Vẽ hình bằng ký hiệu trên điện thoại

Gấu & em
24-07-09, 16:55
Mình thích cái hình này của bạn Bi này:

(")(")
(^_^)
((")_(")

Mình muốn có thêm nhiều hình để nhắn tin nghịch nữa.

Có ai chỉ cho mình không?
Gaup
24-07-09, 20:49
ollo
(_*_)
(_;_)
(_l_)
(_o_)
(_O_)
(__x__)

lOl
(o o)
) * (
( x )
6642
24-07-09, 21:03
'(.)(.)'
(_.._)
,(,,,|,,,),,

Hà mã :D
6642
24-07-09, 21:06
_/*|*|*|*\_
/======\===/
~~~~~~~\~~/~~~
Wfs
24-07-09, 21:08
Gái TL\!/\Y/


(!)


______________


Gấu:


*|*

or


°|°

or


o|°

or


°|

or|O


_________________Sói:

||
*__ *


||
o__ o


:4:
6642
24-07-09, 21:11
Mấy hình đó nghĩa là gì chú Sói? :D
Mây.....
24-07-09, 21:13
Chắc lại của Gấu thì + gì bùn thiu còn của Sói thì 12h gì gì đới í mà Sít Sít, chú Sói thì chỉ có ý như thế thôi.
Wfs
24-07-09, 21:25
Hí hí hí :D
wasabi
24-07-09, 21:31
/ \
( @ / \ @ )
`.__," ".__,"
\ /
) (
/ \
/ \ / \
| y |
| | |
". | ."
". | ."
\ | /
NSFW

_.._
.,c=""" _JLccccc,
,r=" ,,-' "=c
,*" ,c$?$ $ `$c `=,
,c"' ,*"" * ( *' "$. "c,
?????????????""""""???"=hcJ$" JL `r `$r "$q
`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`*" *'L `L \ ?c "g
`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.* *'`?c ?. t `$. `=hc,;c???
`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`_,$ z'.`.?L $ `h "=c, ,cJ????""`.`.`.`
`.`.`.`.`.`,cPP?"""'? * ;,?.`z$$h`"$.'L3, `L $ "" $`.`.`.`.`.`.`.`.`
`.`.`.,c??" ,f $ / $.`.,,,`"=`?h`?$c `r 3r .$`.`.`.`.`.`.`.`.`
"hcr=" * F * P.`$$$h3$,`.`???$c `cc$r.P.`.`.`.`.`.`.,r`.`
`.$ ( * d$ *'.`?.$$$$`.`.,`.`="$c.,cP"" $.`.$??"??$hc$".`.`
`.`h ( $ $$ $`.`.`.""""`.*:`hJ?$h,`.$ JF.`$" .$.`.`.`
`.`.?. `*' ($$ $`.`.`.`.`.`f.`?$$$$$$r'3 *"`.*" \ .P`.`.`.`
`.`.`?. $ ($' $`.`.`.`.;`.`.`.`"?$??"`$ .F',$F L .P.`.`.`.`
`.`.`.?. *' ($' $`.`.`.`"=cj'.`.`.`.`.`,P $'$l?F $ *'`.`.`.`.`
`.`.`.`?, `$. ? '$`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`,$ $$*'*' $z?.`.`.`.`.`
`.`.`.`.?, ( $ *'`.`.*$I?$c,.`.`.`.`.*$F $cJ 3F`.`.`.`.`.`
`.`.`.`.``h *' $h`.`.?6$cI$9;`.`.`.c$$" .$" L .P".`.`.`.`.`.`
`.`.`.`.`.`?. $ *$?,.`.`.??i???`.`.`.`$F.P$$ ? *?.`.`.`.`.`.`,P
`.`.`.`.`.`."h. $ *$$.?.`.`.`.`.`.`.`.`,$$,c'`$ L,P.`.`.`.`.`.`.,F
h.`.`.`.`.`.`.?h * J3$$.`3`.`.`.`.`.`.`.*$$"$ $ *"`.`.`.`.`.`.`,P
`h`.`.`.`.`.`.`.?h .F *'<$F.`.?h_.`.`.`.,c$$$$$ $ ,P *?`.`.`.`.`.`.`.,P
$.`.`.`.`.`.`.`.?$ *' <$`.`.`.`?=hc=?"'*$$$$" $ $.P`.`.`.`.`.`.`.`,P
$`.`.`.`.`.`.`.`f $ <$`.`.`.`.`.`.`.;$$$$ F $?.`.`.`.`.`.`.`.,F
?.`.`.`.`.`.`.(f $. *'`.`.`.`.`.`.`.$$$P JF JF`.`.`.`.`.`.`.`,F
",.`.`.`.`.`.`$'F *)`.`.`.`.`.`.`*$P Jl$$?.`.`.`.`.`.`.`.,F;
"i`.`.`.`.`.`? $ ($.`.`.`.`.`.`.z$" *$"*"`.`.`.`.`.`.`.`,P } *
?`.`.`.`.`.`.?` P.`h`.,c`.`.`*" ,' z$"'*".`.`.`.`.`.`.`.,P * f
?.`.`.`.`.`.`h F.`$'z?.`.`,",$" zP"`.`?`.`.`.`.`.`.`.`,P , *'
?`.`.`.`.`.`.??'.<$$.`.`.*$"*'c$.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.*' $ * .
$.`.`.`.`.`.`.`.$?`.`.`.`.,$?.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`JF .F *"L
$`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.*$ $ .P k
`h,c.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.,$$$ `h P
,P"`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`,$"$$ $ $
,P.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.;$F $$r ?c, _c"
,P"`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`;$'F $$ ""
.$"`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.,P $ `$$
*?`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`,$ $ "=,_
,P`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`$$ ? "=cccc"
,$"h`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.,cc,`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.JP$. `t -c 3,
$`.3`.`.`.`.`.`.`.;.`.`$,c,3`.`.`.`.`.`.;;`.`.`.`.`;$ `L $ 3. ?.
$$iJ`.`.`.`.`.`.`;;.`.`$?;t$).`.`.`.`.`;;;`.`.`.`.,$' $ `L $ $
?$F;`.`.`.`.`.`.`;;.`.``$iP"`.`.`.`.`.`;;:`.`.`.`.$$ $ 3. $ 3
`h;;,.`.`.`.`.`.`?;;`.`.`.`.`.`.`.`.`.;;3.`.`.`.`,$$ *'L $ *" $
?;;;;,.`.`.`;;.`$;;;.`.`.`.`.`.`.`.`;;;P.`.`.`.`$$F * ?. `"??" v'
`h;;;;;;,;;;;).`?h;;,`.`.`.`.`.`.`;;;;$`.`.`.`.f'$F * ?, .$"
?c;;;;;;;;F`.`.$h;;;,`.`.`.`.,;;;;;$'`.`.`.`f $) $ `"?????c=" 4r
?c;;;;;;F.`.`.`?y;;;;;;;,;;;;;;;iP`.`.`.`.*' $ $ *'
`"?jj$F;.`.`.`.`$y;;;;;;;;;;;jP".`.`.`.`;$ $ F *'
3;;.`.`.`.`.`?hijjjjid$?".`.`.`.`.,f $ F *'
h;.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`,;$' ;F L P
?h.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.,;;$ $ ? ,cc $
`$;`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`,;;;$ $ " ?. z"
?;`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.;;;;;$ `r h.,zJ"
h;.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`;;;;;;$ ? `$
`h;;;,.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`;;;;;;$ $ .F
$;;;;;;.`.`.`.`.`.`.`.`.,;;;;;;$ "hcc$ $
`h;;;;;,`.`.`.`.`.`.`.`.;;;;;;;$. *'
?;;;;;;;.`.`.`.`.`.`.`.;;;;;;;9L, *'
?;;;;;;;`.`.`.`.`.`.`.;;;;;;;;h "cc,__,c"
$;';;;;,.`.`.`.`.`.`.;;;;;;';9r
$;`.`.`.`.`.`.`.`.`.;;`.`;`.`?c.
$;.`.`.`.`.`.`.`.`.;.`.`.`.`.`."c._
h;`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`."?c,
?;;.?;`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`."=c_
$;.`$h.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`."c
?;;`.$)`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`."h.
h;`.`?`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`?.
`C;;`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.?c
$;;,.`.`.`.`.`.`.`;;.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.h
?;;;;`.`.`.`.`.`.;;;;`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`h
h.;;;;`.`.`.`.`.;;;;';`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`?L
?.`;;;;.`.`.`.`.`;;;;;`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.3.
?`.;;;;`.`.`.`.`.;;;;`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`$
$`.;;;;,`.`.`.`.`.;$`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.``L
$`.`;;;;.`.`.`.`.;$`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.$
$;`.;;;;;.`.`.`.;9`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.3
$;,`.`;;.`.`.`.;?`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.3
$h;;`.`.`.`.`.;;L.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.3
$'"$;;;;;;;;;;;*$.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.$
$.```?;;;;;;jjJ?$.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.$
*'`.`.`"hiii?";;;?h`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.$
,$`.`.`.`.``?i;;;;;;$`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`*'
c"`.`.`.`.`.`.?$i;;;;$`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`$
.P`.`.`.`.`.`.`.`.`?iii9`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`f
z?.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`3).`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.*'
*'`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`?).`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.3
*"`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.h.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.3
,P`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.$.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.3
6642
24-07-09, 21:31
Chú Sói ơi, cháu thấy hình này giống cái kéo


||
o__ o


còn hình này giống cái chùi rửa toalet quá


||
*__ *


}:)
Gấu & em
24-07-09, 22:31
Hôm nay em vẽ được thế này cơ

(*) (*)

.

"*"
Gaup
24-07-09, 23:22
ZZZZZ$$$$$$$$$$$$$$Z$Z888O8DDNMNNN8MNNNDDD888DDO$7777II???II??????????++++++++++
ZZZZZZZZZZ$$$$$$$ZO888DNNNNMMMMMMMMMNMMMMMMMNMND8OZ$$7IIIIIII???+++++?+++??+++++
ZZZZZZZZZZZZZ$ZZODNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNDD8D8$7IIII????????++++++???++
ZZZZ$ZZZZZZZ$ZZ8NMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMN88OZ7II?????????????++???
ZZZZZZZZ$$ZO8NNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMND8OZ7III???????????????
ZZZZZZZZZZODNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNND8Z7I???????????IIII
ZZZZZZZZZZDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMND8O$?????II????????
ZZZZZZZZOONMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNN8ZII?????????????
ZZZZZZ$ZONMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMNDO?I????????I????
ZZZZZZZDNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMNMND7II????????????
ZZZZZODMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMNMMNMNMMNNMMMMNMMNZ7I????????????
ZZZZZ8NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMNNNNNNNNNNDNNDNNDNNNNNMMNO7III??????????
ZZZZZ8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMMNMNMNDDDDDNNNDD88DDDDDDDNNNNNNO$77I??????????
$ZZZZDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMNNNDDNNNDDDDDOZOOO888OOZ$8OOO8O8DNNNNN8Z7IIIII???????
$ZZZZNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNDD88D8D88888$7$$$ZOZ7$7?IZZ$ZZZODDDNND$IIII?????????
$ZZZZNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNND888D88O888O7I777$$7II7+?$$7$ZZZ88DDN8$IIII?????????
$$$ZZDMMMMMMMMMMMMNNMMNNNNDD8888O88OOZZ7?III??I?++?+~?7I7$Z$O88DD8$IIII?II??????
$$$$ZDMMMMMMMMNMNNMNNNNNDD88OOOOOOOZ7III????++?+~~+=:=?++777O88DD8$IIII?IIIIII??
ZZZZZDMMMMMMMNNNNNNNNNNND8OOOOOOZZ$II???++++===~~~~~::==~???Z88888ZII?I????IIIII
$ZZZZDMMMMMMNNNNNNNNNNDDD8OOOOZZ$$7????++++==~~:::::::~~:++=$OODDO$II????IIIIIII
$ZZZZNMMMMMNNDNNNNNNNNNDD88OZOZ$$77??+++++===~~::::::::=:==+$O8D8ZI?III????IIII?
$$ZZZMMMMMMNNNNNNNNNNNDDD88OOZ$$$77??++=====~~~~:::::::::~~=IO8D8$II????????I???
$$$$$NMMMMMNNNNNNNNNNNDDD88OZZ$$$77I?+++=~==~~~~::::::::::~~I$Z8O$II????????????
$$$$$NMMMMMNNNNNNNNNNNNDD88OOZZ$$$7I?+++=~===~~~:::::::::::~?7ZOO7I????????????I
$$$$$8NNMMNDNDDNNNNNNNDDD88OOOZ$$$$7I?++====~~~:::::::::::::=I7ZZ7??????I???????
Z$ZZ$ZDNMNDD88DNNNMMNNNND8OOOOZZZZ$7I???++===~~~~:::~:::::::=?7$$??????I???I????
Z$Z8DNNNNN8888DMMMMNNNNNNNND8OOOZZ$$7I??7$$777?III++=~~:::::~=I77=+??I?IIIIIIIII
$Z8NNDNNNN888DNNNNNNDDDDDDDDDD8OOOZ777I777777II??+=~~~~:::::~+??~~==+III7IIIIIII
$$8NNNNNNDZO8DDDDNNDD888O888DDD88OO$$7IIII77$7I??+~::::::::::~=~:?7?+?IIIIIIIIII
7$ONMNNNDDO8DDDDDNNNNNNMNND888D88OO$7I??III7$888DOZ7=~:,::::~~~~:7Z?+II7IIIIIIII
7I$8NNNNDNO8DDNNMMMMMMMMMNMMNDDD8OO7I?++?I7ONMNDZ777I+=:::::~==~~?I=II7IIIIIIIII
7I7ODNNNNNZODDNDNDDDDNNNNNNNNDNDDOZI?+==+?78DNN8$I+~::::::::~?I?=++=II7IIIIIIIII
7II7ZMNNNMOO8DDDDDDD8OOZZZZO88D88OZ?+=~~=+?7$7I?+=~:::,:,,,:=7$?===?III7IIIII???
7I7778NNNMOO8DNDDD88888OOOOOO8888O$?+=~~~~=+?I?++=~~:::,::::~++~~=II7I7?III?????
77777$8NMNO88DDDDD8OOOOOOOOOOOOOZ$7+=~~~~~=======~~:::,,::::~~:::?IIIIIIIII?????
777777$ODMO88DDDD88OOZZZZZZOO888O$I=~~::~~===+===~~::,,,::::::,~=IIIII?????II???
77777$$$$8OO88DD888OZZZZ$ZO8DDND8O$=~~::~=+II???+=~:::::,::::::=?I??????????????
777$$7$$7$O8O8DDD88OZ$$$Z88DNDDD8OZ?=~~~::~+7Z77I?=~::::,::::~=?II?II???????????
77777$$$$$Z888DDD8OOZ$7$ODDDD8OOOOOI??++=~=?$OZ$7I+=~::::::~+?IIII??I???????????
77777$$$$$Z88DDD88OO$77$ODDDDDDDD8O77$ZZ+==+IZZZ$7?=~::::::~?II??I??I???????????
777$$$$$$$ZODDDD88OO$$ZO8DDDDDD888OZZ$?+=~~==I$$$7?+=~~~~::=II??I???I???????????
7$$$$$$$$Z$Z8DDD888OZZO88D8DDDD88OZ$7I+~~~~~~=?7$7?+===~::~+???II???I???????????
$$$$$Z$$$$$ZZDDDDD8OOO8DDDNDDDDDD888OZZ$Z7I7$ZOOO$?==~~::~+I??II?IIIII??????????
7$$$$ZZ$$$$$$Z8DDDD8ZZZODMMNNN8OOZ$$II7I$O88O7ZOZI=~~:~:~+???IIII???II??????????
7$$$$$$ZZZ$$$ZZDDD8DOZ$ZODNNNNDD88ZO$$Z7?=~~~=?77?=~:~~=+???II??I?II????????????
7$$$$$$ZZZ$$$$$Z88888OOOO8DDDDD8Z$777II+~~~::~=+++~:~~=??????????IIII????I??????
$$Z$$ZZ$ZZZZ$$$Z$ZOD88O888888O888OZ7$7I?=~~:::~~~~~=?IIII???????????I???I???????
$$$$$ZZZZZ$$$Z$$$Z8D8888888888OOZZZ777?+~~~::::::~=+III????????????II???????????
$$$ZZZZ$ZZ$ZZ$$8DNNNNDD888O88OOZZ77I??+=~::::::::,~+??????+?????????????????????
$$$$ZZZ$ZZZZZODNNNNNNMNND8OOOOOZ$7I++=~~~:::~::::::::~~=+???????????????????????
$$$$$ZZZZZDMMNNNNMMNNNNNNND8OZZ$$7I???++~~~~=~~::::,::::::~=+????+??????????????
$$$$ZOOOOOMNMNNNNNNNNNNNNNNNDDOZ$77III??====~:::::,,,,,:~=~,,::~=++????++???????
$ZZOOOOO8OMNNNNNNNNMNNNNNNDD88OZ$$7I??++=~~~::::,,,,,:,,,~~:,,,,,,,::~++????????
ZZOZ$$ZZZ$8NNNNNNNDDDDDDD8OOOZ$777I?+++=~~::::,,,,,,,,,:,,:,,,,,,:,,,,,::=+?+++?
77I+=I7$7Z$DDDDDDDDD88888OZZ$7II7???+==~~::::,,,,,,,,:,,:,,:,,,,,,,,,,,,,,:=+???
II?=~III777$DDD88DD888888Z$$77IIII?+=~~~:::::,:,,,,,,,,,:::,,,,,,,:,,,,,,,,:=???
+=~:=I?=?I??IZ8O8OO888OOOZ$$77I??+=~~~~~::::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::~=?
~::~+=~=+???++78OZOOOOOOZZ$$7I?+++=~~~:::::,,,,::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::,:::~=
:::~=~~~~?==+=~?$$ZZ$$Z$$7I7I?++==~~~::::::,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::,,,,:::::::
::~~~~:~~+==~:~::=IZ$7II7II??++==~~~:::::::::,,,,,::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::::::
::::~~~::=====~:~::~?II??+++++===~~~~::::::,,:::,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::::::
::::~=~::+:::==::::::~=+++======~~~~:::::::::,:::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::::::::::
::~~~~:::+::::~~~::::::::~===~~~~~~~~:::::::::::::,,,:::,,,:,,,,,,,:::::::::::::
:~~~~~::~+::::~::~::::::::,:~~~~~~~~~::::::::::,,,,::::::,::::::::,:::::::::::::

Anh của các em
Gấu & em
25-07-09, 00:00
Úi dời, nhìn mãi mới ra bé Gấu khi nhỏ!
Harry Potter
25-07-09, 00:14
http://text-image.com/convert/
6642
25-07-09, 00:25
Hic, cái này có chương trình chạy hình ra chữ hả các chú? Chứ sao mà siêu thế được.
6642
25-07-09, 00:33
` ```````````````````````````````````````````````````````````````````````````......
``````````````````````````````````````````````````````````.
`::/-``````````````````````````````````````````````````````
``.-:oh+``````.:++/-.````````````````````````````````````````
`..-+oyddNMNs..----:+sdmdy/.`` `````````````````````````````````
./ohNNNNNMMNmdy/:::---:::osso:-.` ``````````````````````````````
`:yNMNNNNMNmhdNNd/--.```` `-:::...` ````````````````````````
-sNMMMNmmmdhyyhmNNm/` `-::-`.:. ```````````````````````
:hNMNmdyso+///ooshdmm+ `-:+so-``y: ```````````````````````
`smNdo++//::----::/+oyd+` `..-:::smy.-/d: ````````````````````
`sNh+/:::---.....----:+s+..---::-.+d/-:++: ```````````````````
oN/:::----...........:/sy:-----.``/+--:// ````````````````````
:y:::-----....```....-:+yd+..` `.`...` ````````````````````
.y+:-----::::...`...---:+ymo` ` ``` ``` ````````````````
.sso:--/+ooo+:---...--::/shms. `...` ``` ``````````````
`:/+/--:+/:----..`..-:/+oss+/. `..---.````` ```````````````
`.syho:../sssoo/-```.-://+o+//:----.-...---:: `` ``````````````
-///++-..-/oo/:-.```.-://++//::/+--..`` `--:y: ``` ````````` ```
-/+://-..--:/:-..``.--:/++++:/odNd+. `--+d: ``````````` ```
.-+:::...-:::--.....-:://++osdNMMMN/` ```//` ` `` `````````````
.::-.--::::--------:://++yhmNMMMMNs. `..`.-:` ` ` `````````````
`/+/::::---------::::/+ohhhmMMMMMNy:....--.-::`` ``````````````
`` .+//::--.--------::/+oyssshNMMMMNdmdh+-..-oyhy. ```````````````
.:.`-ooo+///:----::://+oso+++odMMMMNNNNNds/.`:dmmh.` ``````````````
....`.-::/+so+//:::::://++oo+:://++smNNNNMMNdo.--` :hmmy`````````````````
`-:://::.:://s/o+/:::::/+o+/:---:////+ymNNNNNy+:. ```-oos+````````````````
`.-::////``..:: .+oooooo++/::----:::::++ydNNNm-+::` `--:::```````````````
` `..-/h/ -::/+syhdyo/:::--------:::/+oydNmys+/:```.---::::``````````````
`` `./+:` -osyyyyyhyss++/::::::::::::////+syhyhms::::.--:/s+`````````````
````````.:///--.`..+++oooooo+++++o++++ooo+++///::::::yNy++s+:---/hmy````````````
-+-----:+ddhyys:/++/::////////////://///:::::::---...``.dh+++oo/---/dm+```````````
.oy---..-ommh+/://////+:-///////////::::-------::--.`.``.:sss+////---:+ds-``````````
`/s+``````-syo/:::/+osooo+:.::::::::://::::::-----.``-:++:/+o++/:------:/s- ``````````
.-:. `-///::::::/++////``--::::::::::::-----.``.----:o+++---------::/s/` .````````
`.--` ./+//:::---::+sss+` `---:::::::----.` `/------------::/yy- -````````
.yys:....`./+//::--------:oooo:--` `........`` `..-. :..----------::+yh/`:````````
smd+-----:///::--------:::/oss+::--` ````` `.---::::----:` ---.....-----::/sys-/````````
ody--.--///::--------::::::+/:-------.` `..----::--::::.-:-.:--..--------:/osh:/````````
.+.````-+/::-------::::///-.```````` ````..` ```...--:::--..-------:/oym::-```````
.` ++//::---:://////::::::::::::::----.....-` `---:--..------:/+y+. ````````
` .o+++//:://+:::::::::::::--:::::////::::::::::--..`` --/----.-----::/s/- +``````
````./o+++///:/-```````...::-.``-----::::::::::://////::::-.```/++/-..----:/+y+-` .-.````
.--/ooo++//::/` .. ````.....-----::::::::/:-.-ys//--::::/+smys:-/+`````
.::oso+++/:::/`````` ``` ```..--:://-.oo:://///++ohdmmo+:``````
`ooso+++/::::o::------------.....```````` ``.--:///:--:///++osdymm+o```````
`oso++///:::/y+/---------------------------.....``` ``-///:--:///+oshmdhm+/```````
`+so++///::::/y/:-----------------------------::::----.``` ``.//:--:://++oydy/++:-```````
.osoo++///::-:/y.`` ````````.......-------------::--::----.:/::--:://+oshdhyyss+-``````
.osoo++////::::/s``` `` ```````...---..-:::::/+/:---:://+oshdddsssoo.`````
/sooo++////::::+y-...`...`````` ``...-::::+/:---::///+osdhhy+-+ss+`````
/ssoo++++///::/oy::--.--:.-:::::--.....````` ``..:+::--::///++oydhy-+.-ys+`````
.osooo++++////+ss---------:::::::::::--------.--...`` .` `:/::-::////++oydds/-:`sss-````
:ooooo++++//+os-`..-......------:::------------:::---/-.```-+/::::////++osyddss-:-+oho-```
`ooooooo+++oos/` `. ```...-......---::::---::--+//::::/++++osyhmhss+.//oyo+.``
+oooooooooss+.````` `` .- ` ``````.---:::+o+/////++++osyhdmhoo-`.+syso:``
.+oooooosso- ---------........```` ``..--+o+////++ooosyhdmm:.:-``.+sy+o``
`:+++os+. `:--:----:------:::-------.......````` ``````-oo++++oosssyhdmd:````````//`+..
`-::` .----------------::-.-----:-:-:-------------.`ssoo+oosssyhdms-``````.`.`.`.``
` ` ````````.........---------::::::---:::---:/ssoooossyhdd:```````````````..
`` . ```````.:..---:--::::---+oo++osyhdd-`````````````````.
`.....`````` ` `-` ``` .+oossyo.```````````````````
`-----:-:::------........`````````````````.......--.-://:/:.````````````````````
.------::::::---::-------:-------:::::::::::::::::::::::-.`:````````````````````
```.......--------------------------::------------..``` :````````````````````
```......................```````` `-````````````````````
```` ` ``..:/-```````````````````
`---------....``` - ```..--:::::/o+-```````````````````Ghệ thật! Giờ mới biết có cái trình hay vậy:D
Wfs
25-07-09, 00:36
Hí test phát.


ooooooossyhdmmNNNNdddmNMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmNN
oooooosssyhdNNNNMMNmNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMM
oooooossyhmMMMMMMMNmNmNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNN
oooooosymMMMMMMMMNmNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMM
oooosshmNNNNMMNNNmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN
ooossymddmmNNMMNMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
ooossdhhhdmNMMMMMMMMMMMMMMMMMNdddNMMMMMMMMMNhyhdmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
ooooyyyydmNMMMMMMMMMMMMMMNmhyssymNNMMMMMMMNhyyyyhmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
ooooyysymNMMMMMMMMMMMMMmhyssssshNNMMMMMMMmyyyyyhdNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
ooosydmNNMMMMMMMMMMMMNhssssssshNMMMMMMMMdyyysyhhmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
osyhhhmNNNNNMMMMMMMMdyssssssshNNMNNMMMNdsssyyyhdmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
ossyhmmmddmNMMMMMMNmyssssssshNMNNMMMMNdsssyhhhddmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
syyyhhdhhmNMMMMMMMMyysssssydMMNMMMMMMmsssyyhddddNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
ossssyyyhdNNMMMMNMmysssssydMMMMMMMMMmysyyyhhdmmmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
oooossyyhNNMMMMNmMdyssssymMMMMNNMMMmyyyyyhhhddddmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
oooossyhmmMMMMNmdMhsssshmMMMNNMMNmhsssyyyyhhddddddmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
oooosyhdmNMMNNmmhdsssshNMMMNNMNhyoosssssyyhhhhhddddmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
ooossyddmNNNmmmmhssyymNMMMNMMmhhysyyyyyyyyhhhhdddddmmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
ooosydddmmmmNNmmdyhmNMMMMMMMNNNNmmdhhhhhhhhhhhddddddmmNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
oosyhdhhdmmmmNNNNNNMNNmMMMMMMMNNdddhhhddddddddddddddmmmmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
oosyhyyhdmmmmNNMMMMMNdNMMMMMMMhyyyyyhhddmNNNNmmmmdddmmmmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
osssssyhdmmmmmmNddNMMNMMMMMMMMNNNNNNNNNNmmNNmmmmdddddmmmmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
ooosssyhdmmmmmmmhmNMMMMNNNMMMMMMNNmmmNMNNNNNmmddddddddddmmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
ooosssyhdmmmmmmmhmMNNmmhhmNNMMmdhhdddddhhhhyyyyyyhhhhhddmmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
ooosssyhdmmmmmmmhhddhhsoosyhhhhhddddhhyysssssyyyyyyyhhdddmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
ooosssyhdmmmmmmdhymddyooossssssysyyyssssssossssyyyyyhhdmmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
ooossyyhmmmmmmmdyydssoooosssooooosssoooooooossssyyyhhdmmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
oosssyyhmmmmmmmdhhsoooooossoooooooooooooooossssyyyhhdmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
oosssyhhmmmmmmmhyyoooooosssssooooooooooosssssyyyyhddmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
oosssyhdmmmmmmmdsoooooooossyysssoooooooossssyyyhhdmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
oosssyhdmmmmmmmhssssssooosyyyyssoooooossssyyyhddmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
oosssyhdmmmmmmmhyhdmmmmmddmmmdsossssssssyyhhddmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
oosssyhdmmmmmmmhymmMMMMMMMMMMdsssssssyyyyhdmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
oosssyhdmmmmmmmhyNyhMMMMmdddyssssssyyhhhhdmmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
oosssyhdmmmmmmmhhNyshdhyssssssssssssyhdddmmmmNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
oossyyhdmmmmmmmhdNhssossssssssyyyysyyhddddmmmNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
osssyyhmmmNNNmNymMNhyyhhdddddddddhyyyhddhhdmmNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
osssyhdmmmNNNNMNMMMhhddmdmmNNNMMNNdyyhmNddmmmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
ossyhdmNMMMMMMMMMMMmyyyyysyyyhhhyyyyydNMmmNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
dmNMMMMMMMMMMMMMMMMMmhhhdddhhhyysssyhmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMhmNNmdhhyysyyyydNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNssyyysssssyyyyydNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMhssooooosssyyyhdmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMyssssssssyyyhddNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmyyyyyyyyhhdmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmddddmmmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
dNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmsdMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
yNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNhoyNMMMMhmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNM
ymNmhNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNhoomMMMMhydMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNd
yyyhhdhmNMMMMMMMMMMMMMMMMMmsooomMMMNysyMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
yssyyhmhyydNMMMMMMMMMMMMMNyoooodMMMmsssmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
yyyyyyhmhyhhmMMNMMMMMMMNNmyoooosNMMNysyhMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
dyyyyyyhddmhhdNMNmmMMMMMNmhoooooyNMMdyyymMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
6642
25-07-09, 00:42
Chú Sói phải tăng độ tương phản của hình lên, convert mới đệp. :D