Bản đồ trực tuyến

Vu~
17-06-05, 17:50
http://basao.com.vn/map/VN_Dolmap/

Có phần bản đồ trực tuyến, tra cứu trang vàng, tìm đường cho xe cộ...
Cũng hay.
A.K
17-06-05, 22:23
Die rồi bác!
Vu~
20-06-05, 18:27
Die đâu nhỉ? Chắc đường truyền chỗ đồng chí kém quá :P:D