Sất, Váy Xanh. Em ơi em đâu rồi?

knowledgeriver
23-07-09, 00:40
Làm sao anh hôn làn tóc rối?

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=vcVmDI0v6P

Các bạn bảo TL này điên hết cả rồi. Sất và Váy Xanh , chỉ có 2 em là bác sĩ tâm lý mới có thể đủ trình độ và khách quan để vào thẩm định và phân xử vụ này.

2 em về đi.
taosta
23-07-09, 00:42
Lão Nâu giả điên vừa thôi nhé! Hôm nay đúng là mãn nhãn, hết cả buồn ngủ.