Who has the biggest brain?

fotech
24-07-09, 15:45
http://apps.facebook.com/biggestbrain/

Bên kia sông có bác DHA khủng được từng này điểm rồi !

http://i36.photobucket.com/albums/e45/huyanhd/tathy/20090623_brain.jpg