, 02:44
Đấy là phân theo định nghĩa chung, là việc của tư duy lý tính thôi, lý tính thì cần hệ quy chiếu để hiểu, nếu bác thích coi nó là một tôn giáo, thì ai cấm bác, đấy là định nghĩa của bác!

Khồng. Đang nói là Nhaphat đe'o biết nó có hệ thống giáo lý hay không mà đã phát biểu vội vàng.
nhaphat
18-10-09, 02:51
Theo em biết thì là không có, còn nếu nó có thì cũng không đầy đủ và hệ thống đến mức mà theo tiêu chuẩn chung người ta nói là có!

Năm em xem hầu đồng các loại toàn hạng VIP khéo phải đến chục lần, ông Mười, Ông Bảy, Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu Thoải... em đi đầy đủ làm gì không biết, em xin lộc ông Bảy ông Mười rồi hút thuốc phiện, đọc thơ... cứ gọi là ấy chứ!:D
♠♣♥♦
18-10-09, 02:52
Theo Phật tồn tại trên đời đã là quá đủ khổ, mọi hoạt động của con người càng nhiều thì càng khổ, càng ít thì càng đỡ khổ, thấy người ta không hiểu sinh tức tối cũng là khổ, cho rằng mình hiểu hơn người ta như Van ở bốt trên cũng là khổ, nhưng đấy là tiến trình của mọi người ... tóm lại mình là KHÔNG thì không khổ! Thế cho nên còn ghen ghét còn khó chịu với hoạt động của người khác là còn tự ngã mạnh, nói thế không có nghĩa là phải ức chế cái ghen ghét tức tối, cứ ghen ghét tức đến khi nào không ghen ghét nữa thì thôi, đấy cũng cũng có thể gọi là một con đường hay phương pháp, thấy hợp với mình ở thời điểm này thì cứ làm, sai đúng thì cũng là con đường phải qua(nếu có thể gọi như thế), trên con đường này không có ai hơn ai kém, ai cũng sẽ đến dích thì care gì hơn kém, theo Phật là vậy!

Hồi xưa thi thoảng anh hay la cà ngắm cảnh chùa chiền, chủ yếu vì không gian thanh tĩnh của nó, nói xin lỗi, anh không ghen ghét với những bắp cải thối mặc áo nâu lờ đờ vật vờ trong đó, phần lớn bọn họ đều có vấn đề về đầu óc tâm sinh lý từ nhỏ, chứ chả phải căn cơ mẹ gì cả. Thụ động, lười, IQ thấp, v v...

Anh là thằng tôn trọng sự khác biệt và lựa chọn của mọi cá nhân trong xã hội. Mà nói thẳng đ.éo tôn trọng đ.éo được, nhưng ngay trong suy nghĩ bản thân anh suy ra anh đã biết cái sự khác biệt ấy là vô cùng, mà mọi sự cào bằng đồng hóa hay chịu chi phối từ thế giới bên ngoài là rất ít. Thế nên anh không ghen ghét, mà thấy việc đi tu là trái với lẽ tự nhiên, trong khi chính những kẻ đó hình như lại luôn nói họ thuận theo lẽ tự nhiên (lẽ trời?).
Giàng
18-10-09, 02:55
Lão Tử có nói đồ đệ thờ cúng các ông quan ông trộm ông cướp con chó chết oan không? Lão Tử có bảo đồ đệ cúng mẫu thượng ngàn không? Nếu cúng thì tại sao lại cúng, tại sao lại thờ? Lão tử có bảo chúng mày ơi tao sống ngàn năm *** chết sướng lắm chúng mày đi luyện đan đi không? Hay là tất cả những cái đó thu được tiền và lừa được người dân nên nó có trong đạo giáo hả chú Chen?


Chen nói cho anh xem tổ thứ nhất, tổ thứ hai, hoặc là cái giáo lý nào của cái gọi là đạo giáo hướng dẫn đệ tử làm những việc như anh miêu tả trên kia? Không có giáo lý nào cả dạy điều đó cả, tại sao họ vẫn làm? Như vậy họ làm để trục lợi chứ không để hướng thượng nữa rồi. Không khiến con người hướng thượng thì không gọi là tôn giáo, chỉ là hủ tục thôi.
nhaphat
18-10-09, 02:58
Hồi xưa thi thoảng anh hay la cà ngắm cảnh chùa chiền, chủ yếu vì không gian thanh tĩnh của nó, nói xin lỗi, anh không ghen ghét với những bắp cải thối mặc áo nâu lờ đờ vật vờ trong đó, phần lớn bọn họ đều có vấn đề về đầu óc tâm sinh lý từ nhỏ, chứ chả phải căn cơ mẹ gì cả. Thụ động, lười, IQ thấp, v v...

Anh là thằng tôn trọng sự khác biệt và lựa chọn của mọi cá nhân trong xã hội. Mà nói thẳng đ.éo tôn trọng đ.éo được, nhưng ngay trong suy nghĩ bản thân anh suy ra anh đã biết cái sự khác biệt ấy là vô cùng, mà mọi sự cào bằng đồng hóa hay chịu chi phối từ thế giới bên ngoài là rất ít. Thế nên anh không ghen ghét, mà thấy việc đi tu là trái với lẽ tự nhiên, trong khi chính những kẻ đó hình như lại luôn nói họ thuận theo lẽ tự nhiên (lẽ trời?).


Thật ra là vì cờ bạc chưa biết, biết rồi chỉ còn lại "tình thương" chứ chẳng còn sai đúng theo cái thang bậc nào gọi là "lẽ trời" cả. Nói "lẽ trời" thì dù là cái gì cũng nói tới một thang bậc, một hệ quy chiếu để xét đoán hành vi của người khác. Trời mà có thang bậc, có hệ quy chiếu để xét đoán thì là thứ trời quá tầm thường, cái loại trời đó, ạnh ị vào!:D
Giàng
18-10-09, 02:58
Hoặc nếu chú cứ nhất định miễn có hương khói nghĩa là có đạo, thì anh chịu. Hương mua 2 ngàn một bó chứ mấy.
Ivan
18-10-09, 03:01
Giàng thì biết đe'o gì về Đạo mà nói. Đạo không phải thẻ hương, nhưng nhớ nhiều tên người thì cũng đe'o phải Đạo!
Giàng
18-10-09, 03:03
Hồi xưa thi thoảng anh hay la cà ngắm cảnh chùa chiền, chủ yếu vì không gian thanh tĩnh của nó, nói xin lỗi, anh không ghen ghét với những bắp cải thối mặc áo nâu lờ đờ vật vờ trong đó, phần lớn bọn họ đều có vấn đề về đầu óc tâm sinh lý từ nhỏ, chứ chả phải căn cơ mẹ gì cả. Thụ động, lười, IQ thấp, v v...

Anh là thằng tôn trọng sự khác biệt và lựa chọn của mọi cá nhân trong xã hội. Mà nói thẳng đ.éo tôn trọng đ.éo được, nhưng ngay trong suy nghĩ bản thân anh suy ra anh đã biết cái sự khác biệt ấy là vô cùng, mà mọi sự cào bằng đồng hóa hay chịu chi phối từ thế giới bên ngoài là rất ít. Thế nên anh không ghen ghét, mà thấy việc đi tu là trái với lẽ tự nhiên, trong khi chính những kẻ đó hình như lại luôn nói họ thuận theo lẽ tự nhiên (lẽ trời?).

Đi tu nghĩa là anh ngồi xuống một góc và nhất định chưa tìm thấy điều cần tìm thì chưa chịu đứng lên. Vậy thì có gì phải đồng hóa và cào bằng hả Cơ rô bích tép?
♠♣♥♦
18-10-09, 03:04
Anh đã để lẽ trời trong cái ngoặc ấy có nghĩa anh đã ị vào nó lâu rồi Phập :D

Tóm lại với anh thì bọn tăng lữ là bọn loser toàn tập, có thế thôi.
Ivan
18-10-09, 03:07
Đi tu nghĩa là anh ngồi xuống một góc và nhất định chưa tìm thấy điều cần tìm thì chưa chịu đứng lên. Vậy thì có gì phải đồng hóa và cào bằng hả Cơ rô bích tép?

Nói thế này đi tu khác đe'o đi ỉa. Đi ỉa là ngồi xuống hố xí mà chưa ỉa được là nhất định chưa đứng lên! Thật là báng bổ!
Giàng
18-10-09, 03:09
Lêu lêu bạn Ivan ghen với tớ nhé :D
nhaphat
18-10-09, 03:11
Anh đã để lẽ trời trong cái ngoặc ấy có nghĩa anh đã ị vào nó lâu rồi Phập :D

Tóm lại với anh thì bọn tăng lữ là bọn loser toàn tập, có thế thôi.

Ý anh "lẽ trời" = "lẽ tự nhiên" là cái gì cao siêu nếu để xác định hành vi của con người thì cũng là hệ thống thang bậc, cũng là hệ quy chiếu. Tự nhiên thì chẳng có lẽ gì cả và nếu có thì ít nhất bây giờ người ta cũng chưa tìm ra nó. Thế nên chẳng có ai là loser cả, làm gì có hệ quy chiếu để nói họ là loser, còn theo các hệ quy chiếu của xã hội thì nói làm gì, xã hội quy chiếu đủ kiểu!
Ivan
18-10-09, 03:12
Anh có cảm giác Giàng là một thằng đàn ông luôn cần sự thương hại. Mà những thằng như thế anh rất khinh, càng vô thức cầu xin sự thương hại thì anh càng đập.
♠♣♥♦
18-10-09, 03:16
À anh không nói bọn đi ỉa Giàng ạ, bọn ấy ai mà rỗi hơi đi cào bằng với đồng hóa chúng nó làm gì.

Còn cái lẽ tự nhiên, anh có phát minh ra chữ này đâu, chính bọn đi ỉa chúng nó rao giảng rồi đi làm ngược lại đấy chứ Phập.
♠♣♥♦
18-10-09, 03:18
À quên mất, anh ham chơi, mà chơi chỉ muốn thắng, vậy nên mới đú theo các bạn bỉ bai loser này thất bại kia. Anh vẫn là thằng người mà.

Anh buồn ngủ rồi, làm thằng người nó là thế đấy, chơi bời bét nhè rồi thì cũng phải khò. Sáng mai là một sáng CN ngủ thoải cbn mái. 4C còn thức thì chơi vui, anh lượn.
nhaphat
18-10-09, 03:23
Mấy vụ nhập nhằng giữa Phật giáo với cái gọi là Đạo giáo là một chuyện làm cho em đau buồn khó nghĩ mấy tháng nay mà không biết hỏi ai. Để có câu trả lời, em phải biết viết câu hỏi. Em còn đang loay hoay.

Ví dụ một người đi vào tà đạo một cách thật nghiêm túc thì nó sẽ dẫn đến đâu?

Em chẳng việc gì phải lo cả, ai cũng có con đường của mình, Tôn Giáo cũng có nhiều tác dụng, lợi dụng thần quyền để kiếm tiền hay làm chính trị cũng là một tác dụng, cái đấy theo anh nó là vấn đề của xã hội và theo anh tôn giáo thuộc tập xã hội! Và tu nếu có thì phải là con đường của mình đưa đến giải thoát cho mình, mọi con đường hay chỉ dẫn của mọi tôn giáo đều chỉ là tham khảo! Người ta bị u mê trong tôn giáo cũng là một dạng bệnh thần kinh, đến bác sĩ tâm lý mà chữa, theo tâm lý học thì đến 60% nhân loại bị thần kinh ở các mức độ khác nhau!:D
Ivan
18-10-09, 03:27
À quên mất, anh ham chơi, mà chơi chỉ muốn thắng, vậy nên mới đú theo các bạn bỉ bai loser này thất bại kia. Anh vẫn là thằng người mà.

Cái thắng của chú chỉ đáng với thằng thua chú, thường là thế; đôi khi kẻ thua sẽ ngộ nhanh hơn kẻ thắng, nhưng mà hiếm. Còn những kẻ không chơi trò thắng thua với chú, chú bảo họ loser thì cũng có giá trị đe'o gì? Bọn họ không theo thang bậc giá trị của chú, thậm chí có thể ở cao hơn chú? Họ nhìn chú vui cái thắng ngắn hạn của chú thì họ thương, vì niềm vui cái thắng rất ngắn; có thắng ắt có thua, kẻ ưu thắng thường là kẻ không biết đủ, có mấy kẻ ưu thắng mà biết thắng đến đâu là đủ? Chú ắt đã thua, khi thua chú có buồn không? Nỗi buồn lúc thua có dùng niềm vui lúc thắng dung hòa được không?
Giàng
18-10-09, 03:30
Van đập anh thế đíu nào đuợc mà đòi đập. Trên mạng thì mày uốn éo xỉa xói, kiến thức lỗ mỗ chụp giật chửi khắp diễn đàn mà không đại ka nào thèm coi ngang cơ để nói chuyện. Ngoài đời thì anh đơn giản lắm huyền đai karate-do đấy mày có cơ chạm vào lông chân anh không?

Anh cứ gấu thế đấy mày làm đe'o gì được anh nào, hã hã. Anh ngủ trước đây có viết gì thì để mai nếu rảnh anh đọc.
Ivan
18-10-09, 03:34
Ối zồi ôi lại còn khoe có võ dọa anh! Mày có cần anh cho địa chỉ nhà anh mày đến để diễu võ với anh không? Anh khai luôn, anh yếu lắm, chả có võ vẽ đe'o gì. Mày có đủ tự tin chạy đến nhà anh dùng võ để đánh anh không? Mang võ ra dọa trên diễn đàn đã là cần thương hại rồi!
DeLusty
18-10-09, 03:37
Mặc dù từ ngữ của bạn Cờ bạc hơi bựa, nhưng thấy ý nghĩ hơi dúng đúng cho Phật giáo. Giáo lý của Đạo phật có cái gì đó rất trốn tránh, có vẻ yếm thế, kiểu này dễ làm tinh thần kon nguời bi quan - nhu nhuợc?

*Hình như mình thấy nhiều nguời lạm dụng câu này nên bạ đâu cũng dùng không cần biết đúng - sai:

Tri giả bất ngôn - biết ấy là không nói.
Ngôn giả bất tri - nói ấy là không biết

Đầu tiên, ít ra phải nên biết nguời sáng tác ra câu này trong hoàn cảnh - thời điểm và ý nghĩa sâu sa của nó là gì rồi hãy dùng một cách thích hợp. Theo như Cat suy diễn thì ý câu trên muốn truyền đạt rằng: truớc khi nói mình nên cân nhắc, đừng nhìn cái bề ngoài mà tuởng đúng rồi, nhiều khi nói nhiều chưa chắc đã là biết và nhiều khi không nói chưa chắc ấy là không biết. Nói túm lại, câu này ý nói đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá có thể sai sót.

Mình thấy nhiều bạn rất buồn cuời khi dùng câu trên để làm ra vẻ thần bí mới ghê. Khi mình hỏi 1 vấn đề gì đó, bạn ta không trả lời thẳng mà úp mở, "Tri giả bất ngôn. Ngôn giả bất tri", ...chơi chữ kiểu này rất là nhố nhăng.
Ivan
18-10-09, 03:47
Buồn cười nhất là bọn cương cường cứ đòi yêu bọn nhu nhược, nhưng bọn nhu nhược nó lại bảo: mày cương cường quá, anh đe'o yêu! Bọn cương cường yêu mà không được yêu lại thì tức tối giận dỗi, còn thảm thương hơn cả bọn nhu nhược. Thế thì cái nào tốt hơn đây, nhu nhược hay cương cường, Cat?
DeLusty
18-10-09, 03:58
Buồn cười nhất là bọn cương cường cứ đòi yêu bọn nhu nhược, nhưng bọn nhu nhược nó lại bảo: mày cương cường quá, anh đe'o yêu! Bọn cương cường yêu mà không được yêu lại thì tức tối giận dỗi, còn thảm thương hơn cả bọn nhu nhược. Thế thì cái nào tốt hơn đây, nhu nhược hay cương cường, Cat?


:4:Van phò phạch mông lung quá, ai cuơng cuờng, cụ thể câu chuyện ra nhỉ?

Kon nguời đau khổ - thất vọng nên rất cần niềm tin của tôn giáo để xoa dịu hầu làm cho tinh thần có hưng phấn chiến đấu với mọi sự xấu xa - huởng thụ cái đẹp đẽ của thế gian. Sống là phải đối diện - chiến đấu chứ mà trốn tránh vừa không giải quyết đuợc cho mình lại không giúp đuợc nguời, Van nghĩ đúng không?
Chen
18-10-09, 07:10
Chen nói cho anh xem tổ thứ nhất, tổ thứ hai, hoặc là cái giáo lý nào của cái gọi là đạo giáo hướng dẫn đệ tử làm những việc như anh miêu tả trên kia? Không có giáo lý nào cả dạy điều đó cả, tại sao họ vẫn làm? Như vậy họ làm để trục lợi chứ không để hướng thượng nữa rồi. Không khiến con người hướng thượng thì không gọi là tôn giáo, chỉ là hủ tục thôi.

Hiểu biết của Giàng về tôn giáo rất ấu trĩ.

Câu trên là một nhận xét. Không phải kết luận.

Giàng nói anh xem, tổ Thích Ca Mầu Ni, hoặc giáo lý của Phật giáo có hướng dẫn đệ tử thờ Mẫu không? có hướng dẫn đệ tử đốt vàng mã không?

Nếu không, tại sao thực tế tại các chùa chiền Việt Nam có việc ấy.

Câu trả lời đơn giản là: Vì Phật Giáo Việt Nam có sự bản địa hoá, có sự phát triển. Một trong những sự phát triển ấy là tiếp nhận ảnh hưởng từ các tôn giáo/tín ngưỡng khác.

Trở lại với Đạo giáo (mặc dù anh đã nói anh không muốn nói tiếp về những cái mình biết không rõ, nhưng riêng Giàng là ngoại lệ), Đạo giáo cũng có sự phát triển tương tự, nó thu nhập thêm những tín ngưỡng dân gian vào hệ thống tôn giáo của mình, ở Tàu, nó thu nhập tín ngưỡng Quỷ Thần của người Tàu (đốt vàng mã, thờ thần Tài...), ở Việt, nó thu nhập tín ngưỡng thờ Mẫu, thờ Cha của người Việt. Đó là chuyện thường trong việc phát triển của tôn giáo.

Giàng có khả năng hiểu không?
Hoa Tuyết
18-10-09, 13:27
Bao năm mắt dõi theo trần cảnh,
Được, mất, hơn, thua lụy với đời.
Xanh, đỏ, tím, vàng thôi ngừng nghỉ.
Vuông, tròn, dài, ngắn toát mồ hôi.
Người hay, kẻ dở siêng đàm luận.
Kẻ đúng, người sai mỏi giấy nghiên.
Mắt kia nhìn thấy muôn vạn tượng.
Sao chẳng nhìn xem được chính mình.

Bạn cơ rô bích tép ơi, điều bạn băn khoăn và thắc mắc nhất về Phật Giáo là gì ? Mình tuy hiểu biết còn rất hạn hẹp nhưng nếu có thể giúp bạn hiểu thêm và Đạo Phật mình xin lắng nghe và trả lời bạn .
Nào, bạn hỏi đi nhé .
Ken_girl
18-10-09, 13:39
Van đập anh thế đíu nào đuợc mà đòi đập. Trên mạng thì mày uốn éo xỉa xói, kiến thức lỗ mỗ chụp giật chửi khắp diễn đàn mà không đại ka nào thèm coi ngang cơ để nói chuyện. Ngoài đời thì anh đơn giản lắm huyền đai karate-do đấy mày có cơ chạm vào lông chân anh không?

Anh cứ gấu thế đấy mày làm đe'o gì được anh nào, hã hã. Anh ngủ trước đây có viết gì thì để mai nếu rảnh anh đọc.

Huyền đai karatedo mà chỉ có 1 nhát 1 đêm rồi cả đêm nằm đọc sách thì có cũng như ko
Giàng
18-10-09, 13:43
Huyền đai karatedo mà chỉ có 1 nhát 1 đêm rồi cả đêm nằm đọc sách thì có cũng như ko

Ken phải khen anh tự tin vào chất lượng chứ :D.
thansammic21
18-10-09, 14:26
Huyền đai karatedo mà chỉ có 1 nhát 1 đêm rồi cả đêm nằm đọc sách thì có cũng như ko

Nói chuyện võ vẽ, em cũng đi tập cái võ gì ẻo lả dưỡng sinh, một hôm có thằng lò dò vào xin học nó hỏi sao bác tập lâu năm mà vẫn đai trắng?

Căn bản là em các bác huyền đai lâu rồi, mà còn lên đẳng liên tục nên nó kín mẹ cả cái đai. Hố hố, bác nào thích thử nghệ không?
Man
18-10-09, 14:28
Thực ra, đạo Phật chỉ cần thiết đối với những người ko có tố chất, họ cần đạo Phật để hạnh phúc

Người có tố chất ko cần tới đạo Phật cũng vẫn có hạnh phúc như thường, thậm chí còn hạnh phúc hơn

Chắc sẽ có nhiều bạn phản đối anh vì anh nói phạm tới cái gì thiêng liêng của họ, nhưng nếu các bạn í có tố chất, thì sẽ ngộ ra ngay. Ngộ cái điều anh nói, chứ ko phải đạo Phật.

Cái sai lầm căn bản nhất của đạo Phật là câu này : Đời là bể khổ
Giàng
18-10-09, 14:29
Nói chuyện võ vẽ, em cũng đi tập cái võ gì ẻo lả dưỡng sinh, một hôm có thằng lò dò vào xin học nó hỏi sao bác tập lâu năm mà vẫn đai trắng?

Căn bản là em các bác huyền đai lâu rồi, mà còn lên đẳng liên tục nên nó kín mẹ cả cái đai. Hố hố, bác nào thích thử nghệ không?

Thử đi. Tết anh về lại Hà nội rồi. Đập nhau xong rồi mà thấy vui thì kết huynh nhận đệ :D
thansammic21
18-10-09, 14:50
Ok, bác cứ ra nhà tập mùng 10 tháng 10 ở khu Giảng Võ-Trần Huy Liệu. Chiều thứ 6 hàng tuần, hé hé!

À, mà bác chưa biết em tập cái gì sao đòi thi đấu, em tập món gì chỉ có hít thở, múa tay chân nhẹ nhàng. Thi đấu chỉ thi múa thôi. Không song đấu, không giáp trụ, không bạo lực, tên thường gọi là Hiệp Khí Đạo.
Mây.....
18-10-09, 14:54
Giàng có bít thằng Míc ló hai fai ko?

Giàng đừng có dại mà gặp nó, nó xơi tái đấy.

So ri Míc vì đã tiết lộ pờ ri vai xi nhá.
thansammic21
18-10-09, 14:56
Giàng có bít thằng Míc ló hai fai ko?

Giàng đừng có dại mà gặp nó, nó xơi tái đấy.

So ri Míc vì đã tiết lộ pờ ri vai xi nhá.

Thím chết với cháu nhá. Hôm nào gặp cháu rút súng ra khoe thì đừng có khóc, hố hố!
Ken_girl
18-10-09, 14:57
Ok, bác cứ ra nhà tập mùng 10 tháng 10 ở khu Giảng Võ-Trần Huy Liệu. Chiều thứ 6 hàng tuần, hé hé!

À, mà bác chưa biết em tập cái gì sao đòi thi đấu, em tập món gì chỉ có hít thở, múa tay chân nhẹ nhàng. Thi đấu chỉ thi múa thôi. Không song đấu, không giáp trụ, không bạo lực, tên thường gọi là Hiệp Khí Đạo.

Ồ. Hôm qua lúc đi về em bị đâm xe ngay chỗ này đấy. Chỉ vì vướng mấy cái xe ở quán ven đường ngta để đầy ra mà tránh xe khác khó... Tí nữa thì đền ốm
Nhưng quanh đấy làm qué có cái nhà tập nào nhỉ? Em vẫn ngồi cafe đấy suốt mà???

@ Súng tiểu ly thì đừng khoe Míc ạ
Mây.....
18-10-09, 15:01
Thím chết với cháu nhá. Hôm nào gặp cháu rút súng ra khoe thì đừng có khóc, hố hố!


Míc tưởng thím chưa check à, hôm gặp Míc thím nhìn mãi mà ko thấy súng của Mic đâu nên tha đấy.
thansammic21
18-10-09, 15:06
@Ken: em không biết thì gặp nhau anh dẫn chỉ tận nơi.

@Mây: Thím check lúc nào mà khéo thế, hôm nào check lại đi, cháu sẽ chơi quả hê lô kít ti cho thím check, hị hị. Nhớ rủ lão hom hem nhà thím đi không lại bảo cháu KS, mang tiếng này nọ.
Trống Cơm
18-10-09, 15:07
Bao năm mắt dõi theo trần cảnh,
Được, mất, hơn, thua lụy với đời.
Xanh, đỏ, tím, vàng thôi ngừng nghỉ.
Vuông, tròn, dài, ngắn toát mồ hôi.
Người hay, kẻ dở siêng đàm luận.
Kẻ đúng, người sai mỏi giấy nghiên.
Mắt kia nhìn thấy muôn vạn tượng.
Sao chẳng nhìn xem được chính mình.

Bạn cơ rô bích tép ơi, điều bạn băn khoăn và thắc mắc nhất về Phật Giáo là gì ? Mình tuy hiểu biết còn rất hạn hẹp nhưng nếu có thể giúp bạn hiểu thêm và Đạo Phật mình xin lắng nghe và trả lời bạn .
Nào, bạn hỏi đi nhé .

Em thì hiểu ý bạn tép thế này này :

Đạo Phật ko theo lẽ tự nhiên lắm, nhất là các vị tu hành... bạn ý thích tự nhiên theo kiểu thích ỉ a đâu thì ỉ a, fuc đâu thì fuc, *** cần tôn ti trật tự, luật pháp...?

Vì như thế mẹ bạn ấy bị bác Mic21 "nện" cho mới là thuận theo lẽ tự nhiên vậy :D
Giàng
18-10-09, 15:29
Ok, bác cứ ra nhà tập mùng 10 tháng 10 ở khu Giảng Võ-Trần Huy Liệu. Chiều thứ 6 hàng tuần, hé hé!

À, mà bác chưa biết em tập cái gì sao đòi thi đấu, em tập món gì chỉ có hít thở, múa tay chân nhẹ nhàng. Thi đấu chỉ thi múa thôi. Không song đấu, không giáp trụ, không bạo lực, tên thường gọi là Hiệp Khí Đạo.

Bỏ mẹ có phải tầng 2 trong một cái nhà trẻ hay trường cấp 1 không. Thôi xong chỗ này nhiều cao thủ lắm hay anh em bỏ qua đoạn đập nhau đi uống bia luôn có khi đỡ thiệt hại nhỉ?

Có khi anh em mình gặp nhau rồi nếu đúng bác Mic tập ở chỗ tầng 2 đó. Em mơ ước đi tập Aikido lâu rồi mà tính tình cương cường quá chưa tập được.

Bác Mic đã có váy đen để tập chưa? Cái lốp vẫn dùng để tập kiếm phải thay mấy lần rùi :p?
thansammic21
18-10-09, 15:50
Có váy rùi, vẫn mang đai trắng tập thui. Bác sợ thì em cho bác tập với các cháu thiếu nhi, các cháu này múa dẻo phết, có nhỡ tay thì cũng không phải vào viện, bông băng thuốc đỏ là xong.

Em các bác không chủ trương bạo lực nên tập hít thở như này rất chi là sảng khoái.

Cái lốp nào, cái bảo vệ tay á, thay tám tỷ lần rồi. Mà bây giờ em các bác không tập kiếm, chỉ đến ngồi hít thở hít thở xong rùi về. Khỏe người, không mồ hôi, không hôi.
gió
18-10-09, 15:58
Em hỏi khí không phải chứ theo đạo có đạt được trạng thái cực khoái không? Mà các bác máu thế?
thansammic21
18-10-09, 16:00
BẤT TƯƠNG TRANH

VS Ngô Quyền

Đây là một nguyên lý đặc thù của Aikido, không có trong bất cứ môn võ thuật nào khác. Môn phái nào cũng cố công nghiên cứu, luyện tập những tuyệt chiêu để chiến thắng đối phương. Nhưng Aikido lại có quan niệm khác: Không nỗ lực tìm những chiến thắng TƯƠNG ĐỐI. Ngay cả những nhà vô địch cũng không giữ chức vô địch được lâu vì “Cao nhân tất hữu cao nhân trị”, hoặc do sự xói mòn của thời gian họ cũng sẽ phải thất bại thôi. Trong thế giới ham tranh dành thắng lợi này luôn luôn có kẻ vươn mình lên lấn lướt, làn sóng sau phủ lên làn sóng trước vì tre già thì măng mọc, mà tre không thể không già được. Aikido gọi cái thắng này (Cái THẮNG ngày hôm nay sẽ được nối tiếp bằng cái BẠI ngày mai) là cái THẮNG TƯƠNG ĐỐI và do đó không hướng hết thì giờ và công sức để chỉ đạt cái tương đối phù du của cuộc sống. Con đường Aikido phải là con đường đưa tới chân lý vĩnh cửu.

Ai cũng đã thấy mặt phải của cái “thắng”, nay ta thử tìm hiểu mặt trái của nó:

- Những người say mê chiến thắng thường mắc phải rất nhiều tính xấu như chủ quan, kiêu căng, tự mãn… và tệ nhất là lấy làm sung sướng trong lỗi lầm, đau khổ của kẻ chiến bại.

- Vì muốn thắng – dù mong muốn mang vinh dự về cho màu cờ sắc áo – nên nhiều đấu thủ đã dùng mọi thủ đoạn bất chính, khai thác mọi kẽ hở của luật lệ, mọi sơ sót của trọng tài.Trong nhiều trận thi đấu bóng đá quốc tế, ta đã thường thấy nhiều cầu thủ đốn chân, níu áo hoặc làm ngã đối phương để đến nỗi bị lãnh thẻ phạt, bị treo giò. Nhiều nhà vô địch điền kinh đã bị tước bỏ danh sự khi bị tìm thấy bằng chứng đã dùng chất kích thích. Trong nhiều trận tranh tài khác, vì ham thắng mà ta đã thấy xảy ra nhiều cuộc xô xát, mất hết cả phong cách thể thao, tinh thần thượng võ. Chính khán giả bên ngoài đôi khi cũng bị lôi cuốn vào sự tranh chấp trên sân bãi, đưa đến những hậu quả vô cùng tai hại.

Với mục tiêu hoàn thiện con người, kiến tạo một xã hội tiến bộ đặt nền tảng trên những nguyên lý cao cả, thuận theo qui luật của vũ trụ, Aikido chấp nhận con đường cam go hơn để tìm một CHIẾN THẮNG TUYỆT ĐỐI: Làm chủ chính MÌNH để chống lại những yếu hèn, thói hư, tật xấu như lười biếng, tiêu cực, ích kỷ, kiêu mãn, chủ quan, tham lam, ganh ghét, trí trá,…

Thật xứng đáng cho dù ta mất cả cuộc đời để đấu tranh, chiến thắng và kiểm soát được kẻ địch vĩ đại và dai dẳng này. Aikido tin tưởng rằng “Võ Đạo thể hiện Tình Thương” nên đã đề ra nguyên tắc bất tương tranh. Thế nên trong Aikido không có thi đấu, vì có thi đấu thì phải có quy luật, mà chính những luật này hạn chế khả năng phát huy và sáng tạo. Kỹ thuật Aikido đi từ hữu chiêu sang vô chiêu nên sự phong phú, đa năng, đa diện của nó không thể bị giới hạn trên con đường tiến tới NGHỆ THUẬT được.
gió
18-10-09, 16:06
Thì cũng phải tương tranh bét nhè rồi thì may ra mới ngộ được nguyên lí bất tương tranh chứ.
Giàng
18-10-09, 16:06
em đặt cục gạch đây chút nữa (tối) về bàn với các bác về võ thuật, niềm say mê của em :)
Hoadainhan
18-10-09, 16:09
em đặt cục gạch đây chút nữa (tối) về bàn với các bác về võ thuật, niềm say mê của em :)

Giàng mở topic bàn về võ thuật đê. Đây đang bàn về Đạo Phật ....
Phê lòi
18-10-09, 16:55
Thực ra, đạo Phật chỉ cần thiết đối với những người ko có tố chất, họ cần đạo Phật để hạnh phúc

Người có tố chất ko cần tới đạo Phật cũng vẫn có hạnh phúc như thường, thậm chí còn hạnh phúc hơn

Chắc sẽ có nhiều bạn phản đối anh vì anh nói phạm tới cái gì thiêng liêng của họ, nhưng nếu các bạn í có tố chất, thì sẽ ngộ ra ngay. Ngộ cái điều anh nói, chứ ko phải đạo Phật.

Cái sai lầm căn bản nhất của đạo Phật là câu này : Đời là bể khổ
Có tố chất thì cần đé,o gì các loại đạo mí cả lòng tin, vì chính bản thân mình là đạo mí cả lòng tin rồi còn đâu?

Dưng mà vấn đề là có cửng mãi được không?
Ivan
18-10-09, 17:05
Các bạn thông cảm, cách nhìn đời và nhìn người của Man là điển hình cho cách nhìn của bọn biết làm thơ (ít nhất là biết làm thơ tiếng Việt). Họ không quan tâm đến đúng sai, đến nguồn gốc, đến bản chất gì cả. Lúc này họ nói thế này, lúc khác họ tự nhổ vào mặt mình. Nhưng cơ chế phát ngôn và tư duy của họ sao đó, rất khác chúng ta, họ quan niệm về tư cách lời nói cũng rất khác chúng ta. Nhưng mà nói thật, anh chơi diễn đàn với Man vẫn vui hơn đa phần các bạn diễn đàn khác.
NaTuom
18-10-09, 17:20
Cái hay của đạo phật cũng chính là cái dở, vì dở nên người ta không muốn, không thể, không fuk thì không không sắc sắc.

Diễn đàn bi giờ tuyền chat chít chán vãi, dâm đãng chả thấy tuyền thấy lìn, puồi vung vãi tung toé, chán đ.éo bùn ị
Mây.....
18-10-09, 17:34
Cái hay của đạo phật cũng chính là cái dở, vì dở nên người ta không muốn, không thể, không fuk thì không không sắc sắc.

Diễn đàn bi giờ tuyền chat chít chán vãi, dâm đãng chả thấy tuyền thấy lìn, puồi vung vãi tung toé, chán đ.éo bùn ị


Cứ ném kít ra đường thế này thì lấy đé.o đâu ra giai thanh gái lịch qua lại để mà dâm với chả đãng, hãm.
Ivan
18-10-09, 17:36
Anh không biết gì về Phật giáo, nhưng anh cũng tin lời thằng ku Phập em anh phết, Phật có cấm phắc mới uống rượu đe'o đâu. Chỉ là học cách phắc và uống rượu sao cho đừng phải buồn vì những việc sướng khoái. Mà thế thì cũng có nhiều cách học, không cứ Phật.
lm2
18-10-09, 17:53
http://img18.imageshack.us/img18/3690/buddhismtodaycom.jpg
NaTuom
18-10-09, 18:47
Mây bay qua ị bãi, mãi mãi bay qua và ị mãi ngàn năm.
Mà lằng nhằng mình lên trên thì bỏ mợ, em xin lỗi anh bi.
♠♣♥♦
18-10-09, 19:15
Bạn cơ rô bích tép ơi, điều bạn băn khoăn và thắc mắc nhất về Phật Giáo là gì ? Mình tuy hiểu biết còn rất hạn hẹp nhưng nếu có thể giúp bạn hiểu thêm và Đạo Phật mình xin lắng nghe và trả lời bạn .
Nào, bạn hỏi đi nhé .

Câu hỏi của anh vẫn vậy thôi, Tuyết thấy Đạo Phật nó hay ho ở chỗ nào?

Anh muốn hỏi cảm nhận suy ngẫm cá nhân của Tuyết và những trải nghiệm cá nhân nhé.
Hoa Tuyết
18-10-09, 20:24
Em xin trả lời bác Cơ Rô :

Cá nhân em, em thấy Đạo Phật hay ở những điểm sau :

- Xóa bỏ những bi quan về số phận khi biết rằng con người, chính bản thân mình có thể làm chủ số phận của mình mà không có bất kỳ một đấng thần linh nào ban phước hay giáng họa, ai làm nấy chịu.
.
- Thoát khổ, thoát khổ ở đây không có nghĩa là xa lánh trần thế ( Còn về việc những vị xuất gia tu hành vì sao phải như vậy em sẽ viết ở các bài sau ), mà là ở giữa thế gian mà vẫn tự do trong các mối quan hệ ràng buộc, hạnh phúc chân thật bên cạnh những phiền não của cuộc sống hàng ngày .

- Có một nhân sinh quan tốt đẹp của bản thân, hiểu được lẽ sống cũng như những gì đang diễn ra trong bản thân mình lẫn cuộc sống xung quanh .

Đó là 3 cảm nhận và suy ngẫm, trải nghiệm cá nhân của bản thân em ạ .

Sau đây em xin trình bày mấy điểm lí giải tại sao lớp trẻ như bản thân em, hoặc những người tri thức ban đầu khi tiếp xúc với Đạo Phật cảm thấy khó chịu, cho là Đạo Phật yếm thế hoặc tiêu cực vì những điểm sau

- Thấy người đi chùa hầu hết là xì xụp khấn vái, cầu này xin nọ
- Các hình thức nghi lễ mang màu sắc mê tín dị đoan vv..vv
- Đọc sách và thấy nói nhiều về các chữ như Không, Vô đâm ra cho là Phật Giáo cái gì cũng không nên cho là tiêu cực hoặc quá cao siêu không gần gũi đời thường .
- Cho là nếu theo Đạo Phật thì phải ăn chay và tránh xa các thú vui của con người nên đâm ra sợ và không tìm hiểu .

Tất cả những hiểu biết như trên đều là chưa đúng, và cá nhân em ban đầu khi tiếp xúc qua cũng thấy như vậy, hồi xưa em còn mắng cậu bạn em là :" Mê tín dị đoan, đàn ông đàn ang gì suốt ngày đọc kinh sách rồi đi chùa lễ bái, làm gì có thần linh nào cho mà xin "

Sau em tìm hiểu thì mới biết những gì mình biết toàn là những hình thức bề ngoài, và sự thực thì Đạo Phật không phải là như vậy .Em xin hết ạ .