Ai la trieu phu

lm2
21-07-09, 05:37
http://www.mediafire.com/?qod04ma52tc
5ăm
22-07-09, 14:02
Trò này của bác chơi khó vãi nhồn. Éo gì câu 1 đã tương toàn câu khó. Nó phải từ khó đến dễ để em còn kiếm xiền chứ. Chả nhẽ lại bắt em tra Gú. Em thì lại tự tin vào khả năng đoán mò của mình thành ra toàn ra về không đc đến 1 triệu giắt túi.

Em thề không bấm đến nó lần thứ 2 cho đến hết đời em với cái chương trình của bác đưa. Em thề.
lm2
24-08-09, 06:37
http://www.mediafire.com/?yobjmyrz4yd
VNI-Aptima (tnxm.net): http://ifile.it/sxi2g17