Dạo Net xem sách - có giải thưởng

Vu~
17-06-05, 17:45
(Copy)
Có trò chơi mới các bạn có thể dễ dàng tham gia để đưọc tặng những cuốn sách hay.
Các bạn vào link này và thao tác theo chỉ dẫn nhé:
http://www.xemsach.com.vn/club/book_vote/detail.php?type=1

Link
http://www.xemsach.com.vn/club/book_vote/detail.php?id=1