Bỏ tù thầy trò Khách Lạ Lý Tầm Hoan

gnorT
03-08-05, 13:16
TW đã có sáng kiến rất sáng suốt là tạo ra cái Hỏa Lò để Não Chim vào ỉa. Nhưng con chim này lại đội lốt bằng hai nick trên để tiếp tục ỉa đái làm ôi thối khắp diễn đàn với những topic mới nhạt đến nỗi mà bác Kòm phải gọi bằng cụ.
Các bác nghĩ sao?
Nẫu
03-08-05, 15:00
Tống cổ nó đi làm gì. Nhét nó và Hỏa lò. Cho thằng Lý giao hoan với thằng Khách.
Hồ Minh Trí
03-08-05, 15:30
Bọn nó thành Hải Đăng cbn rồi, đ éo thằng TNV nào dám đuổi?
em anh Bim
03-08-05, 15:42
Lạng tư hay bất cứ phiên bản nào của anh (hắn, nếu có bạn nào ko vừa lòng) đều phải được bảo vệ.

Và vị trí của Hải đăng Lạng tư phải là ở trong khách sạn Hilton - chốn thần tiên ko có tiếng ném đá rào rào và cả tiếng chửi bới phàm phu. Có lẽ là ko có cả thịt chó nữa...

Vote for Lạng tư! Vote for Hilton!
Vẹo
03-08-05, 17:06
Cái vấn đề này đặt ra không ít lần nhưng anh thật là chả lần kak nào các chú giải quyết được cả, ngoài mấy cái lẻ tẻ vào chửi bới xả cơn ra thì hết vị. Tốt nhất dẹp! Vào Long tuyển đọc sẽ thấy chất Thănglong thế nào ngay, cứ bùm bụp ngoài này chả ích gì cả. :)
gnorT
03-08-05, 23:23
Đuổi có nghĩa là bỏ tù. Tất nhiên đéo ai đuổi chúng nó đi luôn. Cái khách sạn năm sao cũng phải có bể phốt, phỏng ạ?