Bác em đang dùng trình duyệt lởm

LIVE
09-09-09, 17:30
Bác em đang dùng trình duyệt lởm
Để duyệt TNXM mà không phát điên, xin tải và cài đặt một trong các trình duyệt mới hơn (click bên cạnh.)

Lởm là lởm thế nào, có diễn đàn lớm thì có ^^

Đề nghị đồng chí Bi, nô bộc của nhân dân khuyến khích nhân dân dùng Opera, IE8 thay vào trỗ của thằng Chrome, còn phò hơn ie6 của tớ.
Harry Potter
10-09-09, 00:39
Còn cãi à?