Tặng Ơ Wây - Common Sense

pink
29-07-09, 16:20
Nãy lang thang trên net kiếm các bản ebook kinh điển public license, tình cờ thấy cuốn này có vẻ hay, về lịch sử nước Mỹ, nguồn gốc của tự do:

http://www.freeaudio.org/tpaine/commonsense.html

Common Sense

By Thomas Paine

http://www.freeaudio.org/images/thomas_paine.gif

Common Sense is perhaps the work single most responsible for the American Revolution. It brought the idea of freedom and liberty down from the intellectuals to the common American colonist. Written by Thomas Paine and published January 10th, 1776, it was the first publication to openly ask for independence from Britain.

When it was released, it was an instant best seller. Most every literate colonist was very familiar with it. In fact, it sold an amazing 600,000 copies to a population of only three million. Of the three million colonists at the time, twenty percent were slaves and fifty percent were indentured servants. For the colonies as a whole, it provided a rallying cry uniting the colonists in the common cause of liberty.

There probably is no other document that served such a vital role in creating American independence than Common Sense. Common Sense was used by Thomas Jefferson when he wrote the Declaration of Independence and helped George Washington decide for succession. Many of the founding documents rely on it and without it, history would have no doubt played out vastly differently.

If you are at all interested in American history or the cause of freedom, take the time to listen to Common Sense.Download Links :

MP3 Thomas Paine - Common Sense Part 1 (11MB / 66min 42 sec)
MP3 Thomas Paine - Common Senes Part 2 (14MB / 61min 28 sec)

.ZIP Archive Thomas Paine - Common Sense in 3 minute tracks

Way thử đọc/nghe xem thế nào rồi vào review cho anh em biết với :D
pink
29-07-09, 16:35
http://www.willisms.com/archives/manifesto.gif

"The Communist Manifesto" by Friedrich Engels and Karl Marx: Cuốn này được xếp thứ 95 trong top 100 của Project Gutenberg (http://www.gutenberg.org/browse/scores/top). Vãi chưởng chưa?

Bác Trường An chú ý lấy ngay cái này để làm tư liệu phục vụ công tác tuyên huấn trí thức trong tình hình mới.
awayttvn
30-07-09, 01:50
Common sense ở ngữ cảnh này được khá nhiều người đồng tình dịch là lương tri.

Đã down, cảm ơn pink, dù pink làm khó anh, anh đến đọc còn bập bõm nữa là nghe.

Khối lượng phát hiện, ý tưởng, tư tưởng, mộng tưởng trong nhiều lĩnh vực Marx đưa ra là khổng lồ và đây đó có cả tính nhân văn về một thế giới tốt đẹp (viễn cảnh nhân văn đó gắn với cái tên cộng sản cũng là cái khiến nhiều người theo cộng sản dù hầu hết mù mờ về phương pháp tiến hành), điều này bọn trí thức chống + ở phương Tây vẫn công nhận. Trong khối khổng lồ ấy có cả những tư tưởng rác rưởi, ấu trĩ, võ đoán, có xu hướng áp đặt; nhưng không nên đánh đồng khối năng lượng văn bản của Marx với những gì mà những người xưng là + sản thực hành với vô số phiên bản méo mó. Hơn nữa, chủ đề cộng sản chỉ là tập con của khối văn bản ấy.

Đọc những văn bản ấy với cái nhìn không đánh đồng với những phiên bản thực tế, đọc như đối thoại, tranh biện, tiếp thu cái hay, ném đá cái dở thì sẽ lượm lặt được nhiều sự thông thái trong đó.

Mặc định nó xếp thứ 95 là sốc, mặc định nó là tài liệu tuyên huấn dù chưa đọc không phải là cách tiếp cận đúng đắn. Đó là cách phủ định sạch trơn để vuốt ve sự lười đọc mà vẫn muốn đứng trên.

Ví dụ cuốn triết học Mác Lê làm tài liệu giảng dạy ở Việt Nam có rất nhiều điểm hay. Nhất là các vấn đề nhận thức và phép tư duy biện chứng.