Ảnh một anh bạn cũ cách đây 20 năm

Atlantic
03-08-05, 00:18
Có một anh bạn cũ, chắc ai ở đây cũng biết

20 năm trước đây, anh ấy như thế này
http://photos23.flickr.com/30648886_d9f39979ef_o.jpg

Đây là niềm đam mê của anh ấy
http://photos23.flickr.com/30648887_d5d1a43690_o.jpg

Lúc nào rảnh, anh ấy chơi trò này chứ k0 bao giờ chơi diễn đàn
http://photos21.flickr.com/30724124_ddb70943e5_o.jpg

20 năm trôi qua, bây giờ anh ấy đã già hơn xưa
http://photos23.flickr.com/30648888_4e5fde1212_o.jpg
Delliah
12-08-05, 20:55
Dạo gần đây trông Bill Gate già nhanh nhỉ.
Nhìn dấu vết thời gian để lại trên khuôn mặt chàng khiếp nhờ.