Mời tài trợ

Phương Thắm
07-08-09, 02:35
Sponsor House xí miếng đất này để mời tài trợ cho các event do Sponsor House tổ chức.

-------------------------

Thư mời tài trợ THANG LONG OFFLINE HAPPY FRIDAY FOR LADIES:
http://tnxm.net/showpost.php?p=233059&postcount=51