Người Việt nam có thật sự ham học?

nvmõ
02-08-05, 14:07
Người Việt nam có thật sự ham học? Hay đó chỉ là sự đam khoa cử bằng cấp để kiếm sống, chứ không phải là ham học thật sự ?

Mời các bạn cho biết suy nghĩ quanh câu hỏi về sự học của người Việt? Có thật là chúng ta ham học hỏi, phát triển trí tuệ như các bình luận thông thường vẫn nói?

...
Atlantic
03-08-05, 06:31
Bên Topic Lại chuyện đại học cũng có liên quan đến vấn đề này mà. Nhà Mõ qua bên này tiếp tục nhá: http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?t=925