Video clip kì quái

kiam
14-07-09, 02:43
Định post cái này bên funny clip cho đỡ phải tạo bài mới nhưng mà nó not funny :-(

Chú này không biết nói tiếng gì nữa, nhìn mặt nó hướng dẫn cách cứa vào tay, cách chằng buộc giây... tỉnh queo mà phục nó quá \m/

aCXmYMPEAlc


Mé, mắt nhắm mắt mở tưởng nó chết thật hóa ra không phải, hậu cảnh đây này :

T4koLvQYhwQ
giacmo8x
13-09-09, 15:40
Ui zời !!!~ tưởng được xem luôn ... lại phải " click vào đây để xem " nữa à ... Nản toàn tập rồi đấy
kiam
13-09-09, 16:56
Click vào đây để xem và sẽ xem được tại đây chứ đi éo đâu mà úi zời
giacmo8x
13-09-09, 17:28
Click vào đây để xem và sẽ xem được tại đây chứ đi éo đâu mà úi zời

chém ác thế