Các thể loại án treo

wasabi
23-09-09, 00:35
Chắc là em phải làm quả này cho tiện.

Hôm nay chúng ta vinh dự đón bạn GunZ lên cột điện chơi 2 ngày (-16 điểm)
http://tnxm.net/showthread.php?t=9476&page=10
wasabi
11-12-09, 11:16
Vàng: 2 ngày.
Lý do: 30+ mà vẫn còn độc thân.

http://tnxm.net/showpost.php?p=270434&postcount=7
wasabi
11-12-09, 11:26
maru

Không viết hoa đầu dòng.

http://tnxm.net/showthread.php?p=270503#post270503
wasabi
05-01-10, 17:16
Rừng rậm.

Không biết viết chính tả tiếng Việt. Treo 7 ngày.