Chồng không có, chó không nuôi

Phương Thắm
14-08-09, 15:52
We all find ourselves with "time to kill" occasionally, and knowing what to do with it and being prepared can offer an opportunity to make good use of it. Look for simple, routine activities or tasks that you need to do or enjoy doing, and be prepared get started on them when you have time to kill.

If you have a hobby you are enthuisiastic about, you may want to do that and expand your talent and creative horizons.

Click to find 12 steps to kill time: http://www.wikihow.com/Kill-TimeChồng không có, chó không nuôi. Làm gì cho hết một buổi chiều? Thì lại nhậu thôi.
lão ma
14-08-09, 16:40
Sao không làm quả sờ pít fax king cho qua ngày hử Thắm?
Phương Thắm
14-08-09, 16:44
Ở bên lò thơ Chị đã yêu cầu lão ma để cho Chị yên. Linh trưởng không có hứng thú với lão ma nữa, đề nghị không xuất hiện trước mắt linh trưởng.