Báo cáo tình hình kinh doanh

wasabi
02-10-09, 05:39
Hiện tại em đã mở báo cáo về tình hình truy cập. Tất cả các thành viên đều có thể theo dõi hoạt động kinh doanh của diễn đàn ra sao, tăng trưởng hay dậm chân tại chỗ như thế nào.

Các bác có thể vào đây để theo dõi chi tiết.

https://ac.mediatemple.net/services/manage/grid/reports/urchin/383730/urchin.cgi

Nếu bác nào có thắc mắc, ý kiến để diễn đàn ngày một tốt hơn xin lập một to-phích gửi vào đó.

Trân trọng,
- Bi - Bí thơ đảng ủi, ủi viên TW.