0935393939 - Chã vừa thôi, chã quá đe'0 ai chịu được

Nguoigiupviec
12-07-09, 21:23
Chã (http://tnxm.net/showthread.php?p=225027#post225027) vừa thôi, chã quá đe'0 ại chịu được.