trankinh - Về nơi xa lắm

Nguoigiupviec
12-07-09, 20:10
Về lại x-cafe mà chơi.
wasabi
20-07-09, 08:05
Anpho - Về đâu chơi không biết, nhưng ở đây không có mở miệng ra là chửi như thế.