Tiếng anh của "phương pháp quy nạp"

NBA
12-08-09, 13:36
Tiếng anh của "phương pháp quy nạp" là giề thế các cụ.

Xin cám ơn.
wasabi
12-08-09, 13:44
Inductive Reasoning http://en.wikipedia.org/wiki/Inductive_reasoning

( vs. Deductive Reasoning http://en.wikipedia.org/wiki/Deductive_reasoning )
folie
12-08-09, 17:25
Chị chỉ nói ngắn gọn là "Induction" thôi.
lão ma
12-08-09, 18:15
Chị chỉ nói ngắn gọn là "Induction" thôi.

Là nghĩa gì thế miu ui?
NBA
13-08-09, 08:53
Cám ơn các bác em, bác nào có thể cho ví dụ ứng dụng toán quy nạp trong Hoá, Sinh học hay Y học được không?