Trò Vui MỚi

LANGTU
31-07-05, 20:42
chán, éo muốn chơi nữa *****
Narciss
31-07-05, 20:53
Lời khuyên duy nhất của anh với thằng cu Khách Lạ là bỏ trong danh sách ngu xuẩn của chú hai người là Lộng Ngọc và Thu Muộn ra. Người ta không phải là loại cho chú lấy ra làm trò đùa, đặc biệt khi người ta không còn tham gia diễn đàn này nữa thì càng không nên. Anh ngắn gọn với chú như thế.
nkali
02-08-05, 14:47
Lời khuyên duy nhất của anh với thằng cu Khách Lạ là bỏ trong danh sách ngu xuẩn của chú hai người là Lộng Ngọc và Thu Muộn ra. Người ta không phải là loại cho chú lấy ra làm trò đùa

Này bác Narciss, bộ bà Lộng Ngọc đang ở cử và bà Thu Muộn đang đau dạ con hay sao mà không được phép đụng đến. Hay hai bà là nữ thần Việt Nam mà mình không biết chăng?

Khiếp, có mấy cái nick mạng phù du ảo tưởng mà cũng còn bị thị kì!