Tư liệu về Hà Nội tiền chiến

Narciss
04-08-05, 04:12
Mình có người bạn hiện đang ở nước ngoài nhưng cần tư liệu về Hà Nội thời kỳ tiền chiến khoảng từ 1938-1942, 1943 để nghiên cứu. Thực ra tư liệu cũng không cần quá sâu sắc và mang tính lịch sử mà chủ yếu về đời sống hàng ngày, việc buôn bán, học tập, giá cả, những quan hệ lịch sử (ảnh hưởng của Nhật, Pháp... ) gây ảnh hưởng lên đời sống của thành phần trí thức, tư sản lúc ấy. Tư liệu có thể ở dưới mọi hình thức, miễn sao có thể share online được (nếu là sách rất hợp và quý, được phép của bạn mình cũng có thể thu xếp nhờ copy hoặc scan lại.) Vậy nếu bạn nào biết có nguồn nào hoặc có thông tin nào giúp được mình thì thực sự cảm ơn.
Phuongdong
04-08-05, 12:13
- Thư viện quốc gia ở HN
- Trung tâm lưu trữ quốc gia : Đưa yêu cầu họ tra cứu cho , lấy tin, trả tiền
Narciss
04-08-05, 12:33
Tình yêu PD cứ chơi mình, mình muốn online cơ mờ. Thanks anyway.
Hồ Minh Trí
04-08-05, 13:00
Anh nghĩ là chú nên tìm những cuốn sách, hồi ký của các nhà văn, nhà thơ, chính trị gia... sống vào thời kỳ đấy rồi chọn lọc, biên tập lại thôi. Ví dụ như Tô Hoài, Vũ Bằng, Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Hiến Lê, Băng Sơn, Nguyễn Tuân, Tản Đà...

Để hỏi kỹ về những tác giả này, chú sang www.hanoicorner.com hỏi thì mọi người sẽ trả lời chi tiết hơn.
A.T
05-08-05, 08:34
Anh suggest Sống mãi với Thủ đô của bác Tưởng, chú google thể nào cũng ra bản soft. Để viết cuốn tiểu thuyết này bác Tưởng đã thu thập hơn một ngàn tư liệu viết tay, bài nói chuyện với những người sống, chiến đấu ở Hà Nội những năm trước 1946. Anh nghĩ chú nên đọc cuốn này rồi tìm sự kiện gì hay ho trong đấy ta lại gúc tiếp.
baby_greenskirt
11-08-05, 05:02
Bên www.diendan.nguoihanoi.net số tài liệu về Hà Nội cổ cũng khá phong phú. Bạn còn cần có thể sang đó tìm hoặc hỏi.