Đồ đạc vứt xó

Billnam
11-08-09, 14:55
Các bác sành điệu vi tính ở tathy nhà mình qua bao nhiêu năm chắc phụ kiện máy tính cũng chất thành núi. Nay em mở thread này để:

A- Ai có cái gì muốn cho đi thì rao lên để các bạn cung kính đến xin xỏ.

B- Ai có cái gì muốn xin xỏ (hay mượn) thì vào mà khóc lóc

Nên giới thiệu mình ở địa phương nào để dễ bề liên lạc
Ông Hoàng Bảy
11-08-09, 15:01
Em tự nhiên thèm 1 cái màn hình CRT 21 inch

Không có thì 19 hoặc bất quá 17 em cũng chơi

Mọi người, ai chán xài CRT muốn sang LCD thì alo em đến khênh nhé

À tý quên, em ở nhà em nhé, Hà Lội