Các bác dịch hộ em cái đơn xin học này với ạ

lethe1107
17-09-09, 18:02
Em chào các bác, sang năm đứa cháu gái em bắt đầu vào học lớp 1. Bố mẹ nó muốn xin cho con gái vào học ở một trường quốc tế nên nhờ em dịch cái đơn xin học sang tiếng anh. Em cũng loay hoay ngồi dịch thử nhưng mà trình tiếng anh cũng hơi bị còi nên nó cứ trúc trắc thế nào ấy. Bác nào tốt bụng vào khai sáng cho em với. Em cảm ơn các bác trước.

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐƠN XIN HỌC HỆ QUỐC TẾ TRƯỜNG KINDERWORLD – CIPUTRA


Kính gửi: Ban giám hiệu trường quốc tế Kinderworld – Ciputra


Chúng tôi là A và B, là bố mẹ của cháu C (Sinh ngày 01/07/2004), thường trú tại Pabc – Nhà d – Khu đô thị Trung Hòa Nhân chính – Hà nội.
Năm học 2010 – 2011, C bắt đầu học Tiểu học, vì vậy chúng tôi làm đơn này để gửi tới ban giám hiệu bày tỏ nguyện vọng mong muốn cho cháu được học hệ quốc tế của trường.
Từ năm 2007 đến nay, C học lớp mẫu giáo quốc tế, cơ sở tại Tháp Hà nội., hiện tại cháu đang học lớp Prep.
Trước khi lựa chọn và quyết định vào trường Kinderworld, chúng tôi cũng đã tìm hiểu rất nhiều về trường. chúng tôi rất thích Slogan của trường : “ Giáo dục phương đông – học vấn phương tây”, vì chúng tôi mong muốn con mình có được nền giáo dục phương đông mà vẫn tiếp nhận được kiến thức phương tây. Trong thời gian 03 năm học tại trường, chúng tôi thấy C rất tự tin trong giao tiếp và phát triển ngôn ngữ. Có được sự tiến bộ đó là do sự nhiệt tình và phương pháp dậy tốt của các cô giáo trong Nhà trường.
Mục đích của chúng tôi là sẽ cho cháu học tại trường quốc tế European Business tại Đức vào năm 2020, dưới sự bảo lãnh của Mr E (có thư bảo lãnh kèm theo), là một người rất thân của gia đình chúng tôi. Chính vì lý do đó mà chúng tôi mong muốn cháu được học hệ quốc tế của trường ngay từ bậc tiểu học để cháu có được điều kiện thuận lợi khi sang du học Nước ngoài.
Do chúng tôi là quốc tich Việt nam, nên chúng tôi sẽ bồi dưỡng kiến thức cơ bản về Tiếng việt cho cháu và đảm bảo cho cháu hiểu được lịch sư và tự hào về đất nước Việt nam.
Vì vậy, chúng tôi làm đơn này, kính mong Ban giám hiệu nhà trường xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ để cháu C được học hệ quốc tế của trường. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện và chấp hành những nội qui của Nhà trường.
Chúng tôi mong sớm nhận được sự chấp thuận của Ban giám hiệu Nhà trường.
Chúng tôi chân thành cảm ơn.

Trân trọng.
em tên bông
17-09-09, 18:08
Cứ gửi thư bằng tiếng Việt lethe ạ.

Đầu đề thư là
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

mà thư lại viết bằng tiếng Anh thì buồn đ' tả.
em tên bông
17-09-09, 18:09
Tốt hơn nữa là chẳng gửi thư gì cả, đến lấy bản in sẵn của bọn nó về nhà điền vào chỗ trống thôi.
Mê Ly
17-09-09, 19:06
Tặng Bông đọc cho vui


Do chúng tôi là quốc tich Việt nam, nên chúng tôi sẽ bồi dưỡng kiến thức cơ bản về Tiếng việt cho cháu và đảm bảo cho cháu hiểu được lịch sư và tự hào về đất nước Việt nam.
Gaup
17-09-09, 19:33
Bảo lãnh đi học trường European Business gì mà trước tận 11 năm. Bố sư khỉ bọn tởm.
raukhoailang
17-09-09, 20:08
Những trường đăng ký dạy theo tiêu chuẩn tây bị khống chế nhận học sinh Việt. Khi nhận phải đảm bảo dạy tiếng Việt và lịch sử, văn hóa Việt nam. Vì thế trường nó xui làm mấy cái đơn vớ vẩn để tiện cho bọn nó giải trình khi bị thanh tra thôi mà.

Theo chương trình Vietnam, kể cả song ngữ, sẽ có những yêu cầu như con nít phải nhận biết được ảnh và phải kính trọng ai đó không phải là người thân. Tây nó không chịu những chương trình đó.
Tê tê say say
17-09-09, 20:28
Để em giúp bác Thê vậy!


Socialist Republic of Vietnam
Independence - Freedom - Happiness


SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL SCHOOL CONTACT Kinderworld - CIPUTRA


To: The managing international arena Kinderworld - Ciputra


We are A and B, are the parents of the grandchildren C (Born on January 7, 2004), residing in Pabc - The d - Urban Area, Trung Hoa Nhan Chinh - Hanoi.
Academic year 2010 - 2011, C began elementary school, so we made this application to send to the managing board wishes to express desire for grandchildren to be learned about international schools.
From 2007 to now, C kindergarten international facilities in Hanoi Towers., The grandchildren are learning in class Prep.
Before selecting and decide Kinderworld field, we also learn a lot about the school. we enjoyed the school's slogan: "Education in the East - Western education," because we want their children get education to the east, but still received Western knowledge. During the 2003 school year, we are confident that C in communication and language development. There is progress that is due to the enthusiasm and good teaching method of teacher in schools.
The purpose of our grandson is going to study at European International Business School in Germany in 2020, under the guarantee of Mr E (a guarantee letter attached), is a great body of our family. The main reason that we wish to be descendants of the international system from primary school to have grandchildren as favorable conditions to study abroad.
Because we are Vietnamese nationality, so we will foster basic knowledge of Vietnamese for grandchildren and ensure grandchildren understand the history and pride in country Vietnam.
So we make this application, glass school managing board would review and facilitate assistance to the descendants of C's international school system. We are committed to implement and abide by the rules of the school.
We look forward to soon receive approval of the managing board of the school.
We sincerely thank.

Sincerely.
Link: http://translate.google.com/translate_t#
love_is_a_zero
17-09-09, 22:12
Để em giúp bác Thê vậy!

Trích nguyên văn Google
Socialist Republic of Vietnam
Independence - Freedom - Happiness


SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL SCHOOL CONTACT Kinderworld - CIPUTRA


To: The managing international arena Kinderworld - Ciputra


We are A and B, are the parents of the grandchildren C (Born on January 7, 2004), residing in Pabc - The d - Urban Area, Trung Hoa Nhan Chinh - Hanoi.
Academic year 2010 - 2011, C began elementary school, so we made this application to send to the managing board wishes to express desire for grandchildren to be learned about international schools.
From 2007 to now, C kindergarten international facilities in Hanoi Towers., The grandchildren are learning in class Prep.
Before selecting and decide Kinderworld field, we also learn a lot about the school. we enjoyed the school's slogan: "Education in the East - Western education," because we want their children get education to the east, but still received Western knowledge. During the 2003 school year, we are confident that C in communication and language development. There is progress that is due to the enthusiasm and good teaching method of teacher in schools.
The purpose of our grandson is going to study at European International Business School in Germany in 2020, under the guarantee of Mr E (a guarantee letter attached), is a great body of our family. The main reason that we wish to be descendants of the international system from primary school to have grandchildren as favorable conditions to study abroad.
Because we are Vietnamese nationality, so we will foster basic knowledge of Vietnamese for grandchildren and ensure grandchildren understand the history and pride in country Vietnam.
So we make this application, glass school managing board would review and facilitate assistance to the descendants of C's international school system. We are committed to implement and abide by the rules of the school.
We look forward to soon receive approval of the managing board of the school.
We sincerely thank.

Sincerely.


Link: http://translate.google.com/translate_t#

Bây giờ em mới biết người thân trong tiếng Anh là great body đấy:)
Đoạn tiếng Anh trên được dịch ngược lại ra tiếng Việt như sau:


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KHOA HỌC ỨNG DỤNG LIÊN trường Quốc Tế Kinderworld - CIPUTRA


Để: Các quản lý trường quốc tế Kinderworld - Ciputra


Chúng tôi là A và B, là cha mẹ của cháu C (Sinh ngày 07 tháng một năm 2004), trú tại Pabc - Các d - Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính - Hà Nội.
Học năm 2010 - 2011, C bắt đầu học tiểu học, vì vậy chúng tôi làm đơn này để gửi cho Ban quản lý muốn bày tỏ mong muốn cho cháu được học về các trường quốc tế.
Từ năm 2007 đến nay, các cơ sở C mẫu giáo quốc tế tại Hà Nội Towers., Các cháu đang học tại lớp Prep.
Trước khi lựa chọn và quyết định Kinderworld trường, chúng tôi cũng học hỏi được rất nhiều về trường học. chúng tôi rất thích khẩu hiệu của nhà trường: "Giáo dục ở Đông - Tây giáo dục," bởi vì chúng tôi muốn con cái của họ có được giáo dục về phía đông, nhưng vẫn nhận được những kiến thức phương Tây. Trong năm 2003 nhà trường, chúng tôi tự tin rằng C trong giao tiếp và phát triển ngôn ngữ. Không có sự tiến bộ đó là do sự nhiệt tình và phương pháp giảng dạy tốt của giáo viên trong trường học.
Mục đích của cháu trai của chúng tôi là sẽ học tại châu Âu kinh doanh quốc tế trường học ở Đức trong năm 2020, dưới sự bảo lãnh của ông E (một bức thư bảo lãnh đính kèm), là một cơ thể tuyệt vời của gia đình chúng tôi. Lý do chính mà chúng tôi muốn được hậu duệ của hệ thống quốc tế từ các trường tiểu học có cháu như là điều kiện thuận lợi để học tập ở nước ngoài.
Bởi vì chúng tôi đang có quốc tịch Việt Nam, vì vậy chúng tôi sẽ bồi dưỡng kiến thức cơ bản của người Việt Nam và đảm bảo cho cháu cháu hiểu được lịch sử và tự hào về đất nước Việt Nam.
Vì vậy, chúng tôi làm đơn này, kính hội đồng nhà trường quản lý sẽ xem xét và tạo điều kiện hỗ trợ cho các hậu duệ của hệ thống trường học quốc tế C's. Chúng tôi cam kết thực hiện và chấp hành các quy định của trường.
Chúng tôi mong sớm nhận được sự chấp thuận của Ban quản lý của trường.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng.
wasabi
17-09-09, 22:53
Bảo lãnh đi học trường European Business gì mà trước tận 11 năm. Bố sư khỉ bọn tởm.
Cái đấy gọi là dictatorship.

Em dần dần nhận thức ra được con đường vươn tới hạnh phúc của trẻ con là được làm những cái mà nó muốn làm, chứ không phải là được hưởng những thứ khùm khoằm cổ quái mà cha mẹ nó tin rằng có ích cho nó (mặc dù nếu hai cái đó khớp với nhau thì đó là một điều tốt.)

Vừa rồi có một vụ chỗ em một đứa nói điện thoại "chính mẹ là người đẩy con đến chỗ này!" -- wow...
nhaphat
17-09-09, 23:00
Cái đấy gọi là dictatorship.

Em dần dần nhận thức ra được con đường vươn tới hạnh phúc của trẻ con là được làm những cái mà nó muốn làm, chứ không phải là được hưởng những thứ khùm khoằm cổ quái mà cha mẹ nó tin rằng có ích cho nó (mặc dù nếu hai cái đó khớp với nhau thì đó là một điều tốt.)

Vừa rồi có một vụ chỗ em một đứa nói điện thoại "chính mẹ là người đẩy con đến chỗ này!" -- wow...


Con đường tới hạnh phúc của ai cũng thế em ạ nhưng phải hiểu nó ở đây là cái gì, bởi vì trong nó có nhiều nó lắm!
folie
18-09-09, 04:27
Hê hê, Bi lại chạm vào nỗi niềm của bác nhaphat rồi. Bác phát cho con học trường gì rồi, năm nay cháu đi mẫu giáo lớp mầm rồi phải không bác? Y như em, thằng cu mới bắt đầu đi mẫu giáo mà mẹ đã tính tìm cái trường tư nào tốt tốt cho nó học cấp 1, 2 ;).
pepper
18-09-09, 04:35
Thế là bình thường mà. Tốt nhất là mua nhà trong zone của trường tốt để bàn bè con mình cũng là loại chơi và tin được. Như anh đây này, cứ tối thứ 7 là chỉ có nhiệm vụ đánh xe đi đưa đi dón các bà lớn sleep over. Chúng nó ở gàn nhau còn đỡ, có đứa chạy xe cả nửa tiếng, phát mệt.

Cái đơn xin học của chú gì kia, phần tiếng Anh nên viết theo dạng letter, bỏ hết mấy cái cộng hoà gì đây đi, rồi nộp cả 2 bản Anh Việt.
Phương Thắm
18-09-09, 10:47
Vừa rồi Chị làm cái application letter bằng tiếng Việt, nhưng theo xì tai Mẽo đúng kiểu... letter, tức là không có cộng hòa của nợ gì cả. Đến nay chưa thấy được gọi đi làm. Có nhẽ nào bị loại vì thiếu cái quốc hiệu? Nẫu hết cả lòng mề!

Thôi bạn gì cứ chịu khó dịch cả quốc hiệu với "quốc slogan" nhét vào, bọn bên dịch công chứng cũng suốt ngày phải làm thế đấy.
nhaphat
18-09-09, 10:49
Cái trường này giờ cô Thảo ở 10-10 về làm hiệu trưởng, em cũng muốn cho thằng nhà em học ở đây nhưng xa quá!
Gaup
18-09-09, 10:55
Anh biết cô giáo Thảo. Mới nghe tưởng không quen nhưng nghe nhaphat bảo 10/10 là chắc chắn là cô rồi, không thể còn là ai khác.

Cô ơi cô còn nhớ con không? Năm đó con mới 16 tuổi cô nhỉ.
nhaphat
18-09-09, 11:26
Có phải cái cô làm anh Gaup nước mắt lưng tròng chạy tong tong mấy cây số hok anh Gaup???
Lưu gù
18-09-09, 11:40
Cái đấy gọi là dictatorship.

Em dần dần nhận thức ra được con đường vươn tới hạnh phúc của trẻ con là được làm những cái mà nó muốn làm, chứ không phải là được hưởng những thứ khùm khoằm cổ quái mà cha mẹ nó tin rằng có ích cho nó (mặc dù nếu hai cái đó khớp với nhau thì đó là một điều tốt.)

Vừa rồi có một vụ chỗ em một đứa nói điện thoại "chính mẹ là người đẩy con đến chỗ này!" -- wow...

Bi chỉ được cái nói đúng. Đây là một bạn cùng lứa với Bi , viết khi 15 tuổi, suy nghĩ về hạnh phúc

What is your personal key to happiness?

Personal key to happiness? Glancing at the topic, I know it will be rather contentious. The replies from members of English Club have proved that is true. We have various responses to the question, from the selfless answer “it is to make other people happy” to the a-bit-more-egoistic “doing things I wanna do.”

The very word “personal” suggests that each of us has our own secret to being happy. Interestingly, several people agree that to bring happiness to others is happiness itself. Honestly I could never be that nice. My greatest admiration to these wonderful noble creatures! However, at least to our parents, siblings, relatives and friends, we will certainly feel satisfied to make them happy. Therefore, it may be more accurate to say we feel happy when we bring happiness to people we love.

Some others think happiness comes and goes unexpectedly and you can find it in any of the little things you see or do every day such as catching a petal falling from the trees, watching kids playing in the parks or waking up o­n a bright sunny day. However, these fleeting moments always leave me feeling insecure. Why should happiness be so brief and so fragile? Perhaps it’s better to find your happiness in something more stable, like somebody said, in the courage to be true to yourself and to follow what your heart tells you, though achieving this surely is very difficult.
To some people, nature is their heaven where they can find peace and contentment. Others believe in improving themselves and their communication with society. Most surprisingly, a few say that happiness is just a choice “like the choice of what to wear.” I must say I found this statement rather hard to accept. How can you be happy simply by telling yourself “I must be happy” when your life is falling apart? When your parents divorce, your lover wants to break up or your teacher warns you about your unsatisfactory performance at school, would you be able to persuade yourself to be happy? Not so many people have the power to dictate their own emotions that way.

I think we need a bit of sorrow before we can actually know real happiness. And for me, happiness comes whenever I’m doing something I love, not something I should do or have to do. Being able to follow your heart’s wish, unaffectedly, influenced by neither opinions, burdens nor responsibilties is truly blissful.
A-xôn
18-09-09, 20:21
Cái đấy gọi là dictatorship.

Em dần dần nhận thức ra được con đường vươn tới hạnh phúc của trẻ con là được làm những cái mà nó muốn làm, chứ không phải là được hưởng những thứ khùm khoằm cổ quái mà cha mẹ nó tin rằng có ích cho nó (mặc dù nếu hai cái đó khớp với nhau thì đó là một điều tốt.)Hồi trẻ con mình chỉ muốn đi chơi và iêu mấy cái anh hay bốc phét trên forum thoai, mình hư lắm...
wasabi
18-09-09, 22:42
Ừ trẻ con thì phải để cho nó nghịch mấy cái ham radio cho thoải mái tinh thần [1] chứ lại bắt nó đi học trường business lìn nào của ông lìn nào đó bảo lãnh chẳng ra cái thể loại lìn gì.

Lại còn trước 11 năm nữa.

Chẳng khác chó gì người Tàu cho con luyện uốn dẻo từ 3 tuổi để thi Olympic. Vãi đái.
[1]: http://fora.tv/2006/09/26/Steve_Wozniak
A-xôn
18-09-09, 23:04
Ừ trẻ con thì phải để cho nó nghịch mấy cái ham radio cho thoải mái tinh thần [1] chứ lại bắt nó đi học trường business lìn nào của ông lìn nào đó bảo lãnh chẳng ra cái thể loại lìn gì.

Lại còn trước 11 năm nữa.

Chẳng khác chó gì người Tàu cho con luyện uốn dẻo từ 3 tuổi để thi Olympic. Vãi đái.Có cần thiết phải chửi bậy 3 lần trong 1 câu để thể hiện quan điểm không bạn Bi? Hơi khó đọc rồi đấy!

Ở VN, mình thấy trường học có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành 1 đứa trẻ tốt hay xấu. Ai đấy cứ ngồi ở Mỹ mà phán xét tất cả vào VN như thế!

Còn tất nhiên không phải chỉ trẻ con mà cả người lớn cũng chẳng ai thích bị áp đặt làm này làm nọ cả.
wasabi
18-09-09, 23:57
Ở VN, mình thấy trường học có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành 1 đứa trẻ tốt hay xấu.
Ngoài lề: Dựa vào đâu mà bạn Axon nói như thế - tức là tại sao bạn Axon lại nghĩ rằng một trường xấu thì sẽ dễ hình thành một đứa trẻ tồi mà một trường tốt thì sẽ dễ hình thành một đứa trẻ tốt.

Mà trước tiên, thì làm cách nào để nói được một trường là tốt hay xấu? Theo định nghĩa/phân loại của các bà các mẹ?

Trước tiên mình định nghĩa một cách tương đối một đứa trẻ "tốt" đã nhé:
1, Khoẻ mạnh, vui vẻ, giao tiếp tốt
2, Có kiến thức về xã hội và tự nhiên.
3, Trung thực, tự tin, năng động.
Giàng
19-09-09, 02:17
Ngoài lề: Dựa vào đâu mà bạn Axon nói như thế - tức là tại sao bạn Axon lại nghĩ rằng một trường xấu thì sẽ dễ hình thành một đứa trẻ tồi mà một trường tốt thì sẽ dễ hình thành một đứa trẻ tốt.


Bi húng quá suy nghĩ bị loạn lên rồi em. Đáng chừng trên 50% thời gian và tầm 70% bạn bè của lũ trẻ là ở trường nó, thì môi trường ảnh hưởng thứ nhì đến nó, sau gia đình, chính là cái trường nó học chứ còn gì hả? Cãi nữa tàu hoả vào ga bây giờ.

Vấn đề quan trọng ở đây chỉ là xem lại cái quan niệm thế nào là trường tốt thôi. Đoạn này anh nhường Bi phát biểu.
pepper
19-09-09, 04:55
Nếu chú chủ topic vẫn chưa xong cái thư thì lên tiếng, cuối tuần rảnh rỗi bon trẻ con nhà anh có khi nó làm hộ cho.

Ngày xưa anh sang đây cũng nghĩ, ĐM, sang đến nước tư bẩn rồi lo đe'o gì trường tốt trường xấu. Thế mà ở 6 tháng thôi là anh và chị các chú đã phải vạch kế hoạch, 1 năm, 5 năm rồi 10 năm về truyện trường lớp. Đối với anh chất lượng GV và cơ sở vật chất ko quan trọng bằng chất lượng học sinh. Chungs nó đi học ảnh hưởng từ bạn bè lớn hơn cả từ thầy cô giáo. Con cái lấy chính bố mẹ mình là hình mẫu đầu tiên nên trường ở khu nhiều tị nạn, nhiều hội ngồi hưởng trợ cấp XH thì con cái họ cũng y chang như bố mẹ. Anh đã gặp nhiều trường hợp con đi học khong được ăn sáng, nhà trường phải tổ chức bữa sáng miễn phí cho học sinh. Bố mẹ có tiền trợ cấp nuôi con nhưng mang ra uống rượ và đánh bạc tuốt. Vì vậy anh và mấy gia đình bên này đêu quyết tam dù nhà có dắt đến mấy cũng phải mua trong khu trí thức dể con mình học trường tử tế. Con gái anh chơi thân với đứa nào thì nhà anh cũng thân với gia đình ấy, chúng nó ăn rồi chơi rồi ngủ lại nhà nhau như cơm bữa, mình ko tin ngưồi ta thì ko thể gửi con được.
Sướng
19-09-09, 07:56
Blah blah

Chẳng khác chó gì người Tàu cho con luyện uốn dẻo từ 3 tuổi để thi Olympic. Vãi đái.

[1]: Bỏ Linf

Thế nên mới hình thành ra cái thể loại Mầm, Chồi và tất nhiên là phải ươm từ khi còn là Hạt. Bi em anh được gọi là Hải đăng cbn mầm đấy! Anh không nhầm thì từ khi B được 1 tuổi rưỡi thì anh Gấu đã bắt bi phải uốn tay, uốn lưỡi blah blah gì đó nhiều lắm nên Bi mới được như bây giờ.

Tuy nhiên, anh vẫn công nhận Bi đúng =))
Vì rốt cuộc Bi vẫn thế thôi!
em tên bông
19-09-09, 09:02
Anh không nhầm thì từ khi B được 1 tuổi rưỡi thì anh Gấu đã bắt bi phải uốn tay, uốn lưỡi blah blah gì đó nhiều lắm...


Bi em cứ âm thầm sướng vì nghe chửi như này, sướng mà không thèm xuất tinh, thêm 17 lần nữa thì chị Bông sẽ không gọi Bi là em, không xưng chị nữa.
geisha_naoko
19-09-09, 09:10
Bông thích số 17 đúng hông? Naoko cũng thích đó! Mình chơi với nhau nha, hêhê
em tên bông
19-09-09, 09:18
Naoko mới 17 thôi các bác ạ. Được dạy ăn dạy nói, đi đứng nằm ngồi, uốn tay uốn lưỡi từ năm lên 3 để làm geisha, nên em Naoko thật là đoan trang.
geisha_naoko
19-09-09, 09:33
Hớ hớ, ở đây thích nhỉ. Chưa rì đã có bạn khen rồi, thích wa' cơ!

Mấy tháng nữa là mình 18 rùi, là đại phát đó nha!

Tớ iu Bông! híhí
Mê Ly
19-09-09, 09:36
Nếu chú chủ topic vẫn chưa xong cái thư thì lên tiếng, cuối tuần rảnh rỗi bon trẻ con nhà anh có khi nó làm hộ cho.

Ngày xưa anh sang đây cũng nghĩ, ĐM, sang đến nước tư bẩn rồi lo đe'o gì trường tốt trường xấu. Thế mà ở 6 tháng thôi là anh và chị các chú đã phải vạch kế hoạch, 1 năm, 5 năm rồi 10 năm về truyện trường lớp. Đối với anh chất lượng GV và cơ sở vật chất ko quan trọng bằng chất lượng học sinh. Chungs nó đi học ảnh hưởng từ bạn bè lớn hơn cả từ thầy cô giáo. Con cái lấy chính bố mẹ mình là hình mẫu đầu tiên nên trường ở khu nhiều tị nạn, nhiều hội ngồi hưởng trợ cấp XH thì con cái họ cũng y chang như bố mẹ. Anh đã gặp nhiều trường hợp con đi học khong được ăn sáng, nhà trường phải tổ chức bữa sáng miễn phí cho học sinh. Bố mẹ có tiền trợ cấp nuôi con nhưng mang ra uống rượ và đánh bạc tuốt. Vì vậy anh và mấy gia đình bên này đêu quyết tam dù nhà có dắt đến mấy cũng phải mua trong khu trí thức dể con mình học trường tử tế. Con gái anh chơi thân với đứa nào thì nhà anh cũng thân với gia đình ấy, chúng nó ăn rồi chơi rồi ngủ lại nhà nhau như cơm bữa, mình ko tin ngưồi ta thì ko thể gửi con được.

Nghe bác Pepper kể em đoán khi bác sang Úc có nhiều điều kiện thuận lợi lắm, vật chất, tinh thần....chứ ko như đa số người khác
em tên bông
19-09-09, 09:40
Chị Bông lo cho Naoko đến hôm sinh nhật 18 của em thôi. Sau đó em bị anh Phương Đông anh ấy nhốt thì tự chuộc thân em ra, chị không biết đâu nhé.

Anh Phương Đông có biết cách cởi áo kimono giúp em nó không nhỉ? Cả một nghệ thuật anh ạ.
geisha_naoko
19-09-09, 09:53
Anh Phương Đông là ai ạ? Sao anh ý lại dốt em ạ, chị Bông?

Á à, anh Phương Đông làm to! ác min nha, đúng hông Bông? Em iu anh Đông. Đừng chửi bới oánh đập rì em nha. ;-)

Bông ơi, cởi kimono thì có gì là nghệ thuật nhở. Naoko vẫn cởi giúp cho các bạn mình mừ. Má Naoko bảo, sau chàng nào mà dùng môi cởi kimono cho Naoko được, thì má gả con cho.

Anh Đông ơi, anh cởi được hông? híhí
em tên bông
19-09-09, 10:10
Hôm nào chị Bông mở lớp dạy cởi áo kimono. Nghệ thuật nằm ở chỗ geisha của chị thế nào thì mở ra vẫn mãi mãi là gái 17 tuổi, trắng boong và chưa hề bán trinh cho Hít cho Dê nào cả, dù là bao tiền cũng mặc.

Naoko nhá?
Little Princess
19-09-09, 10:18
Anh Phương Đông là ai ạ? Sao anh ý lại dốt em ạ, chị Bông?

Á à, anh Phương Đông làm to! ác min nha, đúng hông Bông? Em iu anh Đông. Đừng chửi bới oánh đập rì em nha. ;-)

Bông ơi, cởi kimono thì có gì là nghệ thuật nhở. Naoko vẫn cởi giúp cho các bạn mình mừ. Má Naoko bảo, sau chàng nào mà dùng môi cởi kimono cho Naoko được, thì má gả con cho.

Anh Đông ơi, anh cởi được hông? híhí

Em này 17 tuổi mà đã được má chỉ bảo khôn lớn dư lày rồi.
Little Princess
19-09-09, 10:21
Ngoài lề: Dựa vào đâu mà bạn Axon nói như thế - tức là tại sao bạn Axon lại nghĩ rằng một trường xấu thì sẽ dễ hình thành một đứa trẻ tồi mà một trường tốt thì sẽ dễ hình thành một đứa trẻ tốt.

Mà trước tiên, thì làm cách nào để nói được một trường là tốt hay xấu? Theo định nghĩa/phân loại của các bà các mẹ?

Trước tiên mình định nghĩa một cách tương đối một đứa trẻ "tốt" đã nhé:
1, Khoẻ mạnh, vui vẻ, giao tiếp tốt
2, Có kiến thức về xã hội và tự nhiên.
3, Trung thực, tự tin, năng động.

Trường thì có ảnh hưởng thật nhưng còn tùy vào cá nhân nữa. Có cá nhân dễ bị ảnh hưởng bởi trường và có người chịu ảnh hưởng ít. Tương tự, gia đình cũng vậy.
TokyoZero
19-09-09, 21:17
Lại thằng ngẫn nào hết việc bày trò geisha với cả naoko.

17 tuổi mà geisha cái nỗi gì? Đặt cái nick cũng ngu.
Laos_xeza
19-09-09, 21:42
Chú Tô mắng thế chỉ muốn xem Naoko hình gì thôi.

Naoko cứ xì pam đi, có tớ phụ một tay liền á. Sướng chưa!
Hailua_Cuagai
16-10-09, 12:18
Mấy bác ơi, Google dịch co đúng đâu mà dùng nó dịch vậy trời ! Thứ tự nó bị dảo lộn trong một số câu zòi. Hihi tuy em là hailua nhưng nghĩ nó dịch kong đúng đâu !!