Cho xin một tờ sách Hà Nội để đọc lúc nghìn năm.

knife
27-09-09, 23:07
Chẳng là sắp đến Hà Nội, lang thang trên mạng cũng tìm được vài quấn về Hà Nội nhưng cũng thường thường, ít thú. Bác nào có sách về Hà Nội từ thời xưa đến nay, từ ăn uống đến chửi bậy, từ dậy thì đến lúc già... nói chung mọi thứ ở Long Đỗ đến nay. Bác nào gửi cho mình nhiều mình cám ơn lắm. Rồi mai mình qua làng VÒng mua cho tí hương vòng mà ăn!!! à quên, cái gì như gạo nếp ấy!!!
Tự nhiên quên, Thế mới cần đọc sách.
cafeteria
28-09-09, 00:17
Em định giới thiệu bác vài đầu sách, nhưng nhìn lại cái avatar bác thấy hãm quá nên đổi ý.